Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.§ 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego (...)

 • Porada prawna na temat rartylul 323-2 kodeksu karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rartylul 323-2 kodeksu karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  Kodeksu karnego.§ 3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może wnosić o wyłączenie z jego zakresu przedmiotów majątkowych, których łączna wartość według oszacowania (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  karnego.§ 2. W wypadku określonym w § 1: 1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 Kodeksu karnego, (...)

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  , określone w art. 200 § 2, art.202 oraz w art. 204 Kodeksu karnego8)przeciwko środowisku, określone w:a)art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnegob)art. 34 ustawy z dnia 11 stycznia (...)

 • Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

  prawa karnego procesowego, czyli regulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z artykułem 279 kodeksu postępowania karnego, „Jeżeli oskarżony, w (...)

 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  ;Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego; art. 202 § 1 Kodeksu karnego; art. 202 § 3 Kodeksu karnego polegających na (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  przez sprawcę wykroczenia skarbowego przyjęcia mandatu karnego, funkcjonariusz winien pouczyć go o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego i o skutkach prawnych braku takiej (...)

 • Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

  uczestników postępowań w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego albo Kodeksu postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości (...)

 • Nowy Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

  wykonawczym, w prawie karnym skarbowym oraz w prawie o wykroczeniach, na podstawie bieżącej analizy orzecznictwa i piśmiennictwa w zakresie stosowania przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  międzynarodowych, oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom;  5) zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnianych (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie

 • Reforma procesu karnego

  ## Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego zlikwiduje absurdalne procedury, jak np. odczytywanie wyroków przy pustej sali ­- w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie sędzia ogłaszał (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  karnego można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości. § 2. O treści § 1 oraz art. 269 należy uprzedzić osobę składającą poręczenie majątkowe.  Art. 269. § 1. Ulegające (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

  zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego (...)

 • Zmiany w prawie karnym

  odbywającego karę pozbawienia wolności za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami, a także w wypadku ucieczki takiego skazanego z zakładu (...)

 • Dosyć tortur na policji!

  przez Państwo pilnych działań o charakterze zapobiegawczym. Apelujemy więc do władz o: wprowadzenie do Kodeksu karnego przestępstwa tortur oraz określenia w nim sankcji adekwatnej do popełnionego (...)

 • Zostałem pobity przez sąsiada.

  uzyskanych w wyniku przestępstwa (zgodnie bowiem z art. 168a kodeksu postępowania karnego, niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  ;lnotowego Kodeksu Celnego - organ celny określa w drodze decyzji. Art. 52. 1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów

 • Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

  postępowania karnego. Ważnym z pkt. widzenia odpowiedzialności jest również § 5 niniejszego artykułu, który stanowi, że nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie (...)

 • Bezwzględna walka z pedofilią!

  trybie pilnym oraz zaapelował do opozycji o głosowanie za zaostrzeniem kar za pedofilię.   Zob. Reforma kodeksu karnego   pedofilia, sprawca, pedofil, rejestr pedofilów

 • Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

  stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego (oszustwo) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (bezpodstawny zwrot podatku). W (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

  Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Zniesławienie i zniewaga

  Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój (...)

 • Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

  Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi o serwis pobieraczek.pl, (...)

 • art.300 § 2 Kodeksu karnego

  sprzedanie kompuetera zajetego przez komrnika jest udaremnienieniem wykonania orzeczenia sądu i wywołuje skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.