Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto reprezentuje Skarb Państwa w sporze z Prezesem ZUS?

  jednostki organizacyjnej z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. W postępowaniach sądowych, w których stroną jest Skarb Państwa, a roszczenia związane są z działalnością (...)

 • Prokuratoria Generalna

  postępowania, cofnięcia pozwu lub wniosku, uznania roszczenia lub wniosku, zrzeczenia się roszczenia, ograniczenia roszczenia lub zawarcia ugody sądowej jest wiążący dla Prokuratorii (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  .   Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu (...)

 • Porada prawna na temat skarb roszczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skarb roszczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Szkody górnicze

  zadośćuczynienia za doznane krzywdy). Roszczenia takie ulegają jak inne roszczenia majątkowe przedawnieniu – przyjmuje się ogólny termin trzyletni przedawnienia, liczony od dnia (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  postępowanie; zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 100 zł od wniosku o: udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że (...)

 • Przedawnienie roszczenia poręczyciela

  Najwyższy odniósł się także do możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczenia w przypadku prowadzenia niedopuszczalnej egzekucji administracyjnej:Dochodzenie przez Skarb Państwa roszczenia

 • Kodeks postępowania cywilnego

  adwokatowi lub radcy prawnemu;  4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;  5) odbioru

 • Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

  wcześniejszych, należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję, inne należności.   egzekucja, kolejność zaspokajania, kategoria, Skarb Państwa, roszczenia, wierzyciele, Ordynacja (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  ;udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;    4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  może również umorzyć postępowanie. Art. 35. §1. W postępowaniu sądowym uznanie przez dłużnika roszczenia strony przeciwnej, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności, (...)

 • Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

  ujmowaniu stanu siły wyższej. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., sygn. akt III CZP 30/07 Skarb Państwa, nieruchomość, zasiedzenie, imperium, (...)

 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni (...)

 • Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

  chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Ostatnia istotna część nowelizacji dotyczy podmiotów ciągle wpisanych – pomimo upływu czasu i wielu nieudanych prób tego zmiany – (...)

 • Kodeks cywilny

  wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ;ra nie istnieje. Art. 40. § 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  przekazany może powoływać się tylko na zarzuty wynikające z treści przekazu oraz na zarzuty, które przysługują mu osobiście względem odbiorcy. § 3. Roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  , niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się. Art. 449. Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mogą być zbyte, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. własność, przemysłowa, ustawa, znak, towar, patent, przestępstwo, wykroczenie, postępowanie cywilne, roszczenia, odszkodowanie, ustalenie

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  ;4. (skreślony)Art. 36. W przypadku naruszenia przez właściwy organ przepisów art. 34 ust. 1-5 i 7 Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność na

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  państwie członkowskim, do dnia otrzymania wniosku o przyznanie prawa pomocy przez właściwy organ tego państwa członkowskiego.   Art. 27. Skarb Państwa ponosi koszty ustanowienia adwokata (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  . 353, ze zm.); odpowiedzialność odszkodowawcza, szkoda, decyzja administracyjna, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, organ administracji, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  , dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.Art. 1005. § 1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku sam jest uprawniony do zachowku, może on (...)

 • Pracownik, pracodawca a koszty procesu

  obciążeniu przewidzianemu w ustawie z 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, - w sprawach o roszczenia zakładu pracy ze stosunku pracy, a więc w sprawach o te roszczenia, (...)

 • Poprawne oznaczenia pozwanych

  Jak w pozwie poprawnie oznaczyć stronę pozwaną, jeżeli pozew dotyczy kilku instytucji państwowych? Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych działa przez swoje jednostki organizacyjne. Czynności

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Roszczenia byłych spadkobierców

  Chcę nabyć nieruchomość dla której w księdze wieczystej właścicielem gruntu jest skarb państwa a użytkownikiem wieczystym jest developer. W księdze (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)

 • skarb państwa uchyla się od wypłaty odszkodowania

  Już lata walczę o to, żeby Skarb Państwa (Starosta lub Wojewoda, bo oboje prowadzą postępowanie o moją sprawę) wypłacił mi pieniądze za bezprawnie (...)

 • kolizja

  Witam Mam takie pytanie co mi grozi wjechałem w słup autem ale nic mi sie nie stało uciekłem z miejsca wypadku co mi teraz grozi?Z góry dziękuję (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane