Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

  ; księgi rachunkowe – JPK_KR Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – (...)

 • Prawo bankowe

  posiadanie akcji przez podmiot dominujący.2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów rozdziału 9 ustawy, o której mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 8.Art. 28. 1. Akcje banków są akcjami imiennymi, (...)

 • Procedury budowlane

  opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 261 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). W świetle tego przepisu, jeżeli strona (...)

 • Porada prawna na temat struktura ustawy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat struktura ustawy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

  to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty (...)

 • Projekt tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej

  . 4 proponowanej ustawy). Kogo ma dotyczyć konsumenckie postępowanie naprawcze i upadłościowe? Założeniem ustawy jest, aby zasadniczym warunkiem poddania się postępowaniu prowadzonemu na (...)

 • PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  maksymalny poziom absorpcji funduszy. Pozytywnie oceniamy przyjęcie przez Sejm rządowych projektów: Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy (...)

 • Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

  wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej (obniżenie podstawy opodatkowania przez wykreowanie kosztu podatkowego w postaci odsetek od obligacji

 • Start-upy mogą liczyć na niższe podatki

  najbliższych latach struktura sprzedaży i zakupów. Jeżeli strona kosztowa przewyższy przychody, powstanie strata. Można ją co prawda rozliczyć w najbliższych 5 latach obniżając o jej wysokość (...)

 • Uwagi do projektu ustawy o podatku akcyzowym

  . Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż powyższa opinia dotyczy wybranego fragmentu projektu ustawy o podatku akcyzowym. W toku dalszych prac przekażemy Państwu nasze ustalenia, które będą (...)

 • Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

  podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na rozpoznawaniu przez spółkę osobową (wydzierżawiającego) (...)

 • Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

  Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony (...)

 • Projekt ustawy o podatku akcyzowym

  , projekt ustawy

 • Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

  Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o

 • Plany gospodarowania wodami gotowe do konsultacji społecznych

  ministerstwie środowiska projekt nowej ustawy. Jest to jednocześnie prawny kręgosłup reformy wodnej - czytamy na stronie ministerstwa. Znajduje się w nim, prawnie opisana nowa struktura organizacyjna

 • Struktura sądu administracyjnego

  wyznaczeniem miejsca służbowego (siedziby) sędziego, albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. sądownictwo administracyjne, sąd administracyjny, struktura, sędzia, powołanie, (...)

 • Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

  odbiorców, struktura rynku dostawców działalność konkurencji, inflacja, działalność konkurencji.   Oczekiwane korzyści z transakcji  Podmiot sporządzający dokumentację (...)

 • Rezygnacja ze stanowiska

  uprawniona do wypowiedzenia umowy o pracę. Jednakże na mocy szczególnego przepisu art. 52 par. 3 ustawy prawo spółdzielcze, w razie odwołania członka zarządu zatrudnionego w spółdzielni na podstawie (...)

 • Projekt ustawy o informatyzacji

  ; nośników informacji). Zmiany miałyby dotknąć także ustawy o finansach publicznych, czy też ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych  aktów  dzięki (...)

 • Planowana jest reforma rzemiosła

  obowiązku zrzeszania się w odpowiedniej izbie budowlanej. Powyższe uregulowanie jest więc potrzebne dla wypełnienia luki, powstałej w  związku z uchyleniem ust. 8 w art. 12 ustawy prawo budowlane

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn. 23 grudnia 2016 r., poz. 2138). Wojska Obrony Terytorialnej

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów

 • Co nowego w Prawie wodnym i ustawie o żegludze śródlądowej?

  wypadków żeglugowych jest tu znikomy. Dzieje się to głownie za sprawą niemal całkowitego oddzielenia przewozów towarowych od pasażerskich. Pobierz plik PNG: Struktura przewozów

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  przekształceniem się w pewnych szczególnych sytuacjach w motywację do samobójstwa.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (...)

 • Cienka kapitalizacja

  same osoby fizyczne, a struktura udziałów jest taka sama w obu spółkach, tzn. jeden udziałowiec posiada 60%, a drugi 40%. Czy przywołany przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy jednocześnie (łącznie

 • Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna

  rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zmianami) jest tylko taka struktura NSZZ "Solidarność", która zakresem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane