Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Barometr zawodów i sytuacja na rynku pracy

  11,30 zł (wg ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 - t.j. Dz.U. 2017 r. (...)

 • Opinia o projekcie budżetu państwa na 2009 r.

  oczekiwania. Rzeczywista, wyższa stopa inflacji w 2009 r. niż przyjęta w założeniach przyniosłaby dodatkowe dochody do budżetu państwa i pomogłaby zniwelować skutki ewentualnie niższego (...)

 • Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

  przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.  Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2007 r., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (...)

 • Porada prawna na temat stopa inflacji za lata 2008,2009,2010 wg prezesa gus

  Nie szukaj dłużej informacji na temat stopa inflacji za lata 2008,2009,2010 wg prezesa gus, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

  ze strony pracodawców: 2. Jana Gogolewskiego – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego3. Władysława Jefremienko – Zastępcę Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego4. Janusza Piątka

 • Średnia krajowa - ile wynosi?

  uwzględnieniem częstotliwości) to: Dziennik Urzędowy GUS około 15 stycznia każdego roku (za poprzedni rok) Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" -  około 15 dni po każdym kwartale Dziennik (...)

 • Ograniczenie uprawnień wynajmującego

  W umowie najmu obiektu ze słynną firmą istnieje zapis o waloryzowaniu "czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni

 • Przez kolejne lata będziemy płacili wyższy VAT

  osobowa rodzina wydaje miesięcznie łącznie 3 752 zł (przeciętne wydatki za 2011 r. wg GUS podniesione o wskaźnik inflacji) i zakładając, że z tej kwoty 2 000 zł przeznacza (...)

 • 14 Raport Komisji Europejskiej

  unijnych (IP/08/2060).- Nadal utrzymują się poważne różnice między opłatami, jakie pobierają operatorzy między sobą za łączenie rozmów z innej sieci (od 0,02 euro za minutę na Cyprze (...)

 • Nowe wieloletnie plany rządu

  . średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik (...)

 • Umowa dzierżawy a podatki

  zapłaty? - że wysokość czynszu wzrasta co roku wg wskaźnika inflacji GUS-u? W przypadku spadku wartości uprawy, można wystąpić o zmniejszenie czynszu dzierżawnego - czy w odwrotnej (...)

 • Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

  wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2018 r.). Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób (...)

 • Renta socjalna a renta cywilna

  zawieranej z PZU warto zawrzeć klauzulę rewaloryzacyjną, tak, by wysokość renty mogła być zwiększana wg inflacji i , jeśli zwiększą się zarobki osób zatrudnionych na stanowisku asystenta (...)

 • Wysokość składek na ubezpieczenia

  15,44 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 10,52 (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za składki należne za miesiące: kwiecień - (...)

 • Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

  ;2.859,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wg art. 18 ust. 8 ustawy systemowej). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł (wg (...)

 • Czy emerytom grozi śmierć?

  wg publikacji OECD stopa zastąpienia wynosi 44,5%.   Źródło: Bożena Diaby - Dyrektor Biura Prasowego Rzecznik MPiPSwww.mps.gov.pl cele reformy emerytalnej, wysokość przyszłych świadczeń

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  majątku, w tym wytworzonych przez podatnika, wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie (podatek płacisz za okres (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

  systemie PPK wiążą się dodatkowo z opłatami: opłatą wstępną za utworzenie i prowadzenie Portalu PPK, opłatą roczną za udział w Portalu PPK, opłatą miesięczną za prowadzenie (...)

 • Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

  73,7%. Sytuacja sektora bankowego w 2008 r.Kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce jest dobra. Dane GUS dotyczące sektora bankowego za pierwsze 3 kwartały 2008 r. wskazują na wysoką rentowność (...)

 • Aktualizacja „Programu konwergencji”

  realizacji działań dotychczasowych i planowanych na lata 2018-2021 szacuje się na ok. 1 pkt proc. PKB. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przedkładają co roku Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin

 • Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

  przewidzianych umową o dzieło, jednak w zasadzie na okres nie dłuższy niż 2 lata. W przypadku gdy realizacja umowy o dzieło trwa dłużej niż 2 lata, zezwolenie to przedłuża się odpowiednio, (...)

 • Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  żaden z tych przypadków nie spełnia warunków pomocy de minimis i dlatego nie będzie brany pod uwagę przy sumowaniu całej pomocy za 3 lata. Podsumowując, z kwoty 115 tys. € (...)

 • TSUE o polskich kredytach frankowych

  został uchwalony, to umowa może upaść i zostać uznana za nieważną, a strony rozliczają się wzajemnie. Umowa może zostać uznana za nieważną wyłącznie za wyraźną i świadomą (...)

 • Emerytury i renty w 2018 r.

  będzie w lutym 2018 r., po podaniu przez Prezesa GUS stosownych wskaźników makroekonomicznych za rok 2017.  Jak funkcjonuje system ubezpieczeń emerytalnych? System ubezpieczeń (...)

 • Prognozy PKPP Lewiatan na rok 2009

  kosztami.Wynik finansowy netto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 pracowników, który wg szacunków PKPP Lewiatan wyniósł w 2008 r. 77 mld zł, w 2009 r. będzie znacznie niższy (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane