Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

  nastąpiła zmiana lub uchylenie. Uchylając lub zmieniając wyrok, któremu nadany został < rygor natychmiastowej wykonalności, sąd na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie (...)

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje ona jedynie wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 10.000 zł. postępowanie przed sądem, prawo pracy, rygor natychmiastowej

 • Rygor natychmiastowej wykonalności

  Czy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy można nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności? Rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest decyzjom na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania

 • Porada prawna na temat rygor

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rygor, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku

  zabezpieczeniem w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa (art. 335 k.p.c.). Sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w formie postanowienia, na które przysługuje możliwość złożenia zażalenia. (...)

 • Natychmiastowa wykonalność alimentów

  miesiące, niezależnie od tego, za jaki okres należą się powodowi zaległe alimenty. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku, któremu go nadano, a gdy ogłoszenia (...)

 • Rygor wykonalności w wyroku zaocznym

  powództwo rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest z urzędu (art. 333 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Rygor taki jest orzekany już w sentencji wyroku. Wyrok zawierający taki (...)

 • Rygor natychmiastowej wykonalności a wynagrodzenie

  . 477[2] a nie o 447 [2] kpc. Zgodnie z art. 477[2] kodeksu postępowania cywilnego Sąd zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor

 • Nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności

  jest zobowiązany udzielić tych dni wolnych. Nadanie zatem wyrokowi w powyższej sytuacji rygoru natychmiastowej wykonalności nie jest zasadne. wyrok, rygor natychmiastowej wykonalności, natychmiastowa

 • Natychmiastowa wykonalność a egzekucja komornicza

  jest konieczne oczekiwanie na uprawomocnienie się orzeczenia (rozpatrzenie sprzeciwu dłużnika). Jeżeli jednak sąd, w wyniku sprzeciwu pozwanego, uchyli lub zmieni wyrok zaoczny, któremu nadano rygor

 • Rygor natychmiastowej wykonalności

  wykonalne z mocy samego prawa, lecz tylko wtedy, gdy zostały zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności. Jak zatem podniesiono, wyjątkowo natychmiast wykonalne z mocy samego prawa są te z

 • Egzekucja z decyzji nieostatecznej

  odwołania wraz z aktami sprawy. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. decyzja podatkowa, wykonanie, egzekucja, wstrzymanie wykonania, rygor natychmiastowej wykonalności

 • Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  cywilnego wyrokowi zaocznemu nadaje się z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok (...)

 • Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności

  , wykonalność, natychmiastowa, rygor, wniosek, sąd, przesłanka, sprzeciw, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, powód, pozwany, termin, ograniczenie

 • Samowolne obniżanie świadczeń alimentacyjnych

  podwyższenia alimentów, sąd nadałby wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd w takich sprawach zawsze i z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż taki wyrok (...)

 • Odzyskanie zaległego wynagrodzenia

  wyegzekwować całą należność, wierzycielowi otrzyma całą kwotę zasądzoną wyrokiem. egzekucja, klauzula wykonalności, komornik, prawo pracy, rygor natychmiastowej wykonalności, zwolnienie od kosztów (...)

 • Rygor natychmiastowej wykonalności

  klauzuli wykonalności "pozostałym punktom" wyroku sądu. klauzula wykonalności, rygor natychmiastowej wykonalności, komornik, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny

 • Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

  hipoteką morską, następuje według przepisów ustawy.  rygor natychmiastowej wykonalności zabezpieczenie, komornik, wykonalność wyroku, upadłość, ogłoszenie upadłości, masa upadłości

 • Rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku zasądzenia alimentów

  W jakim przypadku sąd przy zasądzeniu alimentów nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności?  Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor

 • Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

  Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności? Należy wyjaśnić, czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest wykonalny wówczas, gdy (...)

 • Odpowiedź na sprzeciw

  w dalszym etapie postępowania ma wynikać z zarządzenia sądu a nie powinno następować poprzez odesłanie do art. 207 par. 3 kpc. Sąd powinien wyraźnie zaznaczyć rygor. Rygor określony w art. (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania

  takiego braku. Skoro sąd takiego trybu nie zastosował można domniemywać, że strona ta nie jest reprezentowana przez takiego fachowego pełnomocnika i ten rygor nie będzie miał wówczas zastosowania

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  , o których mowa w ust. 1, wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział może być nadany rygor natychmiastowej

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  , gdy: 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108), 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  Przepisy ogólne DZIAŁ I Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych (...)

 • Nieprawidłowa reprezentacja w procesie

  sprawy wymianę pism może zarządzić sąd. pełnomocnik, procesowy, pełnomocnictwo, rygor, odpowiedź, pisma przygotowawcze

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane