Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Termin do sprostowania wyroku

  , jeżeli tylko sąd stwierdzi konieczność dokonania poprawek. Wniosek o sprostowanie może także złożyć strona. Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem. Sprostowanie (...)

 • Wpis do księgi wieczystej a omyłka w orzeczeniu stanowiącym podstawę wpisu

  naprawienie tej wady będzie możliwe poprzez sprostowanie wyroku. Zgodnie z art. 350 k.p.c.: „§ 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie (...)

 • Wniosek o sprostowanie-nieścisłe oznaczenie strony

  miejscu pytanie kto może złożyć wniosek o sprostowanie. W naszej opinii wniosek Państwa powinien odnieść skutek, gdyż nawet jeżeli sąd stwierdzi, że wnioskodawca nie może wnioskować o sprostowanie

 • Porada prawna na temat sprostowanie wyroku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprostowanie wyroku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

  odpowiednio przepisy o wyrokach. Stąd do powyższego przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprostowań wyroków. Przyjmuje się w doktrynie, że sprostowanie wyroku dotyczy omyłek (...)

 • Uzupełnienie nakazu zapłaty

  wyrokach , zgodnie z art. art. 3532. Sprostowanie nakazu zapłaty może dotyczyć niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych niedokładności. Wniosek o sprostowanie

 • Zasądzenie alimentów bez klauzuli wykonalności

  wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o natychmiastowej wykonalności. Wniosek o uzupełnienie (...)

 • Wniosek o sprostowanie wyroku

  wyrok, sprostowanie,

 • Wniosek o sprostowanie wyroku sądu administracyjnego

  sprostowanie wyroku. wrok, sprostowanie, postanowienie, sąd administracyjny

 • Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

  stronom?Jeżeli w sprawie uzasadnienie wyroku sporządzane jest przez sąd z urzędu, wówczas odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się każdej stronie. Jeżeli zaś uzasadnienie wyroku (...)

 • Sprostowanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego

  a następnie wnosić do sądu o sprostowanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem (por. orz. SN z 29 maja 1970 r., CR 321/70, (...)

 • Błędne nazwisko pozwanego w pozwie i wyroku

  90/61). omyłka w nazwisku, nazwisko, dłużnika, dłużnik, omyłka, sprostowanie wyroku, nakaz zapłaty, weksel

 • Środek zaskarżenia od postanowienia sądu

  rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Jednak sprostowanie wyroku nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. III CK 155/04). Zgodnie (...)

 • Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

  rachunkowe oraz omyłki w obliczeniu terminów w orzeczeniu albo jego uzasadnieniu. Sprostowanie wyroku i postanowienia następuje w formie postanowienia, zarządzenia w formie zarządzenia. W celu (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  wydania wyroku, miejsce to określa sąd polubowny.   Wyrok sądu polubownego doręcza się stronom. Gdy nie wydano do wyroku...  Jeżeli przy wydawaniu wyroku nie można osiągnąć (...)

 • Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

  jest uprawniony do wydania zarządzenia, w którym w ogóle zakaże Pani składania wniosków o sprostowanie. Sędzia powinien ustosunkować się do Pani wniosków o sprostowanie

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  , proces karny, protokół, przebieg rozprawy, przebieg czynności, sprostowanie, zawartość, protokołowanie, protokolant, utrwalanie przebiegu

 • Kodeks postępowania karnego

  postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w drodze zarządzenia. § 4. Na postanowienie lub zarządzenie co do sprostowania wydane w pierwszej instancji służy zażalenie. Art. 106. Przepisy art. 100 § (...)

 • Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym owe sprostowanie. Na czym polega sprostowanie? Sprostowanie może polegać w szczególności na poprawieniu (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  urzędu sprostować orzeczenie pierwszej instancji. § 3. Sprostowanie orzeczenia lub jego uzasadnienia następuje w drodze postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w drodze zarządzenia. § (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.§ 5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. (...)

 • Sprostowanie wyrzeczenia o kosztach

  , sąd może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wniesienie wniosku o sprostowanie nie jest ograniczone terminem. Zgodnie z orzecznictwem

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  . Pierwsza to wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie. O sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie (...)

 • Uzupełnienie protokołu rozprawy

  bardziej korzystnego dla mnie wyroku, a złożenie takiego wniosku - co zawarte zostało w uzasadnieniu wyroku - stanowi przyczynę uchylenia pierwszego wyroku? Nie byłam obecna na obu w/wym (...)

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  ogłoszenia wyroku. Wzmiankę podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant. Przewodniczący posiedzenia zarządza spisanie protokołu przy wydawaniu wyroku zaocznego, gdy: wyrok zaoczny (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.§ 3. Postanowienie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane