Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

  pism procesowych zarządzenia będzie mógł wydać także referendarz sądowy. Referendarz sądowy ma mieć także kompetencje do stwierdzania na wniosek strony prawomocności (...)

 • Pozycja prawna referendarza sądowego

  sędziów. Referendarz sądowy jest urzędnikiem, któremu przepisy prawa przyznają szczególnego rodzaju kompetencje powierzone dotychczas innym organom. W myśl art. 471 kpc, referendarz (...)

 • Przyspieszenie sądów gospodarczych

  prawnego. Ponadto w wypadkach niektórych wad formalnych pism procesowych zarządzenia będzie mógł wydać także referendarz sądowy. Referendarz sądowy ma mieć także (...)

 • Porada prawna na temat referendarz sądowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat referendarz sądowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania cywilnego

  procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej (...)

 • Uprawnienia referendarza

  podanych okoliczności faktycznych wydaje się, że nie ma powodów, aby kwestionować ważność wydanego przez sekretariat dokumentu.   nakaz zapłaty referendarz sądowy podpis odpis orzeczenia (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy.§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  ;Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  kosztów sądowych, przewidziane w ustawie, może wykonywać także referendarz sądowy.  Kto opłaci koszty sądowe? Kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna podstawa zawieszenia postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu, sąd albo referendarz sądowy, wydaje, (...)

 • Referendarz sądowy

  okręgowego). referendarz sądowy, aplikacja referendarska, ustrój sądów powszechnych, aplikant referendarski, nabór, konkurs, wymagania, kwalifikacje

 • Zwolnienie od kosztów to nie wymierzanie sprawiedliwości

  referendarz sądowy może wykonywać zadania sądu w zakresie czynności ochrony prawnej oraz czy jest uprawniony do orzekania w wybranych sprawach spornych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że (...)

 • Uzupełnienie nakazu zapłaty

  , nakaz zapłaty, sprostowanie wyroku, błąd rachunkowy, referendarz sądowy, wniosek, strona, powód, pozwany

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  kosztów sądowych, przewidziane w ustawie, może wykonywać także referendarz sądowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 (...)

 • Zmiany w międzynarodowym postępowaniu cywilnym oraz karnym w stosunkach międzynarodowych

  notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy, a na tłumaczeniu (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  , 11, 3-6 i § 3, klauzulę wykonalności może nadać także referendarz sądowy, z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 7781,787, 7871, 788, 789. § 2. Tytułom egzekucyjnym

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  . 1287) notariusz, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobiercy, notarialne poświadczenie dziedziczenia, testament, postępowanie sądowe, referendarz sądowy

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  okoliczności wyłączających orzekanie po wszczęciu postępowania, sąd wydaje postanowienie o jego umorzeniu, a jeżeli rozpoczęto już przewód sądowy - wyrok o umorzeniu postępowania, z wyjątkiem (...)

 • Wynagrodzenie biegłego-zażalenie

  należy przedstawić wartość przedmiotu zażalenia i czy zażalenie takie idzie do Sądu Okręgowego? Należności biegłego przyznaje i ustala sąd (a nie przewodniczący) lub referendarz sądowy. (...)

 • Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

  także referendarz sądowy. To postanowienie, w razie braku jego dobrowolnego wykonania, może być egzekwowane według przepisów szczególnych o odebraniu dziecka (art. 598 [1] – [13] kpc). (...)

 • Sąd rejestrowy o ważności uchwał decydować nie może

   Orzekający w sądzie rejestrowym referendarz sądowy wykreślił z Krajowego Rejestru Sądowego dwóch członków zarządu spółdzielni, uznał bowiem, że uchwała o ich (...)

 • Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

  zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub okręgowego - wykonywać też referendarz sądowy. Wówczas na zarządzenie referendarza przysługuje skarga do sądu. Jak złożyć wniosek o rozłożenie (...)

 • Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

  wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.   Krajowy Rejestr Sadowy, rejestr dłuzników niewypłacalnych, referendarz sądowy, skarga na postanowienie referendarza sadowego, (...)

 • Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  referendarz sądowy. Kiedy uzyskasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a kiedy nie? Postępowanie upominawcze zostało ograniczone w zasadzie do wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty wydaje (...)

 • Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Tak więc, jeśli któraś z powyższych okoliczności zaistnieje w konkretnej sprawie, referendarz sądowy orzekający e-sądzie w myśl (...)

 • Rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie należności względem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

  ;zarządzeniem w sprawach odroczenia lub rozłożenia na raty (ale już nie umorzenia) podpisany będzie referendarz sądowy - on także ma do tego kompetencje. Na zarządzenie referendarza przysługuje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Referendarz Sądowy

  Witam serdecznie, czy w trakcie toczącej się w Sądzie Rejonowym sprawy, wytoczonej przez jedną ze stron, może druga strona wnieść pozew w tym samym (...)

 • Sprawozdanie roczne w Spólce która fizycznie nie istnieje

  Witam, dostałem postanowienie Sadu, które nakłada na mnie grzywne z niesłożenie sprawozdania w wysokości 1000 zł ... Nie zostało złożone, bo (...)

 • księgi wieczyste

  Interesuje mnie wszystko na temat pracy w Wydziale Hipoteki i Ksiag Wieczystych, zakres obowiązków, zarobki. Czekam na każdą odpowiedź. Pozdrawiam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane