Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  , eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść (...)

 • Porada prawna na temat skarga na notariusza wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skarga na notariusza wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  na skutek skargi kasacyjnej nie przysługuje obecnie dalszy środek odwoławczy. Ponadto NSA, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się (...)

 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  ; Instruktor prowadzący:  koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego;  może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego (...)

 • Zmiana danych KRS

  udziałów, ewentualnie uchwałę o zgodzie na ich zbycie i oświadczeniami o rezygnacji z prawa pierwokupu, oświadczenie nowego członka zarządu, adres nowego członka zarządu, wzór podpisu członka (...)

 • Europejskie poświadczenie spadkowe

  wyniku rozpoznania zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje. W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  ) koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości; 2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw (...)

 • Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

  czy delegacja będzie w okręgu danego sądu czy też poza jego okręgiem. Jeżeli delegacja będzie dokonana na obszarze właściwości jednego sądu, na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu (...)

 • Koszty postępowania egzekucyjnego

  skargi. Więcej na temat skargi na czynności komornika znajduje się w artykule znajdującym się na stronach naszego serwisu Skarga na czynności komornika Wzór skargi (...)

 • Postępowanie upadłościowe

  postanowienie. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie służy jedynie wnioskodawcy. Na tych samych zasadach na postanowienie sądu II instancji służy kasacja. Ogłoszenia upadłości (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  zgłoszeniu albo w innym dokumencie będącym podstawą wszczęcia postępowania.  2. Na wniosek strony Urząd Patentowy przekazuje pisma kierowane zgodnie z ust. 1 także na dodatkowo (...)

 • Kodeks cywilny

  terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. § 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się (...)

 • Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  postępowania, tak aby odpis pisma mógł być skutecznie doręczony pozostałym stronom postępowania. oznaczenie rodzaju pisma – a więc wskazanie czy jest to na przykład skarga, zażalenie, (...)

 • Odrzucenie spadku - koszty postępowania

  (zakładając, że nie miała Pani więcej rodzeństwa). Złożenie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku u notariusza kosztuje do 20 zł. Udając się do notariusza należy posiadać dowód (...)

 • Projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, czyli nowe ograniczone prawo rzeczowe "dług gruntowy"

  gruntowego na hipotekę, hipoteki na dług gruntowy, bez względu na postać długu (listową czy bez listu) oraz zmiany zwykłego długu gruntowego na listowy i odwrotnie.Niedopuszczalne (...)

 • Powództwo o zwolnienie przedmiotu z egzekucji

  zająć mój samochód? Jakiej treści ma być skarga na czynności komornika? Czy jest jakiś wzór pisma urzędowego (jeśli tak, to proszę o wysłanie linku)? Czy trzeba wysyłać takie (...)

 • Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (skarga na czynności komornika - 767 kpc)  alimenty, fundusz alimentacyjny, zaświadczenie, komornik, wzór, świadczenie

 • Umowa pożyczki - zabezpieczenie

  możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi? Nakaz zapłaty W tym miejscu warto zwrócić uwagę na instytucję, która może Panu ułatwić ewentualną egzekucję pieniędzy. Otóż, dłużnik, (...)

 • Informacje o majątku dłużnika

  /uczestnika postępowania, czy nawet chęć wystąpienia na drogę postępowania sądowego przy istniejącej i udokumentowanej wierzytelności (np. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji). (...)

 • Kompensata dla ofiar przestępstw

  przestępstwa stanowiącego podstawę wniosku na utrzymaniu ofiary, która na skutek tego przestępstwa poniosła śmierć. W sprawach o przyznanie kompensaty skarga kasacyjna nie przysługuje. Kto (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Gotowe pozwy rozwodowe - wzory

  www.dokumenty.e-prawnik.pl Tutaj znajdziecie gotowe wzory pozwód rozwodowych, o alimenty, o separację i wszystko co związane z rozwodem. PROSZE O (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • umowa o podział majątku bez notariusza

  jest wyrok w sprawie rozwodu bez orzekania o winie, bez podziału majątku, bez dzieci. jest zgoda między małżonkami co do podziału majątku. do podziału (...)

 • Unieważnienie ślubu kościelnego -jak zacząć i co dalej?

  Proszę o pomoc jak i do kogo się zwrócić o pomoc w podjęci stosownych kroków w napisaniu skargi i załatwienia reszty formalności związanych z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane