Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sprawniejszy dozór techniczny

  technicznego. Z kolei Urząd Dozoru Technicznego – na wniosek organów administracji publicznej – będzie udostępniał informacje z prowadzonej ewidencji wykorzystywanych urządzeń (...)

 • Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

  pracownik socjalny tego domu pomocy społecznej ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu

 • Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

  przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia (...)

 • Porada prawna na temat stanu technicznego domu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat stanu technicznego domu , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  - oprócz zagrożenia pożarowego, jakie stwarza się, podpalając suchą trawę, niszczy się organizmy żyjące tuż pod ziemią. Pożar w domu! Dzieci powinny wiedzieć, że jeżeli zauważą ogień (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania

  , może on być znaczny. umowa najmu, nakłady, ulepszenia, zwrot wartości, przywrócenie stanu poprzedniego, najem

 • Kontrola kominiarska w spółdzielni

  ;okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące (...)

 • Szkody po wichurze. Rzecznik ubezpieczonych radzi

  oceny stanu technicznego nieruchomości oraz zakresu uszkodzeń.Na tym etapie likwidacji szkody przydatne są także ustalenia osoby ubezpieczonej, co do rozmiarów szkody. Trzeba bowiem zadbać by (...)

 • Przepisy dotyczące kominka w domku letniskowym

  dokonuje się zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. To czego może żądać ubezpieczyciel (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.§ 2. Kierownik urzędu stanu (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  oraz ich stanu;  4) ogólnego stanu technicznego budynku. 2. Właściciele, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4, mogą na wniosek najemcy, w oparciu (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:  1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego (...)

 • Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

  właściciela lub zarządcę tego obiektu,dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  pozwalający odtworzyć jego okoliczności, dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków (...)

 • Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

  okresowego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, doraźnego przeglądu stanu technicznego lokalu w szczególnie (...)

 • Prawa właściciela i najemcy a remont lokalu

  mieszkania bez zgody najemcy w celu dokonania pomiarów i oceny stanu technicznego lokalu na potrzeby własne, tj. przeprowadzenia remontu w przyszłości, gdy będzie on już mieszkał w tym (...)

 • Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  . Działania inspektorów nadzoru budowlanego, w tym inspektorów GUNB, będą prowadzone do momentu, aż wszystkie obiekty budowlane wymagające oceny stanu technicznego zostaną skontrolowane

 • Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

  ;przepisach w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów;  wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny (...)

 • Wspieranie termomodernizacji i remontów

  budynków z lokalami kwaterunkowymi.Źródło:www.mi.gov.plKOMUNIKAT NR 20 (168) z dnia 19.03.2009 r. O tej ustawie pisaliśmy już na etapie projektu: Premia kompensacyjna instrumentem poprawy stanu technicznego

 • Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

  rejestracyjnego na nowy i posługując się w/w zaświadczeniami dla udokumentowania stanu technicznego samochodu, którym jeżdżę? Czy jest jakiś przepis który wprost ten problem reguluje? Dowód (...)

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  z zawyżeniem podatku naliczonego skutków, albo jak najszybsze przeprowadzenie badania technicznego i uzyskanie zaświadczenia, które zapewne prędzej czy później trzeba będzie

 • Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

  przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na poprawę stanu technicznego budynku z którym wiąże się prawo do premii kompensacyjnej, w przypadku budynku wielorodzinnego, premia kompensacyjna (...)

 • Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

  czynności we wskazanym przez kupującego serwisie. Należy jednak pamiętać, że o ile strony nie postanowią inaczej, kupujący dokonuje takiego sprawdzenia na własny koszt. Sprawdzenie stanu technicznego (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

  zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.11. (skreślony)12. (skreślony)13. Przepis ust. 1 (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  wydatków na przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. W wypadku takim zapłata odszkodowania może być dokonywana w ratach płatnych w miarę przywracania nieruchomości do stanu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane