Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

  umowy też jest jej zawarciem. Tajemnicę służbową mogą stanowić wszelkiego rodzaju informacje, zwłaszcza te, które mają wpływ na konkurencyjność i funkcjonowanie firmy. praca, tajemnica służbowa

 • Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

  oświadczenia pracownika urzędu skarbowego jest kierownik tego urzędu. To kierownik urzędu skarbowego analizuje informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym i porównuje treść obecnego oświadczenia (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  ., s. 1-11) : tajemnica państwowa i służbowa (uregulowana głównie w ustawie o ochronie informacji niejawnych).  tajemnica skarbowa (uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa (...)

 • Porada prawna na temat tajemnica służbowa - wzór oświadczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat tajemnica służbowa - wzór oświadczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks cywilny

  woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).Art. 85. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia. Art. 86. § 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego (...)

 • Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

  okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu (art. 168 ustawy).  Warto na koniec podkreślić, iż zgoda użytkownika na przetwarzanie danych: nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia (...)

 • Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

  prowadzenia negocjacji. Tajemnica zawodowa, a tajemnica przedsiębiorstwa prawnie chroniona. Na wstępie warto zaznaczyć, iż niniejszy artykuł co do zasady nie dotyczy kwestii związanych z typowego (...)

 • Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

  inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. praca, pracownik, pracodawca, tajemnica służbowa, (...)

 • Zwolnienie z powodu utraty zaufania

  , pracodawca, tajemnica służbowa, sąd pracy

 • Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

  , dotyczący świadków. Obowiązek zawarty w tym przepisie nie jest jednak absolutny. Istnieją sytuacje, kiedy to od złożenia zeznań można się uchylić. Tajemnica służbowa i zawodowa Osoby

 • Doręczanie korespondencji osobistej na adres firmy

  prostu nie zmienia niczego w zakresie ochrony tajemnicy korespondencji. korespondencja, tajemnica korespondencji, adres firmy, doręczenie

 • Odwołanie zeznań przez pokrzywdzonego

  , tajemnica państwowa i służbowa, obawa odpowiedzialności karnej itp.). W innych przypadkach na świadku ciąży obowiązek zeznawania, który może być egzekwowany poprzez grzywnę aż do aresztu (...)

 • Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

  stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej. pracodawca, pracownik, firma, tajemnica handlowa, zachowanie poufności

 • Ochrona dóbr osobistych

  charakteru przestępstwa.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121). dobra osobiste, wolność, cześć, tajemnica korespondencji

 • Znieważenie w miejscu publicznym

  dóbr jak godność, cześć sposobem usunięcia naruszenia jest w/w oświadczenie. Treść i forma oświadczenia zależą w każdym wypadku od rodzaju naruszonego dobra, okoliczności, w jakich do naruszenia (...)

 • Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  istotne jest uzyskanie informacji w tym zakresie od starosty. nadzór budowlany, powiatowy inspektor, oświadczenie majątkowe, podległość służbowa, administracja zespolona

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przedmiocie wszczęcia rozstrzyga się po przekazaniu przez oskarżyciela publicznego materiału dowodowego lub oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 5.Art. 60. § 1. Prezes sądu, po wszczęciu postępowania

 • Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna

 • Jak urwać się z woja?

  setOstatni( '100' ); wojskowej ostatecznej opinii służbowej - w przypadkach z pkt 4 oraz 10; doręczenia dowódcy jednostki setOstatni( '101' ); wojskowej oświadczenia - w przypadkach, o (...)

 • Kontrole NIK

  związek z przedmiotem kontroli. Z przyjęcia ustnego oświadczenia sporządzany jest protokół. Pracownicy jednostki kontrolowanej oraz inne osoby mogą być przesłuchane w charakterze świadka. (...)

 • Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

  sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz. U. 2003 r., Nr 108, poz. 1024). świadek, przesłuchanie, przesłuchiwany, zeznania,postępowanie karne,tajemnica państwowa,

 • Odejście pracownika do konkurencji

  , może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. nieuczciwa konkurencja, zakaz konkurencji, o zakazie konkurencji, tajemnica

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

  nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności

 • Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

  wspomniane powyżej względy podatkowe. delegacje, podróż służbowa, zwrot należności, noclegi, dieta,

 • Odmowa podpisania wypowiedzenia przez pracownika

  przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę (...) nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane