Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  7 lub 8, wystąpią nowe okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, albo jeżeli skazany korzystający (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  . (Uchylony)Art. 48. W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany pozostaje (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu.§ 2. W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli: 1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 2) (...)

 • Porada prawna na temat skazany

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skazany, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny

  skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.§ 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  publicznej, 2) Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy, 3) organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  prawomocnie skazany.§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  określi przy tym przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić. Pozostały czas można określić jako areszt domowy. Skazany (...)

 • Rozłożenie grzywny na raty

  dowodu. Skazany zawsze może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. grzywna, wykonanie, skarga, wniosek, zażalenie, egzekucja

 • Dozór uproszczony

  oddaniu pod dozór, więc skazany nie zgłosił się w ciągu 7 dni, może mu grozić jakaś kara? Czy kurator ma prawo wzywać skazanego i żądać informacji, jeżeli skazany w żaden sposób nie (...)

 • Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

  przebywa skazany. Sąd penitencjarny jest wydziałem sądu okręgowego. Posiedzenie sądu powinno się odbyć w zakładzie karnym. Wraz z wniesieniem wniosku skazany uiszcza opłatę w wysokości (...)

 • Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

  już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Jeżeli sprawca uprzednio skazany (...)

 • Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

  skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo”.  Takie fakultatywne zarządzenie

 • Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

  , gdy  przestępstwo za które ta osoba została skazana w państwie, które żąda wydania (w tym wypadku byłaby to Polska) stanowi przestępstwo również na gruncie prawa państwa na terytorium którego (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności?

  jeżeli skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zostanie tymczasowo aresztowany w innej sprawie. Projekt ustawy przewiduje także odpowiednie zmiany

 • Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

  pamiętać, że zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. skazany, naprawienie szkody, obowiązek, niewykonanie, wykonanie, zarządzenie, (...)

 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

  , przez użyte w obu paragrafach art. 155 k.k.w. zwroty „kara” rozumieć należy także dwie (lub więcej) nie podlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno. (...)

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 557, ze zmianami) cele kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, grzywna, dozór, obowiązki, okres próby, skazany, wyrok w

 • Naruszenie obowiązków w okresie próby

  powinienem wszcząć jakieś działania by skazany naprawił mi szkodę przez zapłatę danej kwoty oraz czy niezapłacenie tej kwoty po terminie wyznaczonym przez sąd (24 miesiące) będzie miało wpływ (...)

 • Moc dowodowa oświadczenia w procesie karnym

  prywatną opinie fonoskopijną, że to nie mój głos, sąd oddalił mój wniosek o powołanie innych biegłych. W związku z czym zostanę skazany za coś czego nie zrobiłem. Syn odwiedza ojca w ZK i opowiedział (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku

  również zawieszono warunkowo. W trakcie zawieszenia skazany nie odbywa tej kary w takim rozumieniu, że nie wykonuje pracy społecznie użytecznej. Skazany natomiast ma obowiązek wykonania obowiązków, (...)

 • Dłuższe kary dla przestępców?

  przestępstwa, a dopiero w uzależnieniu od jego zachowania w więzieniu i postępów w resocjalizacji, które podlegają nieustannej kontroli, sąd rozstrzyga, czy skazany może wcześniej opuścić (...)

 • Zawieszenie wykonania kary

  przestępstwo. Z treści pytania wynika, że skazany popełnił przestępstwo po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się. W takim wypadku sąd może zarządzić wykonanie orzeczonych kar. (...)

 • Odwieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

  wykonanie kary, to czyni to w postaci postanowienia. Skazany ma prawo żalić się na takie postanowienie. Jeśli do czasu uprawomocnienia się postanowienia lub rozpatrzenia zażalenia i zwolnienia skazanego (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis § 1 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw

 • Kara ograniczenia wolności

  nie zostanie wobec niego zarządzona kara ograniczenia wolności w postaci pracy społecznie użytecznej. kara, skazany, ograniczenia wolności

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)

 • Zawieszenie kary ze względu na dziecko

  Mój narzeczony siedzi w więzieniu, wyrok kończy mu się dopiero za rok. jestem w ósmym miesiącu ciąży i chciałam zapytać, czy jeśli urodzi się (...)

 • Skazany bez obecności na procesie?? Czy to zgodne z prawem???

  Mój kolega miał taką sprawę, że parę miesięcy temu potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy, ale wypadek był z jego winy. (...)

 • odwieszenie wyroku i nowa grzywna

  Hello, czy sąd zawsze odwiesza karę pozbawienia wolności z zawieszeniu? Czy ma takie coś miejsce tylko, jeżeli w kolejnym wyroku również orzeczono (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane