Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  dokumentów, wniosek o zasiłek opiekuńczy na formularzu: Z-15A – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub Z-15B – w przypadku sprawowania opieki nad chorym (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  ;lnej opieki przez konkubentów. Wspólne sprawowanie opieki wykazuje z reguły wyższość nad opieką jednoosobową, ponieważ zapewnia dziecku prawidłowe warunki rozwoju jak (...)

 • Wniosek o zwolnienie z opieki

  zwolnienie opiekuna z objęcia opieki – jednakże te zachodzą dopiero w toku sprawowania opieki. Przykładem może być podeszły wiek opiekuna, powiększenie rodziny opiekuna, zdarzenie losowe (...)

 • Porada prawna na temat sprawowanie opieki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprawowanie opieki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  wieku do lat 3 przy niewielkim nakładzie środków finansowych ze strony gminy. Stąd organizacja tej formy opieki jest warta rozważenia. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi (...)

 • Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  jest wypłacany po to, aby umożliwić opiekę nad wymagającym tej opieki domownikiem i taki jest też cel zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Dlatego uprawnionemu nie przysługuje zasiłek (...)

 • Pielęgniarki i położne

  ; podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,  sprawowanie opieki (...)

 • Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

  , przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie (...)

 • Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

  sprawowanie opieki nad zbywcą. Przeniesienie własności nieruchomości (niezależnie czy odpłatne czy nieodpłatne) w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego prawa zamieszkania na tej nieruchomości, (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zasady podlegania (...)

 • Zmiany dotyczące zasiłku opiekuńczego i chorobowego

  ;świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267, ze zm.) zasiłek opiekuńczy, osobiste sprawowanie opieki, podstawa wymiaru (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

  Mam dziecko, które często choruje. Ile dni w ciągu roku przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem i ile % wynagrodzenia jej przysługuje? Sprawowanie opieki nad dzieckiem zaliczane jest do przyczyn

 • Alkohol i opieka nad dziećmi

  opieki oznacza, taką opiekę, by dzieci te nie były narażone na niebezpieczeństwo utarty życia, bądź uszczerbku na zdrowiu.Picie alkoholu przez taką osobę w trakcie sprawowania opieki nad (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,   c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;  

 • Odpowiedzialność za reformę ochrony zdrowia – polityka a fakty

  pomocy. 10. W projekcie przedstawionym przez posłów Balickiego i Dorna został także skreślony art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, co oznacza, że na terenie każdego zakładu (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa (...)

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  dziecko do żłobka? Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka. Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. W jakiej grupie wiekowej dzieci (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji albo niepełnosprawnością w stopniu znacznym stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem są: prawomocne orzeczenie (...)

 • Opieka zdrowotna nad uczniami

  , pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wówczas pielęgniarka realizuje (...)

 • Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku opiekuńczego

  dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, chorym (...)

 • Zasiłek na urlopie wychowawczym a podjęcie pracy

  przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Natomiast prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje (...)

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego

  Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego W wypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem

 • Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

  uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. A co, jeśli ZUS już (...)

 • Opinia dot. projektu założeń do ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech

  dziecka, jak np. zakaz rozwiązywania umowy z osobą w wieku około emerytalnym. Projekt nie określa ponadto proponowanych ścieżek uzyskania zezwolenia na sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

  ,   porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,   pobytu małżonka

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane