Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

  dotyczy świadczeń także dla matki, a sprawa o sygnaturze y – dla pełnoletniej córki. Jeżeli sprawa rozwodowa jest w toku, to nie może zostać wszczęte postępowanie o alimenty za okres (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sąd, w którym toczy się sprawa (interwencja główna). Art. 76. Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  , co do których sprawa nie jest zakończona. DZIAŁ III. INTERWENCJA GŁÓWNA I UBOCZNAArt. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy

 • Porada prawna na temat sprawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sprawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

  się nadal toczy według przepisów odrębnych dla spraw gospodarczych.Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2008 roku, sygn. akt III CZP 102/08 sprawa gospodarcza, postępowanie

 • Możliwe milczące załatwienie sprawy

  również wszystkim innym stro­nom w sprawie, która została załatwiona milcząco. Dla potwierdzenia, że sprawa została załatwiona milcząco, strona może więc – w każdym czasie (...)

 • Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

  którym sprawa się toczy, a gdyby ten sąd nie mógł wydać postanowienia z powodu małej liczby sędziów, rozstrzyga o tym sąd nad nim przełożony. Postanowienie wydaje sąd w składzie (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było prawidłowe, albo – w razie ponownego doręczenia (...)

 • Wyrok w sprawie cywilnej bez podstawy prawnej

  razu wskazać sam od siebie podstawę prawną tego uzasadnienia Sądu I instancji, czy sprawa musi wrócić do Sądu I instancji, który to wskaże podstawę prawną tego uzasadnienia (czy w tym wypadku (...)

 • Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

  tylko sprawa Y (gdzie mam adwokata), a nie odwieszona sprawa x. 3. Czy jeśli toczy się sprawa Y wniesiona przed odwieszeniem sprawy x, to odwieszenie jest zasadne, czy służy tylko zamknięciu (...)

 • Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę

  dwie sprawy - z prywatnego oskarżenia - wniesiona przez sprawcę (to pewien sposób na obronę-najlepszą obroną jest atak) gdzie jestem oskarżoną i sprawa z urzędu gdzie jestem poszkodowaną? Obie (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  postępowania, sprawa toczy się z udziałem upadłego.  § 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  -skarbowego; Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej. Prawo do przywrócenia terminów procesowych W sytuacji, (...)

 • Wniesienie pozwu i wszczęcie postępowania

  Proszę o wyjaśnienie: 1/ od którego momentu uważa się, że trwa sprawa o separację? 2/ od którego momentu uważa się, że jest wszczęta sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny? 3/ od którego (...)

 • Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

  na urzędowych formularzach, Jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, w dalszym ciągu będzie rozpoznawał ją już w postępowaniu

 • Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

  zaistniało naruszenie wolności lub prawa,  Rzecznik nie interweniuje, gdy sprawa toczy się bez opóźnień w sądzie lub organie administracji, ani nie ingeruje w niezawisłość sędziowską, (...)

 • Pozew o rozwód a pozew o alimenty

  złożenia pozwu, to czy okazując ten dokument w sądzie na sprawie o alimenty, sprawa ta będzie biegła dalej czy zostanie wstrzymana? Co ma priorytet - sprawa o alimenty czy sprawa rozwodowa? (...)

 • Postępowanie w sprawach gospodarczych

  wniesienia przez Pana pozwu do sądu gospodarczego bez wykazania, iż sprawa kwalifikuje się do rozpatrzenia w postępowaniu w sprawach gospodarczych, sąd winien wezwać Pana do usunięcia braków formalnych (...)

 • Podstawy wymeldowania osoby

  złożyliśmy podanie o wymeldowanie. Sprawa przez Urząd Miejski była rozpatrywana, byli powoływani świadkowie potwierdzający stan rzeczywisty, a więc, że Panowie Ci tam nie przebywają. Po dzień (...)

 • Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

  podpisów w wydziale komunikacji. Nie wnosiłem o wyłudzenie podpisu na umowie, gdyż w tym czasie równolegle była sprawa spadkowa, w której wg sądu apelacyjnego miała zostać oceniona 

 • Sprawa wpadkowa

  głównej, a więc nie rozstrzyga ono sprawy co do jej istoty (sprawą wpadkową jest na przykład sprawa dotycząca zwolnienia strony od kosztów sądowych). Najlepiej charakter orzeczenia wpadkowego można (...)

 • Sprawa rozwodowa

  Dnia 14.07.2003 Sąd Okręgowy w X orzekł separację mojego małżeństwa z orzeczeniem mojej winy. Mąż udowodnił przed sądem, że go zdradzałam. Obecnie dnia 22.12.2005 złożyłam pozew o rozwód w/w sądzie (...)

 • Losowy przydział spraw sędziom

  sędziemu, tylko tak zdecydował los.   losowy przydział, sprawa sądowa, sędzia, sąd, proces

 • Terrorysta chce być pokrzywdzonym

  więzień CIA i oskarżyła nie wymienione z nazwy "kraje wschodnioeuropejskie" o goszczenie nielegalnych więzień.   Sprawa była również przedmiotem śledztwa i kilku raportów Rady (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona,  4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli (...)

 • W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

  komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych – przez Szefa KAS. termin, podatki, sprawa podatkowa, Ordynacja podatkowa, postępowanie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

  Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane