Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

  przekazana specyfikacja; ujawnienia przez jednego zamawiającego spośród 15 skontrolowanych źródła zapytania w trakcie wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co było (...)

 • Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

  związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym nie ma już możliwości na zmianę SIWZ, a więc należy się zastanowić, czy zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą, o treści innej (...)

 • Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  warunków zamówienia jest obligatoryjne. W przypadku postępowań, które nie przekraczają tej kwoty, zamawiający jest zwolniony z tego obowiązku, co nie oznacza, że (...)

 • Porada prawna na temat siwz co to jest

  Nie szukaj dłużej informacji na temat siwz co to jest, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

  gwarancji. W razie wątpliwości czy też sporu co do treści specyfikacji warto zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest (...)

 • Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

  techniczne budowy i robót jest wymagane było następujące przygotowanie zawodowe:  ukończenie wyższej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem, oraz co najmniej dwuletnia praktyka budowie, 

 • Błędy w SIWZ

  odpowiada treści SIWZ (w przedmiarze robót Zamawiającego jest podana inna wartość). Czy w takiej sytuacji należy postępowanie unieważnić na podst. art 93 ust. 1 pkt 7 (postępowanie obarczone (...)

 • Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

  Zamówień Publicznych dzień przekazania ogłoszenia jest dniem, w którym ogłoszenie się ukazuje. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej natomiast jest opóźniona (...)

 • Zamówienia publiczne - protest

  internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Co do oprotestowania czynności dotyczących wyboru oferty (...)

 • Przedłużenie terminu związania z ofertą

  niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie (...)

 • Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

  zgodnie z pierwotnymi postanowieniami specyfikacji. W takiej sytuacji, zamawiający powinien wybrać oferty spośród nadesłanych w pierwotnym terminie. Konsekwencją tego jest uznanie, iż oferta

 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

  otrzymania. Jak wynika z w/w przepisu, przekazana informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wiążąca jeżeli zostanie złożona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem

 • Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

  tej wynika, że do uznania danego zamówienia jako zamówienia publicznego nie jest istotne, czy jest ono finansowane ze środków publicznych. Obecnie w postępowaniu o udzielenie

 • Ustalenie warunków przetargowych dla wykonawców - opinia prawna

  , co oznacza iż kwota wynagrodzenia może być zmodyfikowana. Przykładowo może to być więc wynagrodzenie kosztorysowe (stosowane w oparciu o opracowaną przez zamawiającego dokumentację projektową

 • Zasady segregowania odpadów komunalnych

  Zasadniczo wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest

 • Zmiana umowy zawartej w trybie przetargu

  naruszeniem powyższych warunków podlega unieważnieniu. W konsekwencji w braku stosownych postanowień SIWZ, naszym zdaniem, nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy. Problematyczne w tej (...)

 • Okres rękojmi w umowie o dzieło

  W SIWZ na wykonanie systemu telewizji użytkowej zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę "gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na przedmiot umowy, co (...)

 • Treść SIWZ w zamówieniach publicznych

  przepisy prawa zamówień publicznych w jakiś sposób regulują tą sprawę? Art. 36 ustawy prawo zamówień publicznych zawiera pewne minimum elementów jakie powinna zawierać SIWZ. Określenie stawki (...)

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

 • ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

  zwiększenia nadzoru nad jakością wykonywanych prac.   Dla zwiększenia konkurencyjności ofert oraz poszerzenia rynku wykonawców, GDDKiA zracjonalizowała wymagania zawarte w SIWZ wobec firm

 • Termin na złożenie protestu

  Odrzucono nasz protest dotyczący postanowień SIWZ, z uzasadnieniem, że wpłynął po terminie. 08.09.2004. skierowaliśmy pytanie dotyczące SIWZ, odpowiedź otrzymaliśmy 17.09.2004. ok. godz. (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. 115. Jeżeli (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  kilogramów na osobę, oraz że produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  ; Obecne wymagania Egzamin Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji Inne Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając (...)

 • Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

  na której była zamieszczona SIWZ oraz pozostałem załączniki. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego, a w dniu jutrzejszym jest termin złożenia ofert. Czy w takim razie mamy prawo (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Interpretacja zapisu w specyfikacji

  Zamawiajacy zastrzegł w specyfikacji warunków zamówienie, że wykonawca ma przewidziec do wykonania przedmiotu zamówienia osoby zatrudnione na 'umowę (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane