Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  . z siedzibą w Warszawie i jej poprzedników prawnych na podstawie art. 3, art. 4 i art. 6 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje

 • Prawo bankowe

  , utworzone na terytorium RP, uważa się za jeden oddział, 21) działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium RP lub przez bank krajowy na terytorium państwa (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ograniczenie wiekowe nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wyrażonych m.in. w art. 32 Konstytucji RP. RPO apelował też do Prezydenta RP o zawetowanie

 • Porada prawna na temat rp 6

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rp 6, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  tak samo? Tak – oczywiście, o ile przebywa legalnie na terytorium RP (w praktyce może to być trudne, zwłaszcza gdy cudzoziemiec najpierw wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D Pracownicy delegowani muszą mieć zapewnione warunki zatrudnienia nie gorsze (...)

 • Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

  rozmieszczenia na terytorium RP antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących. Prezydent RP powiedział m.in.: „Miałem kilka strategicznych celów związanych z pięcioletnim (...)

 • Pytania o konstytucję...

  wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji? 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku (...)

 • Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

  jedna osoba w UE konsumuje rocznie średnio 16 ton surowców mineralnych, z czego 6 ton staje się odpadem. Dlatego kluczową kompetencją gospodarki XXI wieku jest ekoprojektowanie (ecodesign)" 

 • Ceny dystrybucji energii spadną średnio prawie o jeden procent

  uchwaleniem przez Sejm RP 6 grudnia 2008r. ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 marca br., taryfy dla dystrybucji energii zawierają dwa zestawy stawek opłat: obowiązujące do 28 (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  (Prezydenta RP za kontrasygnatą Premiera RP). Zdaniem Sądu Najwyższego takie rozwiązanie jest nie do pogodzenia z rozumieniem zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów (...)

 • Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

  zniszczenia leków zostały określone w rozdziale 2c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3 ust. 2 pkt 3a, art. 16 ust. 1a, art. 16 ust. 2a, art. 16 ust. 7-8, art. (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  1956/2002, LexPolonica nr 358842). „Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198) pytanie o zamierzenia organów (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  transgranicznej działalności usługowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 6 i 7 niniejszej ustawy, art. 27-32 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (...)

 • Prawa i obowiązki bezrobotnego

  przepływu osób, posiada status uchodźcy nadany w RP, posiada zezwolenie na osiedlenie się w RP. Bezrobotnym może być także obywatel polski lub cudzoziemiec - członek rodziny obywatela (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  RP ma za zadanie zapewnienie informacji o bieżącym stanie bezpieczeństwa teleinformatycznego niezbędnego do oceny sytuacji i stanu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. System będzie dokonywał

 • Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

  przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego; nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiąże umowę najmu w terminie 6 (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  specjalizacji przez Siły Zbrojne RP, co podniesie jego kwalifikacje zawodowe, przydatne w wykonywanej pracy zawodowej. Pracodawcy przysługiwał szereg uprawnień w przypadku, gdy jego pracownik pełni (...)

 • Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

  prawo do nieudostępnienia informacji jej dotyczących, chyba że taki obowiązek wynika z ustawy (art. 51 ust. 1 Konstytucji RP). Jest to też niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Innym zarzutem (...)

 • Studenci do woja...

  pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  doprecyzo­wanie podmiotów, wobec których zostanie zastosowana sankcja karna w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium RP towaru bez wymaganych oznaczeń. W stosunku do (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  , konstytucję dla nauki poparły liczne gremia. Za reformą opowiedzieli się między innymi: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów (...)

 • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. - wyjaśnił NSA. termin przedawnienia, przedawnienie, zobowiązania podatkowe, podatek, zawieszenie biegu, wszczęcie

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  ;przeważającą działalność”, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29, 30 ustawy? Czy w tym zakresie należy brać pod uwagę jedynie wpis do rejestru – zgodnie z art. (...)

 • Termin nadania obywatelstwa

  ) Czy Prezydent RP jest zobligowany do rozpatrywania wniosków o nadanie obywatelstwa (obowiązek Prezydenta RP określony Konstytucją) w jakimś konkretnym terminie? Zadane przez Pana pytanie jest (...)

 • Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

  opinii; zastosowanie znajdą zatem przepisy ustawy nowej. Natomiast przepisy art. 6 stanowią, że do skarg nadzwyczajnych wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będzie się stosowało

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane