Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub  co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub instruktora (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  oraz o niekaralności, a także stażu pracy. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY Zawód Pośrednik pracy   Obecne wymagania Egzamin Przyznawanie (...)

 • Staż pracy po przejęciu zakładu pracy

  pracy konstrukcja ta wynika wprost z ustawy, jednak treść orzeczenia stanowi doskonałe uzasadnienie obecnie obowiązującego stanu prawnego.W Pana przypadku staż pracy w zakładzie pracy (...)

 • Porada prawna na temat staż pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat staż pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  . Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Od 1 października 2017 r. wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury będzie (...)

 • Karta Nauczyciela

  powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż (...)

 • Zaliczenie do stażu pracy okresu wypowiedzenia - opinia prawna

  . Pojawia się więc pytanie czy do 30 września staż pracy pracownika wyniesie 3 lata, skoro był on zatrudniony od 1 października 2007 r. Kodeks pracy nie reguluje sposobu obliczania tego (...)

 • Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

  (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. Na koniec nadmienić należy, że ustawa o zatrudnieniu socjalnym każdorazowo wspomina o „pracownikach"

 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  ) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. Jak wynika z powyższego, w/w przepisy nie wymagają od pracodawcy zatrudniającego młodocianych w celu przygotowania (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika

  lat dla kobiet i 69 lat dla mężczyzn), przejść mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, jeżeli osiągną wszelkie warunki przewidziane przez prawo (staż pracy, ale przede wszystkim wiek)  (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego, za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego, za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego, za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia (...)

 • Radny powiatu jako sekretarz gminy

  art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym (...)

 • Zakładanie NZOZ

  tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej bądź magister specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy (...)

 • Prawa przysługujące pracownikowi na podstawie długości zakładowego stażu pracy

  Jakie prawa przysługują pracownikowi na podstawie długości zakładowego stażu pracy? Zakładowy staż pracy – jest to okres zatrudnienia tylko w jednym zakładzie pracy.  (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. Jeśli (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  zakładzie pracy (jednocześnie), tego zatrudnienia nie wlicza się do okresu niezbędnego do uzyskania dodatku za wysługę lat. nauczyciel, wynagrodzenie, dodatkowe, dodatek za wysługę lat, staż (...)

 • Emerytury i renty za granicą

  Polsce i innych państwach unijnych, ZUS uwzględni staż w innych państwach, jeżeli staż w Polsce jest niewystarczający do jej uzyskania. Świadczenia dla sierot są różne w różnych (...)

 • Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy

  bezrobotnych przyznany do 31 grudnia 2009 r., ustalony na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r., wynosi 637 zł. * w sytuacji, gdy staż pracy wynosi od 5 do (...)

 • Emerytura nauczycielska

  czy mam wystarczający staż pracy \" z kredą przy tablicy\" Do dnia dzisiejszego mój staż pracy w szkole wynosi 22 lata 7 miesięcy i 9 dni. W tym czasie korzystałam z : a/ urlop (...)

 • Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  zasiłków - w przypadku Polski są to wojewódzkie urzędy pracy. Najlepiej mieć je ze sobą, gdy wyjeżdżasz do innego państwa. Formularz E 301 - zaświadczenie dotyczące okresów (...)

 • Przygotowanie zawodowe a wymiar urlopu

  urlopu, jeśli jest zatrudniony na cały etat). Urlop przysługuje mu w dni robocze, będące dla niego dniami pracy. praca, urlop, wymiar urlopu, staż pracy, przygotowanie zawodowe, stosunek (...)

 • Zagubione świadectwo pracy

  o poprzednio wykonywanej pracy staż tej pracy powinien zostać zaliczony w nowym zakładzie pracy (jeżeli w takim zaświadczeniu określony został okres pracy u poprzedniego (...)

 • Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

  , stażu pracy biegnącego już w samym okresie wypowiedzenia. Można bowiem utrzymywać, że zakładowy staż pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, określa jedynie okres zatrudnienia (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  pracy na podstawie mianowania są przepisy Karty Nauczyciela, a w szczególności art. 11 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, kodeks pracy znajduje zastosowanie do stosunków (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • staż a wymiar urlopu

  Witam, czy staż z Urzędu Pracy jest wliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego? Pozdrawiam ciepło M. A jaki staż? Staż pracy, czy staż bezrobotnego? (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • NAGRODA JUBILEUSZOWA

  Zakład pracy w,którym pracuję wypłaca nagrodę za 15,20 i 25 lat pracy. Mnie jednak pominięto,ponieważ w dniu w,którym mijało mi 15 lat od rozpoczęcia (...)

 • URLOP

  Mam prośbe!otoz potrzebuje aby ktoś pomógł mi dokladnie wyliczyć ile należy mi się dni uropu.Od czerwca 99 roku zaraz po 4 letnim liceum ekonomicznym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane