Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  mógł rozpoznać ją jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Co to oznacza dla strony? Do strony należy decyzja, jaką drogę zaskarżenia wybrać: może wnioskować o ponowne rozpatrzenie (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 1 [1].  Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  ponowne rozpatrzenie sprawy, kandydat może od razu skargę złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi ma 30 dni – licząc od dnia, w (...)

 • Porada prawna na temat rozpatrzenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rozpatrzenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  przekazuje sprawę wraz z aktami organowi w celu rozpatrzenia przez organ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; 2)   nowych regulacji dotyczących wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu od decyzji 

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , członka organu kolegialnego albo z urzędu.§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  wszystkich trzech państw członkowskich, w których przebyte zostały te okresy, ustalają uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. Rozpatrzenie wniosku przez instytucje ubezpieczeniowe (...)

 • Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

  w jego toku. Postępowanie w sprawie o zabezpieczenie kończy się wydaniem postanowienia. Rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie, które następuje przed rozpoczęciem postępowania o zapłatę zaległego

 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrywane są w Izbie Odwoławczej Urzędu Patentowego, zwanej ''Izbą Odwoławczą

 • Termin na rozpatrzenie zażalenia

  termin na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. prawo karne, postanowienie o umorzeniu, zażalenie, termin rozpoznania

 • Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

  . Rozpatrzenie wniosku dotyczącego stałego i bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu takiego wniosku: składa (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku (patrz pkt wyżej). Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, wypłata (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  organy działające jako organy pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten rozpatrywany jest przez ten sam organ. ##baner## Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  ; 3, pisemne głosowanie jest wyłączone.§ 5. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. (...)

 • Habilitacja - zaskarżenie decyzji

  przyznanie stronie prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołań (art. 127 § 3 kpa). Istotą zaś postępowania odwoławczego (...)

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący lub za (...)

 • Rozpatrzenie reklamacji

  , uprawnienie, utrata, rozpatrzenie

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Jak można się odwołać? Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  – odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętych w pierwszej instancji przez rektora, dyrektora jednostki

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  ;źniej niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 

 • Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

  przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję (...)

 • Termin rozpatrzenia wniosku o kontakty z dziećmi

  rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, alby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. wniosek, termin, rozpatrzenie, sąd, dziecko, kontakt, prawa (...)

 • Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

  utrzymać w mocy czynność dokonaną przez Dyrektora NFZ (np. nałożoną karę). W takiej sytuacji podmiot leczniczy może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia, tym razem bezpośrednio do (...)

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 18 ustawy). Rozpatrzenie uwag następuje w dwóch odrębnych etapach. Pierwszym jest ich rozpoznanie i uwzględnienie, (...)

 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  sprawy omówionej powyżej, uchwały WZA wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane