Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  , o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy (...)

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

  przedsiębiorców, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nie przekraczający roku. Okres ten jednak może zostać przedłużony przez sąd rejestrowy na okres nie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy (...)

 • Porada prawna na temat sąd rejestrowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sąd rejestrowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  spółki dzielonej wyznacza biegłego na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.§ 3. Sąd (...)

 • Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

  miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ;łkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. § 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad określonych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

  wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki. § 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. § 5. O rozwiązaniu (...)

 • Sąd rejestrowy o ważności uchwał decydować nie może

  dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy wykreśla je z urzędu. Przepis art. 24 ust. 4 stanowi natomiast, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...)

 • W jaki sposób uaktualnić KRS?

  obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 3.Sąd rejestrowy nie wszczyna (...)

 • Nieujawnienie prokury w KRS

  , że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  przez sąd tylko sąd może odwołać.§ 3. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.§ 4. Na wniosek osób mających interes (...)

 • Obowiązki sprawozdawcze spółek prawa handlowego

  wniosków rejestrowych z ramienia podmiotu rejestrowego.   Postępowanie przymuszające jest każdorazowo prowadzone przez sąd rejestrowy z urzędu, niezależnie od tego w jaki sposób (...)

 • Zarejestrowanie zmian w KRS

  nakłada grzywnę na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Jeżeli środki, nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w (...)

 • Likwidacja spółki komandytowej

  może jedynie sąd. Likwidatorzy powinni stosować się do uchwał wspólników. W sytuacji gdy likwidatorów wyznaczył sąd, mają oni obowiązek stosować się do jednomyślnych (...)

 • Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

  którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala (...)

 • Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

  rejestrowy. Otóż nowy art. 25 a ust. 1 ustawy o KRS stanowi, iż: „Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania (...)

 • Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

  mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku - wynika to z art. 26 ustawy o KRS. Obowiązek złożenia wniosku o wpis powstaje przed upływem (...)

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  ;lników albo sąd rejestrowy) ustanawiają likwidatora/likwidatorów w celu przeprowadzenia procedury likwidacji spółki. Likwidator musi jednokrotnie ogłosić w Monitorze Sądowym (...)

 • Skutki prawne braku zgłoszenia sprzedaży udziałów

  egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli obowiązek powyższy nie zostanie wykonany w/w terminie, wówczas sąd nakłada grzywnę na obowiązanych. Jeżeli wspominany obowiązek nadal nie zostanie (...)

 • Wniosek o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, (...)

 • Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

  uzależnione jest od zgody spółki lub w inny sposób ograniczone, spółka ma prawo przedstawić osobę nabywcy, który nabędzie ten udział za cenę ustaloną przez sąd rejestrowy, (...)

 • Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

  w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych. Sąd

 • Obowiązek zgłoszenia zmian do KRS

  rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Jeżeli pomimo wezwania i nałożenia grzywny nie dokonano odpowiednich zmian sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Jeżeli środki, o których (...)

 • Brak aktualizacji adresu w KRS

  zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rada Nadzorcza

  Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane