Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

  ;łkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1260) lub regulaminy wydane na podstawie art. 61 tej ustawy. 2b. Sprawozdanie z działalności specjalistycznych (...)

 • Parlament przyjął pakiet klimatyczny

  stycznia 2012 roku, 75% do stycznia 2013, 80% do stycznia 2014 oraz 100% od 2005 roku. Kary za nadmierne emisjePo roku 2012 producenci samochodów, którzy nie będą spełniać (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  finansowanych z budżetu państwa. Jeżeli rodzice zawrą w tym samym okresie umowy uaktywniające z kilkoma nianiami, to składki z budżetu państwa będą finansowane przez budżet państwa (...)

 • Porada prawna na temat sprawozdanie gus za 2012 rok z-06 druk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprawozdanie gus za 2012 rok z-06 druk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. § 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały (...)

 • Podatki w górę? Po tej decyzji to formalność

  od 1m² za rok 0,88 zł od 1m² za rok Od budynku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,94 zł od 1m² powierzchni użytkowej za rok 22,82 (...)

 • Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

  z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.§ 3. Przepisy (...)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

  W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy (...)

 • Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

  2006. Tym samym wydatek wynikający z faktury będzie kosztem 2006 r. I w tym przypadku zasada potrącania kosztów nie uległa zmianie. Z kolei koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych są zasady, wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. (...)

 • Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2017 r.

  za 500 tys. zł mieszkanie, które nabył w 2012 r., za kwotę 400 tys. zł. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zamierza kupić inny lokal mieszkalny. Przychód z (...)

 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

  zamówień publicznych zamawiający przekazuje sprawozdanie do Prezesa UZP w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdania za (...)

 • Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

  Przewodniczącego Rady, sprawozdanie przedstawia Przewodniczący, który nie stał na czele Rady w okresie, za który przedstawiane jest sprawozdanie. W związku z tym proponuje (...)

 • Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

  Obrachunkowy opublikował sprawozdanie roczne na temat budżetu UE za rok budżetowy 2012. Trybunał, jako niezależny kontroler, zaaprobował sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na fakt, iż ograniczenie dotyczy (wszelkiego rodzaju) opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  braku takiego określenia zgodnie z przepisami regulującymi dany tym umowy cywilnoprawnej. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko z uzasadnionej przyczyny. Za (...)

 • Składki ZUS 2012: wzrost o ponad 900 zł

  . Do obliczenia wysokości tej składki na 2012 rok potrzebne jest jednak miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2011 roku. Niestety jeszcze nie znamy tej kwoty. (...)

 • Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

  rejestru, ale z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego to wykreślenie. Wraz z wpisem wykreślenia spółki z rejestru zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności (...)

 • Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

  zarządu wygasa zawsze z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez niego takiej funkcji w (...)

 • Poprawienie i złożenie sprawozdania finansowego

  jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego. W takim przypadku może ona jednorazowo połączyć księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres i (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)  - na pokrycie zwiększonych wydatków (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. UE L 103 z 13 kwietnia 2012 r., s. 51). Decyzja ta (...)

 • PIT 2012. Jak obliczyć ulgę na dziecko?

  możemy skorzystać z ulgi na dziecko. Jej limit nie został zmieniony – wynosi 1.112,04 zł za rok podatkowy. Taką kwotę możemy odliczyć za jedno dziecko. Jeśli mamy więcej (...)

 • Mandat członka rady nadzorczej

  rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W związku z tym liczę, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane