Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  .§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa

 • Kodeks karny

  sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą (...)

 • Porada prawna na temat sprawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny skarbowy

  sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, uważa się, że mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł (...)

 • Kodeks wykroczeń

  sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, a następstwem tego czynu jest śmierć człowieka (...)

 • Jak bronić się przed znęcaniem się?

  nieporadności. Kiedy sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność? Prawo karne przewiduje sytuacje, w których sprawca przestępstwa poniesie surowszą odpowiedzialność – są to tzw. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  grzywnie.3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  chcesz angażować policji w sprawę, możesz złożyć pismo o zakaz nękania lub zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego. Naruszenie sądowego zakazu nękania, określającego, że sprawca (...)

 • Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

  pozbawienia wolności. W wypadku zaś gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, wówczas (...)

 • Jak karana jest korupcja?

  przestępstwa określonego wyżej, jeśli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany (...)

 • Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

  postępowanie karne albo odmówiono jego wszczęcia z tej przyczyny, że:  ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,   oskarżony zmarł, sprawca nie podlega orzecznictwu polskich (...)

 • Zmiany w kodeksie karnym

  . Aby osoba taka nie była karana, muszą być spełnione następujące warunki:korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną,sprawca (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  nią kieruje,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5. 3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać

 • Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). odszkodowanie, szkoda, sprawca, poszkodowany, wina, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, Skarb Państwa

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  pozbawienia wolności, w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody). Oczywiście muszą być (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  proporcjonalne ze względu na wysokie ryzyko, że w związku z wspomnianym zaburzeniem sprawca ponownie dopuści się przestępstwa o znacznej społecznej szkodliwości. Wobec takiego sprawcy będzie także (...)

 • Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  , jeżeli podjął decyzję o dokonaniu danego czynu ze świadomością naganności tego czynu. Wyróżnić można winę umyślną i winę nieumyślną. Sprawca popełnia czyn niedozwolony umyślnie, (...)

 • Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

  grudnia 2008 r., sygn. II KK 70/2008). O dobrowolnym odstąpieniu od czynu, wyłączającym karalność usiłowania, można mówić tylko wtedy, gdy sprawca świadomie i dobrowolnie, z własnej woli (...)

 • Ciąg przestępstw a czyn ciągły

  na czyn ciągły. Zsumowaniu kary mogą podlegać, jeśli sąd nie przyjmie ani czynu ciągłego, ani ciągu przestępstw, lecz zbieg realny, tzn., że sprawca popełnił osobne przestępstwo w stosunku (...)

 • Odwieszenie zawieszonej kary

  przypadki, w których sąd może, ale nie musi orzec o wykonaniu zawieszonej kary. Jest tak wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek: 1) sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  sytuację, kiedy sprawca dokonuje gwałtu i doprowadza w wyniku tego do śmierci ofiary. Przestępstwo to – w myśl projektu – będzie zbrodnią zagrożoną pozbawieniem wolności w wymiarze (...)

 • Większa ochrona małoletnich

  , gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat; Gdy znęcanie się będzie połączone ze stosowaniem szczególnego

 • Zmiany w służbie zdrowia

  przypadku mniejszej wagi sprawca takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nie podlega natomiast karze sprawca przestępstwa określonego (...)

 • Zostałem pobity przez sąsiada.

  zeznania (chyba, że sprawca jest dla nich osobą najbliższą – zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane