Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

  warunki sprzedaży konsumenckiej Zmodyfikowano zasady oznakowywania towarów. Sprzedawca dokonujący sprzedaży na terenie Polski nie będzie obowiązany do wskazania kraju pochodzenia produktu. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  ;pochodzą z określonego terenu oraz  b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów korzystać z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego (...)

 • Porada prawna na temat szczególne warunki sprzedaży

  Nie szukaj dłużej informacji na temat szczególne warunki sprzedaży, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  nauczania w zakładach karnych, warunki i tryb realizacji obowiązku nauczania i zwalniania skazanych z tego obowiązku, warunki oraz tryb ponoszenia odpłatności za kształcenie poza obrębem zakładu (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; sprzedaży (...)

 • Kodeks cywilny

  udostępnienia tych warunków. § 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. § 4. Organizator od chwili udostępnienia (...)

 • "Towary używane" zwolnione z VAT

  oznacza konieczność zastosowania zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  5 nie stosuje się, jeżeli dostawa towarów dokonywana jest w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.  Art. 18. Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  , chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu.§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do tymczasowo aresztowanego, którego właściwości, warunki osobiste, sposób zachowania (...)

 • Warunki prowadzenia kantoru

  ;godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu, wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.§ 2. Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki (...)

 • Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

  rejestrowego lub organu ewidencyjnego oraz siedziby i adresu przedsiębiorcy.Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem (...)

 • Kodeks pracy

  pracownikowi, w zakresie określonym w art. 672, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów

 • Sprzedaż monet kolekcjonerskich

  sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży (...)

 • Likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż ruchomości

  z upadłym. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży rzeczy ruchomej w drodze przetargu czy z wolnej ręki. Zastawnik może zaspokoić swą wierzytelność bezpośrednio z przedmiotu

 • Współdziałanie stron dla terminowego zrealizowania zobowiązania - opinia prawna

  upływie dwóch lat od momentu, w którym te roszczenia stały się wymagalne (554 k.c.). Podsumowując, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strony, zawierając umowę sprzedaży półosi, nie (...)

 • Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi powinny być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi (...)

 • Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r. 3) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2009 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2009 r. podatnik spełni warunki, (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  przesiedlenia osoby fizycznej przybywającej na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu z terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (...)

 • Sprzedaż konsumencka

  konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.Rozporządzenie określa szczególne warunki zawierania i wykonywania, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, umów sprzedaży rzeczy ruchomych (...)

 • Likwidacja niepodjętych depozytów

  postanowienie sądu przysługiwać ma zażalenie. Suma uzyskana ze sprzedaży wejdzie w miejsce depozytu, po potrąceniu kosztów sprzedaży. Kto zapłaci za przechowywanie i sprzedaż depozytu? Według (...)

 • Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

  podjąć negocjacje dotyczące umowy sprzedaży energii, lecz jedynie w niezbędnym dla Państwa interesu zakresie (rozliczenia finansowe, warunki i terminy regulowania należności, warunki (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Art. 555. Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Art. 555[1]. (skreślony). (...)

 • Zgłoś się do „małego ZUS”

  spełniał warunki do korzystania z małego ZUS. Przykłady: Barbara Nowak zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Spełnia warunki (...)

 • Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane