Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o własności lokali

  przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru lub wytwór nie spełnia w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ; 4) sposób noszenia umundurowania i znaków identyfikujących jednostkę organizacyjną kontroli skarbowej, w której pracownik jest zatrudniony;  5) normy umundurowania, uwzględniając

 • Porada prawna na temat sposób

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sposób, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks cywilny

  pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy;  5)  reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , szczegółowy tryb dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni, uwzględniając:   1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli, 

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  lokalnych komisji etycznych oraz sposób powoływania członków tych komisji, 2) sposób odwoływania członków Krajowej Komisji Etycznej i lokalnych komisji etycznych, 3) wzór zgłoszenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144. Art. 153. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo zwraca się nadawcy (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  sposób określony w tej ustawie.  Art. 47. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją (...)

 • Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  w piwnicach;  zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;  lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający

 • Ustawa o obligacjach

  szczegółowo:   1) termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna,   2) sposób przeliczenia obligacji na akcje,   3) sposób postępowania (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  rozporządzenia, sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego, uwzględniając w szczególności legalność i prawidłowość wykonywania kary pozbawienia wolności, sposób eliminowania (...)

 • Kodeks wykroczeń

  karze aresztu, grzywny albo karze nagany. § 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. § 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  , dopuścić zapłatę niektórych podatków papierami wartościowymi, określając szczegółowe zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, rodzaj papieru wartościowego (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;  6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54.§ 2. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  obrońców. Art. 78. § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów (...)

 • Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

  przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń uniemożliwia właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  , zastrzeżenia patentowe i rysunki.  2. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  zakładu karnego, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu.§ 2. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie (...)

 • Taryfy za ciepło

  , którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW;  sposób uwzględniania w taryfach kosztów zakupu ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii znajdujących (...)

 • Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

  transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje zlewne. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony (...)

 • Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

  , może Pan jedynie korzystać ze służebności w zakresie określonym w księdze wieczystej. Z uwagi na art. 288 KC „Służebność gruntowa powinna być wykonana w taki sposób, żeby jak najmniej (...)

 • Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

  ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy, tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane