Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników (...)

 • Obrona przed skargą sąsiedzką

  udowodnione owe skargi, aby spółdzielnia miała podstawę do działań przeciwko mnie? Na jakie przepisy można się powołać w odpowiedzi na pismo spółdzielni, by obronić sie (...)

 • Porada prawna na temat skarga na uciążliwego sąsiada do spółdzielni wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skarga na uciążliwego sąsiada do spółdzielni wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ;  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;  3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;  4) prawo do domu jednorodzinnego spółdzielni mieszkaniowej; (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  administracyjnej na podstawie innych ustaw; 6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 7) należności pieniężne z tytułu składek (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  ; Szczegółowe wymagania w stosunku do stanowisk na placu manewrowym określa instrukcja przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy określona w załączniku nr 5 do (...)

 • Opóźnienie egzekucji

  zawierają artykuły Skarga na czynności komornika Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sąduJeżeli wierzyciel poprzednio wnioskował o (...)

 • Zniesienie służebności gruntowej

  osoby korzystające z usług umiejscowionych na danej nieruchomości, stanowi o szczególnej uciążliwości. Pamiętać należy, że co do zasady może zabronić Pani wchodzenia na swoją (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  mieszkańców tej gminy.5. Na odmowę dokonania wpisu do Urzędowego Rejestru radzie gminy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.6. Minister właściwy do spraw wyznań (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Art. 82. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do (...)

 • Kodeks cywilny

  § 1 nie stosuje się.§ 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.Art. 109[3]. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, (...)

 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  ustosunkowanie się do sprzeciwu. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę przesłaną przez Naczelny (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  ryczałtu na zakup opału,  3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2,  4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  (...)

 • Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

  , obciążając spółdzielnię kosztami.Fakultatywnie lustracji można dokonać: na własny wniosek spółdzielni, na żądanie walnego zgromadzenia, na żądanie rady nadzorczej, na (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone, a także zawierać wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom.2 [1]. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do (...)

 • Spór sąsiedzki

  porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 (a więc właśnie należące do gminy - czyli w zakresie pasa zieleni należącego do gminy również - przyp. red.)  należą (...)

 • Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

  administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. W przypadku zobowiązań podatkowych wierzycielem pozostaje organ podatkowy. Gdy egzekucja prowadzona (...)

 • Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

  to, iż od okresu oszczędzania uzależniony będzie czas, na jaki zostanie przyznany nisko oprocentowany kredyt kontraktowy. Co do dokonywania wpłat, to dokonuje się ich systematycznie co miesiąc, (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  będącego wierzycielem, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika, wezwania do (...)

 • Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

  Sądu Najwyższego, do sądu administracyjnego - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony, (...)

 • Postępowanie upadłościowe

  do upadłego, a żądający ma do niej prawo, które może wynikać z tego, że oddał daną rzecz do naprawy, na przechowanie, użyczył ją czy wynajął. Jeśli na przykład (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Uciążliwi lokatorzy

  Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Uciążliwa sąsiadka

  A więc tak, nade mną mieszka bardzo rozrywkowa sąsiadka która często sprowadza sobie towarzystwo do imprez. Trzy razy a nawet cztery razy w tygodniu (...)

 • uciążliwi sąsiedzi...

  Wynajmujemy z koleżanką mieszkanie w nowym bloku i od roku mamy problemy z sąsiadką, która mieszka pod nami. Nie jesteśmy złośliwe, prowadzimy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane