Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  transportu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze zapewnienie (...)

 • Ułatwienia dla pasażerów PKP Intercity

  wdrożone przez PKP Intercity udogodnienia zapewniające komfort na każdym etapie podróży" – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. ##baner## Wi-Fi dostępne we wszystkich (...)

 • Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

  lata „w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa trony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie przysługuje zatem skarga na przewlekłość postępowania&rdquo

 • Porada prawna na temat skarga na pkp

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skarga na pkp, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  może zezwolić na dołączenie do protokółu zeznania na piśmie podpisanego przez zeznającego oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy. Art. 176. Skreśleń i poprawek w protokóle (...)

 • Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

  formalna zgoda na warunki umowy powoduje, że jest Pani związana jej postanowieniami, czyli m.in. że zgodziła się Pani na pobieranie przez PKP opłaty manipulacyjnej od wniesienia odwołania. (...)

 • Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  . Skarga kasacyjna musi opierać się na ustawowych podstawach. Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: n. (...)

 • Pociąg się spóźnił? Zobacz, jak odzyskać pieniądze

  niedogodności w związku z opóźnionymi pociągami są rozpatrywane w pierwszej kolejności. Podróżni mogą zgłaszać reklamacje w kasach PKP Intercity, Centrach Obsługi Klienta, pocztą na (...)

 • Komorowski podpisał ustawę oddłużającą PKP

  siecią torów spółka zostanie uniezależniona od Grupy PKP. Jednocześnie PKP S.A. uzyska środki na spłatę swoich długów. Kwotę, za którą Skarb Państwa ma (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się (...)

 • Dostarczenie lokalu zamiennego

  jest to PKP czy też Gmina, na terenie której mieszkam, a do której po mieszkanie wysyła mnie PKP? Czy jest zgodne z prawem pozbawianie mnie dopływu prądu i wody, aby "skuteczniej" przekonać (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  . Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na (...)

 • Rozpoczyna się oddłużanie PKP

  Kolejowego ma wykupić od PKP S.A. akcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz udziały w spółce Przewozy Regionalne S.A. Ta inwestycja ma znacząco wzmocnić finansowo PKP S.A., (...)

 • PKP Cargo ukarane po raz drugi. Muszą dołożyć 2 miliony złotych

  spółka nadużyła swojej pozycji na rynku, nierówno traktując partnerów handlowych o podobnej wielkości obrotów i wielkości masy przewiezionych towarów - m.in. różnicując upusty na przewóz (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  . 67 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.1 [1]. Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji, o których mowa w art. 136 i 137, jako odpowiednio wspólny znak towarowy (...)

 • Podróżujący pociągami lepiej chronieni

  prawa pasażera w ruchu kolejowym.Dariusz Madejski, e-prawnik.pl skarga, PKP, odszkodowania, pociągi, odwołanie, UTK, poszkodowani, pasażer

 • PKP Cargo ukarane. Muszą zapłacić ponad 16 mln złotych

  przewozów PKP Cargo. Postępowanie UOKiK wykazało, że PKP Cargo bez uzasadnionej przyczyny odmówiła świadczenia usług na rzecz tego przedsiębiorcy w obrębie trzech stacji w województwie (...)

 • Doprowadzić dworce kolejowe do świetności

  nieruchomościami PKP SA Paweł Olczyk. Powiedział, że żaden samorząd, który wyrazi gotowość współpracy z PKP przy zmianie wyglądu dworca kolejowego nie zostanie osamotniony. Dotychczas (...)

 • Kolejowe niedogodności

  przysługuje zwrot części niewykorzystanego świadczenia. Informacje dla podróżnych o wprowadzonej zmianie zamieszczone zostały na stacjach, m.in. na tablicach ogłoszeń. Urząd przypomina, (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść. Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację Skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o odmowie ustanowienia adwokata (...)

 • Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  administracyjny jest zobowiązany skargę odrzucić. Sąd odrzuca skargę postanowieniem (na które przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego). Odrzucenie skargi może (...)

 • Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

  czyny, decyzje i fakty, które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 r. Skargi nie mogą, więc dotyczyć zdarzeń z przeszłości.  Pana skarga musiałaby opierać się na zarzucie polegającym na (...)

 • Skarga na czynności komornika

  treścią artykułów zatytułowanych Skarga na czynności komornika oraz Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze - skarga na bezczynność sądu komornik, skarga, (...)

 • Ułatwienia dla inwestycji PKP

  kolejowego wykonywanego na liniach o szerokości toru poniżej 300 mm, który ze względu na swoje niewielkie gabaryty i niskie prędkości, nie powoduje zagrożenia dla użytkowników. (...)

 • Kolejne wygrane UOKiK

  CTL Logistics, Energokrak i Trade Trans. W decyzji z grudnia 2005 roku Prezes UOKiK uznał, że doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy PKP Cargo a CTL Logistics. W umowie PKP Cargo

< >

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Powódź zawiniona przez PKP

  Witam - Chciałbym poruszyć temat, który dotyczy bezpośrednio miejsca w którym mieszkam. Mój pech polega na tym, że jest to miejsce sąsiadujące (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.