Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odrzucenie spadku - koszty postępowania

  zrzec się praw do spadku po rodzicach na rzecz mojej siostry. Czy mój mąż, jeżeli zrezygnuję z mojej części spadku, będzie miał prawo do spadku po moich rodzicach? Jakie dokumenty (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ; przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej – matce dziecka po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie, w (...)

 • Porada prawna na temat spadek po matce u notariusza- jakie dokumenty

  Nie szukaj dłużej informacji na temat spadek po matce u notariusza- jakie dokumenty, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  po nim, wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatkowym elementem protokołu sporządzonego przez notariusza, jest (...)

 • Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

  w tej prośbie? Czy po sprawie spadkowej wystarczy podpisać u notariusza dokumenty (jakie?) stwierdzające, że zgadzam się na dożywotnie użytkowanie przez moją mamę "mojej" (...)

 • Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy (...)

 • Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

  Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  Ustawaz dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2004 r. Nr 281, poz. 2777; Dz. U. 2005 r. Nr 33, poz. 289; Dz. U. 2005 r. Nr 94, poz.788; Dz. U. 2005 r. Nr (...)

 • Spadek po ojcu

  ), siostra zmarłego.Kto będzie uprawniony do spadku i w jakiej części? Jakie dokumenty musimy przedstawić u notariusza (czy ja jako córka muszę dostarczyć dokumenty dotyczące (...)

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia

  ; imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy,  imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców (...)

 • Kupujemy mieszkanie - u notariusza

  nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący od notariusza powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości (...)

 • Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

  ; imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . § 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

  spadkobiercy będą zobowiązani do spłaty długów po zmarłym zależna jest od tego, w jakiej części odziedziczą po nim spadek. W razie braku pozostawionego testamentu w grę wchodzić (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza. Z chwilą złożenia oświadczenia:   1) 

 • Ustawa prawo wekslowe

  , działał świadomie na szkodę dłużnika.Art. 20.  Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną (...)

 • Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  działań prawnych.   Art. 24.  Indos, dokonany po proteście lub po równoznacznym stwierdzeniu albo po upływie terminu do przedstawienia, ma tylko skutki zwykłego przelewu.Aż (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  przeciętnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%. Niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, przed (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ; Dz. U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz. U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198; Dz. U. z 1990 Nr (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  małżeństwa, dokumenty z akt stanu cywilnego, decyzję zezwalającą na zmianę obywatelstwa, dokumenty potwierdzające faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu, zezwolenia (...)

 • Czy mogę sprzedać spadek? Zbycie spadku w drodze umowy

  : Zbyć spadek można dopiero po jego przyjęciu, Przedmiotem zbycia jest spadek jako całość (czyli zbiór rzeczy i praw, tudzież ciążących na nich długach), a nie poszczególne (...)

 • Kodeks cywilny

  wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • Testament

  Witam. Po śmierci dziadka dziedziczył moj ojciec oraz jego brat(jako dzieci) i babcia. Po śmierci babci w testamencie babcia zapisała spadek w całości(u (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane