Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

  wygenerowanych z bazy UZP.Należy pamiętać o wysłaniu do UZP pocztą albo faksem podpisanego wydruku sprawozdania z nadanym przez system UZP numerem referencyjnym.Co zrobić w przypadku (...)

 • Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

  ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2126), z mocą obowiązującą od 1 stycznia (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz (...)

 • Porada prawna na temat termin sprawozdania z-12

  Nie szukaj dłużej informacji na temat termin sprawozdania z-12, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów (...)

 • Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

  takiego sprawozdania wynosi 15 dni od upływu dnia, w którym minął termin do zatwierdzenia sprawozdania. Ponadto, jeżeli sąd zauważy, że nie zostało złożone sprawozdanie finansowe, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  urzędu wykreśla z rejestru wpisy dokonane w związku z połączeniem.§ 2. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa w § 1, nie wpływa na ważność czynności prawnych spółki (...)

 • Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

  . Przedmiotem tego zgromadzenia wspólników jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych (...)

 • Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

  rejestru, ale z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego to wykreślenie. Wraz z wpisem wykreślenia spółki z rejestru zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana art. 271 ust. 3 ma na celu ujednolicenie pojęć używanych w ustawie z terminologią wynikającą z projektu ustawy o zmianie (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

  wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  upadłości.4. Z kontroli działalności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy i badania stanu funduszów masy upadłości rada wierzycieli składa sprawozdania sędziemu-komisarzowi; (...)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

  bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania (...)

 • Ustawa o obligacjach

  przypadku przyznania obligatariuszom, zgodnie z art. 23a ust. 1, prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.§ 2. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź (...)

 • Zmiany w rachunkowości

  sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.Rozdział 6 reguluje skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej.Ostatni raz skonsolidowane sprawozdania (...)

 • Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

  sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela), termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (...)

 • Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

  dołączono sprawozdania finansowego, to powinno być ono dołączone zgodnie z art. 10[1] ksh. Brak ten zatem należy uzupełnić. Zgodnie z ustawą o KRS w razie stwierdzenia, że wniosek (...)

 • Obowiązek składania sprawozdań finansowych

  sprawozdania finansowego. Brak zatwierdzenia sprawozdania nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. W takim przypadku 15 – dniowy termin do złożenia sprawozdania (...)

 • Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

  sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie (...)

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

  300 zł. Należy również uiścić opłatę z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250 zł. Jeżeli WZA zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  osoby fizycznej; prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na następców prawnych przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci. W przypadku śmierci przedsiębiorcy (...)

 • Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  4ba@mf.gov.pl i Sprawozdania43d@mf.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wykorzystaniem profilu zaufanego ePuap MF. Równocześnie (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ordynacjia Wyborcza - art.202j

  Prowadzone jest przeciwko mojej osobie postępowanie w związku z naruszeniem art.202j § 1 Ustawy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików (...)

 • spółka komandytowa, a KRS ???

  Czy spółka komandytowa ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe do KRS? Jeśli tak to w jakim terminie i w jakiej formie należy tego dokonać, (...)

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)

 • sprawozdanie

  Witam, czas na zrobienie sprawozdania i zastanawiam się jak to ugryźć. :? Jakiś czas temu - gdy dowiedziałam się ze taka konieczność nastąpi -stwierdziłam (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.