Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  powodu, że brak jego akceptacji przez skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 (...)

 • Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

  właściwą izbę, połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego (zob. też Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 listopada (...)

 • Skład sądu

  wynika z w/w przepisów, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, skład sądu jest ściśle uregulowany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego. (...)

 • Porada prawna na temat skład sądu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat skład sądu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  wyrok sądu. Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że: według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny, wyrok sądu (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  prezes sądu lub Prezes Sądu Najwyższego zarządzi orzekanie w składzie trzech sędziów. Właściwość i skład sądu Rozdział I Art. 16. § 1. Do wyłączenia sędziego stosuje (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. § 2. Strona może złożyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy.  Art. 429. § 1. Prezes sądu (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  odwoławczych, to działa on jako „sąd odwoławczy”, czego konsekwencją jest np. to, że skład tego sądu orzekającego będzie określony jak dla sądu odwoławczego. I tak, (...)

 • Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

  jest skład sądu polubownego?Projekt przewiduje, że zarówno liczba sędziów sądu polubownego jak i osobowy skład sądu polubownego określać będą strony. W braku w tym (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  ) sędziów sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego oraz uzależnienie możliwości dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego przez dotychczasowego sędziego tego sądu, który (...)

 • Sądy UE

  symultanicznie na różne języki urzędowe Unii Europejskiej. Sędziowie naradzają się bez tłumaczy w jednym wspólnym języku, którym zgodnie z tradycją jest język francuski. Sąd Skład W (...)

 • Czynności sądu i sędziego komisarza

  postanowienie sędziego-komisarza, w skład sądu nie może wchodzić sędzia-komisarz. Oznacza to, że w każdym innym przypadku może on wchodzić w skład sądu. Niektóre uprawnienia (...)

 • Jaki jest skład sądu w postępowaniu rejestracyjnym związku zawodowego?

  Najwyższy stwierdził, że wniosek o rejestrację związku zawodowego rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego na posiedzeniu jawnym, chyba że wyznaczenie posiedzenia jawnego uzna za niecelowe. Skład (...)

 • Maksymalny okres przerwy w procesie karnym

  przeprowadzeniu rozprawy od poczatku na wniosek strony. I właśnie w takim wniosku może byc przytoczona okoliczność, że skład sądu uległ zmianie. Wydając postanowienie o przeprowadzeniu rozprawy (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . W wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę. Na postanowienie przysługuje zażalenie. § 3. W postępowaniu przygotowawczym uprawnienia sądu określone w § 2 przysługują prezesowi sądu

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  .  Art. 525. § 1. Strona wnosi kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. § 2. W wypadku określonym w art. 521 kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  straci ważność? Jeśli podmiot prowadzący skład otrzymał zezwolenie wydane na czas oznaczony, to aby dalej prowadzić skład podatkowy po tym okresie - powinien złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. (...)

 • Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

  pierwszej instancji rozstrzygające merytorycznie wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest orzeczeniem co do istoty postępowania zabezpieczającego. Tymczasem art. 47 § 3 k.p.c. określa skład sądu (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego.Art. 424[6]. § 1. Skargę wnosi się (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydziałem w wojewódzkim sądzie administracyjnym kieruje prezes lub wiceprezes sądu albo wyznaczony sędzia. W skład wojewódzkiego sądu administracyjnego (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.  SKŁAD SĄDU DZIAŁ II. Art. 48. § 1. Sędzia jest (...)

 • Kolejność słuchania świadków

  przesłuchania świadków. Od zarządzenia przewodniczącego może Pani odwołać się również do sądu (art. 226 kpc).  W sytuacji jednak gdy skład sądu jest jednoosobowy, (...)

 • Skład sądu I instancji po uchyleniu postanowienia

  W sprawie o rozwód, postanowieniem sądu okręgowego w ramach zabezpieczenia alimentów i pieczy nad dziećmi, na niejawnym posiedzeniu sądu dzieci zostały przyznane matce, a ojcu zasądzono wysokie

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

  ). Gdzie należy wnieść apelację? Apelację wnosi się do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok (pismo de facto więc adresujemy do sądu, (...)

 • Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  sądowej, którą należy uiścić.   Gdzie i kiedy należy wnosić apelację? Apelację wnosi się do tego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie (czyli do sądu pierwszej instancji (...)

 • Kolejność słuchania świadków

  sądu razem. Możliwe jest złożenie wniosku do sądu o przesłuchanie świadka mieszkającego w znacznej odległości od siedziby sądu w drodze pomocy prawnej. Przepisy wskazują jedynie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kim dla sędiego jest ławnik?

  1. Czy istnieją i obowiązują, jakieś zasady przydzielania ławników do poszczególnych spraw? 2. Czy istnieje możliwość, że ławnik jest niewygodny (...)

 • sędzia czy prokurator

  Rozpoczął się proces sądowy, w którym jestem oskarżonym. Akt oskarżenia wniósł prokurator, a pokrzywdzony ustanowił się oskarżycielem posiłkowym. (...)

 • Wyłączenie sędzie w sprawie o wykroczenie

  Proszę o opinię. Czy o wyłączeniu sędziego decyduje równorzędny skład sądu czy sąd wyższej instancji. Na ogóle sąd równy, ale jeżeli taki (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane