Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  oświadczenia. Art. 1172. § 1. W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  ;Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. § 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. § 3. Strona

 • Porada prawna na temat strona

  Nie szukaj dłużej informacji na temat strona, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia; 2)  jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  przedstawicielowi. § 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,   4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. postępowanie, kpa, kodeks postępowania

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  kosztów sądowych:  strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;  strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona (...)

 • Kodeks cywilny

  naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Art. 72[1].  § 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów; strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone; pracownik wnoszący powództwo lub strona (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  , jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Art. 72[1]. § 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  ;§ 1, strona zgłasza w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może zgłosić wniosek (...)

 • Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

  - Informacja z KRK - strona 1 Wzór 6 - Informacja z KRK - strona 2 Wzór 7 - Zapytanie do KRK Wzór 8 - Odpis z KRS - strona 1 Wzór 9 - Odpis z KRS - strona (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych

  macierzyństwa  i roszczeń z tym związanych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych,oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów strona wnosząca o ustalenie postanowień (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  innych osób, nie ucierpiało chronione do­bro prawne, m.in. środowisko naturalne), a strona zaprzestała zachowania, które naruszało prawo, strona za to samo zachowanie już została (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.  Kluczowy dla oceny zasadności glosy jest art. 257 Ppsa i

 • Kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu?

  logiki. Sąd może przyznać stronie częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko ich część. Częściowe zwolnienie może być przyznane także w sytuacji (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  dnia, w którym strona dowiedziała się o tej podstawie. Strona nie może jednak żądać uchylenia wyroku sądu polubownego po upływie 5 lat od dnia doręczenia jej wyroku sądu polubownego. Sąd

 • Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

  postępowania. Naruszenia te mogły spowodować pozbawienie strony możliwości obrony swoich praw. Jeżeli zatem uprawomocnił się wyrok sądu w sprawie, w której strona została pozbawiona możności (...)

 • Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  . Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). umowa przedwstępna, wykonanie, zobowiązanie, zawarcie, strona, orzeczenie, termin, przedawnienie

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  umocowania nie stanowi okoliczności wyłączającej przyjęcie, że strona mogła z łatwością dowiedzieć się o śmierci mocodawcy. Udowodnić, że dana osoba wiedziała o braku umocowania powinna ta (...)

 • Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  pełnomocnika – jeżeli strona nie może podpisać się samodzielnie, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona z wymienieniem przyczyny, dla której strona nie mogła podpisać się (...)

 • Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

  publicznego). W przypadku punktu 5 i 6 termin do wniesienia skargi liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o tej podstawie. Strona nie może jednak żądać uchylenia wyroku (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  decyzji, przy czym termin do wniesienia sprzeciwu uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła sprzeciw od decyzji wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd

 • Kodeks postępowania karnego

  uzasadnienia dopuszczenie dowodu, jak również uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że orzeczenie podlega zaskarżeniu. Art. 99. § 1. Tryb i formę uzasadnienia wyroku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

  Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Strona warez

  Witam Chciałbym założyć forum typu warez. Nie wiem tylko czy to jest do końca legalne. Jakie konsekwencje mogą mnie spotkać? Czy jeżeli użytkownik (...)

 • strona www działalność gospodarcza

  Dzien dobry Jest sobie strona xxx.com. Strona ta oferowala do niedawna pewna usluge i na tej usludze zarabiala ona okolo 1500 zlotych miesiecznie. To (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane