Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

  operatora energetycznego. Należy również zakreślić termin na odpowiedź (np. 14 dni) oraz wskazać, że po jego upływie sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. (...)

 • Termin na odpowiedź na odwołanie z ZUS

  , który nie podjął jeszcze w niniejszej sprawie działania. odwołanie, ZUS, odpowiedź, sąd, termin, decyzja

 • Obowiązek odpowiedzi na pozew

  przedłużenie wyznaczonego terminu ze względu na swój stan zdrowia, od uznania sądu zależy jednak, czy wniosek zostanie uwzględniony. pozew, odpowiedź na pozew, obowiązek, zarządzenie, (...)

 • Porada prawna na temat termin na odpowiedź

  Nie szukaj dłużej informacji na temat termin na odpowiedź, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedź na apelację

  odwoławczemu. odpowiedź na apelację, termin na odpowiedź

 • Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

  mnie zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny zwróciłem się pismem do Sądu o zniesienie w/w środków zapobiegawczych. Czy Sąd obowiązuje termin na odpowiedź na tego typu pismo (...)

 • Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

  wymagana odpowiedź drugiej strony (ani żadna forma) czy się na takie wypowiedzenie zgadza. Ewentualne jej udzielenie (zgoda lub odmowa) nie mają skutku na dokonane wypowiedzenie. Pracodawca (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia (...)

 • UOKiK karze Koleje Śląskie. Za co?

  przewoźnika. Ponadto Koleje Śląskie określiły zbyt długi, bo nawet trzymiesięczny termin na odpowiedź na złożoną reklamację. Zgodnie z prawem, musi ona być udzielona w ciągu (...)

 • Zapytanie do urzędu skarbowego

  skierować pismo o stanowisko urzędu skarbowego, jak je zatytułować i jaki jest termin przewidziany na odpowiedź? Pismo takie można zatytułować następująco: „Wniosek o udzielenie (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.§ 2. Termin półmiesięczny jest równy (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  śmierci pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 30 dni od dnia śmierci (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w § 1.  Art. 358. Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  ;(skreślony) Art. 403. § 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że: 1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ;lne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Art. 189. § 1. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. § 2. Termin (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  minut na udzielenie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź w teście otrzyma 1 punkt. Może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź na pytanie. Punkt otrzyma tylko wtedy, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony.  5. Jeżeli termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  ze szpitala. Jednocześnie trzeba napisać sprzeciw (zob. odpowiedź na pytanie nr 1). Oba te pisma można napisać na jednej kartce papieru.   7.  Dostałam nakaz (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  polegał na podziale do użytkowania. Kto może zawrzeć umowę quoad usum? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Skoro umowa podziału do korzystania dotyczy rzeczy wspólnej, (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  wydane w dniu 12 lipca 2003 r., podczas gdy termin spełnienia świadczenia przypada na 15 sierpnia 2003 r. Jednakże Andrzej N. uiścił Tomaszowi J. 600 zł na poczet długu 10 lipca i Tomasz (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.§ 2. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • termin odpowiedzi wspólnoty mieszkaniowej na pismo mieszkańca

  Witam , chciałbym się dowiedzieć jaki jest ustawowy termin na odpowiedź wspólnoty mieszkaniowej ( administracji lub zarządu ) na pismo mieszkańca, (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane