Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  dokumentów, wniosek o zasiłek opiekuńczy na formularzu: Z-15A – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub Z-15B – w przypadku sprawowania opieki nad chorym (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  ;lnej opieki przez konkubentów. Wspólne sprawowanie opieki wykazuje z reguły wyższość nad opieką jednoosobową, ponieważ zapewnia dziecku prawidłowe warunki rozwoju jak (...)

 • Wniosek o zwolnienie z opieki

  zwolnienie opiekuna z objęcia opieki – jednakże te zachodzą dopiero w toku sprawowania opieki. Przykładem może być podeszły wiek opiekuna, powiększenie rodziny opiekuna, zdarzenie losowe (...)

 • Porada prawna na temat sprawowanie opieki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprawowanie opieki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  wieku do lat 3 przy niewielkim nakładzie środków finansowych ze strony gminy. Stąd organizacja tej formy opieki jest warta rozważenia. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi (...)

 • Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  jest wypłacany po to, aby umożliwić opiekę nad wymagającym tej opieki domownikiem i taki jest też cel zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Dlatego uprawnionemu nie przysługuje zasiłek (...)

 • Pielęgniarki i położne

  ; podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,  sprawowanie opieki (...)

 • Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

  , przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie (...)

 • Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

  sprawowanie opieki nad zbywcą. Przeniesienie własności nieruchomości (niezależnie czy odpłatne czy nieodpłatne) w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego prawa zamieszkania na tej nieruchomości, (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zasady podlegania (...)

 • Zmiany dotyczące zasiłku opiekuńczego i chorobowego

  ;świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267, ze zm.) zasiłek opiekuńczy, osobiste sprawowanie opieki, podstawa wymiaru (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

  Mam dziecko, które często choruje. Ile dni w ciągu roku przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem i ile % wynagrodzenia jej przysługuje? Sprawowanie opieki nad dzieckiem zaliczane jest do przyczyn

 • Alkohol i opieka nad dziećmi

  opieki oznacza, taką opiekę, by dzieci te nie były narażone na niebezpieczeństwo utarty życia, bądź uszczerbku na zdrowiu.Picie alkoholu przez taką osobę w trakcie sprawowania opieki nad (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,   c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;  

 • Odpowiedzialność za reformę ochrony zdrowia – polityka a fakty

  pomocy. 10. W projekcie przedstawionym przez posłów Balickiego i Dorna został także skreślony art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, co oznacza, że na terenie każdego zakładu (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa (...)

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  dziecko do żłobka? Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka. Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. W jakiej grupie wiekowej dzieci (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji albo niepełnosprawnością w stopniu znacznym stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem są: prawomocne orzeczenie (...)

 • Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku opiekuńczego

  dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, chorym (...)

 • Zasiłek na urlopie wychowawczym a podjęcie pracy

  przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Natomiast prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje (...)

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego

  Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego W wypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem

 • Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

  uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. A co, jeśli ZUS już (...)

 • Opinia dot. projektu założeń do ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech

  dziecka, jak np. zakaz rozwiązywania umowy z osobą w wieku około emerytalnym. Projekt nie określa ponadto proponowanych ścieżek uzyskania zezwolenia na sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

  ,   porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,   pobytu małżonka

 • Opieka nad dzieckiem - przymus

  roztaczania opieki nad dzieckiem. Może Pani np. żądać, by do męża należało dowożenie dziecka do szkoły. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż sąd nie jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane