Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  na miesiąc do szpitala. W pouczeniu pod nakazem zapłaty było napisane, że sprzeciw muszę złożyć w terminie dwóch tygodni od odebrania z poczty nakazu zapłaty. Czy mogę jeszcze złożyć (...)

 • Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

  speł­nienia szczególnych wymogów – może ją sporządzić, co do zasady, tylko adwokat lub radca prawny. Sprzeciw od decyzji – przebieg postępowania: W przypadku zatem (...)

 • Możliwość zaskarżenia listy wierzytelności

  . Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo sprzeciw spóźniony. Uregulowano, że jeżeli dana osoba wniosła sprzeciw, który został odrzucony, a następnie (...)

 • Porada prawna na temat sprzeciw

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprzeciw, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Lista wierzytelności

  na jego uzasadnienie. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymaganiom albo sprzeciw spóźniony będzie przez sąd odrzucony. Specjalne warunki ustawa przewiduje co do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli

 • Sprzeciw od uznania wierzytelności

  zarządcę, upadłego oraz wierzyciela, który złożył sprzeciw, i wierzyciela, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje wydania postanowienia. Na postanowienie (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego, który ukończył 16 lat, sprzeciw może wyrazić również (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  nadesłanego przez skarżącego odpisu sprzeciwu od decyzji. Sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji. Rozpoznając sprzeciw (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.2. W tym samym terminie sprzeciw (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  rolnych sprzeciw do tego wniosku. Art. 29. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie przekazuje Radzie sprzeciw, o którym mowa w art. 28. Art. 30. Rada, w terminie 14 dni od dnia (...)

 • Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

  , które co do zasady podlegają opłacie, a więc stwierdzenie, że sprzeciw od nakazu zapłaty podlega opłacie podstawowej powinno być oparte na stwierdzeniu, że sprzeciw co do zasady podlega (...)

 • Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  . U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami)   wzajemna reprezentacja małżonków, przemijająca przeszkoda, małżonek, przedstawicielstwo, majątek osobisty, odrębny, sprawy zwykłego zarządu, sprzeciw

 • Forma odpowiedzi na sprzeciw

  , sprzeciw od nakazu również. Czy odpowiedź na sprzeciw również powinna być sporządzona na formularzu urzędowym, jeśli tak to którym? W przytoczonym stanie faktycznym nie znajdują zastosowania (...)

 • Przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu

  Pana sprzeciw („Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie”.) Przywrócenie terminy (...)

 • Płatność po wysłaniu pozwu a nakaz zapłaty

  wierzyciela na drogę sądową. W chwili obecnej jednym z wyjść pozostaje złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Nakaz, od którego nie zostanie skutecznie wniesiony w całości lub części sprzeciw (...)

 • Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  wierzyciel, który zgłosił swoją wierzytelność w trybie i w terminie przepisanym może założyć do sądu sprzeciw co do uznania wierzytelności, a każdy, komu odmówiono uznania zgłoszonej

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty

  powoda do wniesienia odpowiedzi na sprzeciw, ponieważ to sprzeciw stanowi swoistą odpowiedź na twierdzenie powoda zawarte w pozwie. Nie oznacza to jednak, iż powód nie może odnieść sie do (...)

 • Sprzeciw od wyroku nakazowego w prawie karnym

  wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Sprzeciw o wyroku nakazowego, jako pismo procesowe powinien zawierać (zgodnie z art. 119 kpk) elementy takie jak: oznaczenie

 • wyrok zaoczny

  ;remu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz (...)

 • Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, - (...)

 • Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności

  , wykonalność, natychmiastowa, rygor, wniosek, sąd, przesłanka, sprzeciw, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, powód, pozwany, termin, ograniczenie

 • Koszty sądowe od zażalenia

  zł. koszty, koszty sądowe, opłaty, zażalenie, sprzeciw

 • Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

  albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, (...)

 • Odrzucenie sprzeciwu-zażalenie

  odrzucił, bo nie wpłynęła opłata, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sprzeciw od wyroku zaocznego powinien spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego

 • Wniosek o przywrócenie terminu

  może Pani ponownie dokonać czynności procesowej jeśli wraz z nią wniesie Pani o przywrócenie terminu do jej dokonania. W razie uwzględnienia wniosku przez sąd, rozpatrzony zostanie sprzeciw (...)

 • Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty

  wszystkie zarzuty i okoliczności faktyczne.  sprzeciw, nakaz zapłaty, elektroniczne postępowanie, treść

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane