Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

 • Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

  , brak umiejętności pracy w zespole, jeśli stanowisko takiej pracy wymaga, przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku  itp.    Kiedy sąd pracy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. § 4. Sąd (...)

 • Porada prawna na temat sąd pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat sąd pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zakończeniu wykonywania pracy. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje mają obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za organizowanie pracy skazanych i jej przebieg.§ (...)

 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

  przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy? Sąd (...)

 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

  "przywrócenia do pracy", a kiedy sąd musi je uwzględnić? Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  wskazanym w art. 53 kp) choroba pracownika samodzielnie stanowi usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia, gdyż zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy. Porzucenie pracy Z kodeksowego

 • Właściwość sądu pracy - opinia prawna

  reguluje postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. W myśl postanowień tego artykułu, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone między innymi przed sąd, (...)

 • Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

  pracownika (Federalny Sąd Pracy, wyrok z 21.06.2005, sygnatura akt 9 AZR 352/04). Czy prawo na zmianę oceny świadectwa pracy może ulec przedawnieniu? Zgodnie z decyzją Sądu Pracy (...)

 • Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

  Indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są przez: sądy pracy sądy pracy i ubezpieczeń społecznych sądy apelacyjne. Sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń (...)

 • Kiedy pracownicze odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

  . Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe (...)

 • Kodeks karny

  kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego, 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  mianowanym nauczycielem akademickim stosunku pracy za wypowiedzeniem możliwe jest uznanie przez sąd pracy, że przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe i zasądzenie (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając przywrócenia (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  :  a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  wszystkie okoliczności sprawy. W toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Sąd pracy (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.§ 3. Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy, o którym mowa w § 1, sąd (...)

 • Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

  może być wytoczone między innymi przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Tak więc sąd pracy w Katowicach jest również sądem właściwym do rozpoznania (...)

 • Tymczasowe zatrudnianie pracowników

  użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy, Pracownik tymczasowy, to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

  wniosek o przywrócenie terminu wymaga uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających jego przywrócenie. (Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis

 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - opinia prawna

  wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Sąd pracy może jednak - w razie upływu terminu - na wniosek (...)

 • Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

  przywrócenia do pracy. Niedopuszczalne jest natomiast, aby sąd pracy wbrew woli pracownika orzekł o przywróceniu do pracy. Jeżeli pracownik wybiera odszkodowanie, to (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , jeżeli w myśl przepisu prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy (...)

 • Wypadek przy pracy

  . Nie rozumiem o co chodzi w tej sprawie. Czy płatnik świadczeń może decydować za zespół powypadkowy czy sąd pracy? Art. 464 kpc, na który powołał się sąd pracy, stanowi, (...)

 • Zmiana powództwa przed sądem pracy

  wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Sąd pracy

  Złożyłam do sadu wniosek o przywrócenie mnie do pracy, na świadków powołałam 3 moje koleżanki z pracy, ale tylko jedna z nich otrzymała powiadomienie (...)

 • Sąd Pracy.

  Czy pracując w ZPCHr.na7/8 etatu na stanowisku Wartownik,wykonywałem prace dodatkowe nie ujęte w zkresie czynności.Mogę żądać w Sądzie Pracy,zapłaty (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)

 • Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej?????

  U mnie w pracy wyszedł brak na kwote kilkunatu tyś. zł, szef uznal że miałam coś z tym wspólnego gdyż znalazł zapis rozmów na gg ktorymi zasugerował (...)

 • wycofanie pozwu-Sąd pracy

  Witam Złożyłem pozew do śądu o odszkodowanie, jednak teraz dogadałem sie z pracodawcą co to odszkodowania i przystał na moje warunki czy moge odwołać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane