Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  dyskryminacyjnego. Art. 181.  § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. (...)

 • Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

  nie określiła jasnych kryteriów dotyczących kolejności przyznawania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, co stwarzało ryzyko dowolności postępowania w tym zakresie; wiele lokali socjalnych (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  . Rozdział 2 Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów Art. 5. 1. Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 2. Umowa (...)

 • Porada prawna na temat socjalne i umowa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat socjalne i umowa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  odbywającym w Polsce obowiązkowy staż, jest członkiem zakonu, alumnem wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantem, nowicjuszem i juniorystą zakonu i ich odpowiednikiem, odbywa (...)

 • Praca za granicą

  i tłumaczenie dokumentów, informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy, inne zobowiązania stron. Ww. umowa powinna (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  , Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Sposób (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  macierzyńskiego, osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego (...)

 • Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

  będzie już wiązała umowa, nie zgodzi się na dobrowolne opuszczenie wynajmowanego mieszkania. Umowa najmu okazjonalnego nie wprowadza więc szczegółowych regulacji w zakresie terminów (...)

 • Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

  na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów, informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku (...)

 • Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

  . 2005 r., Nr 12, poz. 90) umowa o dzieło, delegowanie pracowników do pracy w Niemczech, Niemcy, RFN, WE, UE, zatrudnienie, świadczenie usług za granicą, swoboda usług, usługi budowlane,

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. Art. 206. § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, (...)

 • Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

  ; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działalności (...)

 • Mienie PKP

  , że niezbędna jest dodatkowa wykładnia artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Przepisy (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  nianią - czyli tzw. umowa uaktywniająca - powinna określać: strony umowy, czyli kto z kim podpisuje umowę (rodzic/opiekun dziecka i niania), cel i przedmiot umowy, czas i (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  )  aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;  2)  krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;  3) przeglądy (...)

 • Najem związany ze stosunkiem pracy

  ustawy dotyczące wypowiedzenia umowy o odpłatne używanie lokalu. Zasady i terminy dotyczące tego wypowiedzenia zawierają artykuły Rozwiązanie umowy najmu z zachowaniem i bez zachowania terminów

 • Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

  ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i (...)

 • Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

  , należy uznać, iż nie można wypowiedzieć umowy najmu bez wypowiedzenia. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa (...)

 • Wypłata dla członka zarządu spółki z o.o.

  § 2 ksh, jeżeli nie została z takim członkiem zarządu zawarta umowa o pracę lub inna umowa. Wobec tego to umowa zawarta ze wspólnikiem bądź w akcie powołania wspólnika, (...)

 • Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, obowiązki i uprawnienia osoby (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  . podmiotów, to umowa leasingu będzie rozliczana na zasadach omawianych w niniejszym rozdziale - jako umowa leasingu finansowego - chociażby strony nazwały ją leasingiem operacyjnym i (...)

 • Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

  więcej niż gdybyśmy starali się o mieszkanie socjalne i jednocześnie trzeba mieć mniej niż w ustawie wskazane progi. I tak dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć (...)

 • Kodeks cywilny

  zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.