Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

  zmiana przeznaczenia wspomnianego lokalu z użytkowego na mieszkalny i uzyskanie stosownego pozwolenia. rencista, VAT, działalność gospodarcza, wynajem lokalu użytkowego, PKD

 • Zawieszenie emerytury rolniczej

  lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest (...)

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  ).  5. rodzice, jeżeli: spełniają warunki takie jak dla wdowy/ wdowca (odnośnie wieku, wychowywania dzieci lub niezdolności do pracy); zmarły ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed

 • Porada prawna na temat rencista

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rencista, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Założenie spółki jawnej przez rencistę

  . Więcej informacji o spółce jawnej zawiera artykuł Założenie spółki jawnej spółka jawna, rencista, składki, udziały, wkłady, działalność gospodarcza

 • Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

  . leczenia, nauczania, a nie do osiągnięcia określonego z góry efektu. Należy zatem uznać, że o ile rencista zdecyduje się na wystąpienie ze spółki, to umowa o dzieło byłoby najbardziej (...)

 • Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

  w przypadku gdy emeryt lub rencista nadal prowadzi działalność rolniczą. Jest to zgodne z generalną zasadą systemu, że pełna wypłata emerytury lub renty rolniczej następuje po zaprzestaniu prowadzenia

 • Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

  składek z tytułu działalności gospodarczej jest nadal aktualny. renta, rencista, emerytury, składka, ubezpieczenia zdrowotne

 • Zaprzestanie działalności rolniczej

  rolnych; 3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej (...)

 • Zawieszenie renty rolniczej

  emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu

 • Zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe

  , w jakim emeryt lub rencista i członkowie jego rodziny mieliby prawo do tych świadczeń zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez tę instytucję, gdyby zamieszkiwali na terytorium państwa członkowskiego

 • Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r., poz. 840, z późn. zm.). zmniejszenie, ZUS, zawieszenie świadczeń, pracujący, emeryt, rencista, emerytura

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista

 • Emerytury i renty za granicą

  terenie innego państwa niż te, które wypłacały emeryturę lub rentę - zasiłek wypłaci to państwo, w którym zmarły emeryt lub rencista był zatrudniony ostatnio. 11. Gdzie składasz (...)

 • Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

  świadczeń. Czy ktoś może nałożyć na mnie jakąś karę za zwłokę? Zgodnie z powołanym w pytaniu § 5 rozporządzenia emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku (...)

 • Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

  zaświadczenia lub oświadczenia o przychodach z danego roku kalendarzowego, które rencista nadsyła do oddziału ZUS do końca lutego następnego roku. Świadczeniobiorca, który nie dopełnił obowiązku (...)

 • Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

  wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek. Rencista dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień (...)

 • Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

  Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa? Emeryt lub rencista, którzy prowadzą

 • Rencista rolnik a składki ZUS

  , rencista, składki, działalność gospodarcza

 • Dla kogo renta socjalna?

  , rencista, ZUS, niezdolność do pracy, prawo do renty socjalnej

 • Prawo do renty po zmianach

  Ubezpieczeń Społecznych, wiek emerytalny, rencista

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  rencista mieszkał w chwili śmierci w innym - niż właściwe dla emerytury lub renty - państwie członkowskim lub gdy zgon nastąpił w innym państwie członkowskim. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci (...)

 • Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

  takim kształcie), która trafiła teraz do Senatu (nie jest jeszcze obowiązująca), staną się one obowiązkowe w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych od lipca 2007 r. renta, rencista

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat. Okres (...)

 • Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

  pobierał jednocześnie świadczenia rentowe. odprawa, świadczenie, emerytura, renta, rozwiązanie stosunku pracy, pracownik, rencista

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane