Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Księgowanie paragonów fiskalnych

  ), nie więcej jednak niż 2.500 zł. KPiR, paragon, kasa fiskalna, raport dobowy

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  zakończenie pracy jego kasy rejestrującej. Ma obowiązek: wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w (...)

 • Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

  późn. zm.) rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi w zakresie określonym tym przepisem (...)

 • Porada prawna na temat raport obrotu a4

  Nie szukaj dłużej informacji na temat raport obrotu a4, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wykroczeń

  . 95a. Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (...)

 • Jakość w prawie unijnym

  obrotu, wobec braku z ich strony zagrożeń dla ludzi i środowiska, nie podlega żadnym regulacjom prawnym, lub obszar, w którym dopuszczenie do obrotu wyrobów stwarzających zagrożenie podlega (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  bagażu) zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych. Zachowaj raport PIR. Poza zgłoszeniem szkody na lotnisku, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, (...)

 • Marketing wielopoziomowy

  sprzedawanych raportów to 20 zł. Sprzedający podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres, na który należy wysłać zamówienie z pieniędzmi, a w zamian kupujący otrzymuje zakupiony raport pocztą (...)

 • Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

  kryptowaluty na inną. Podstawa opodatkowania (którą zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest otrzymane wynagrodzenie) w przypadku handlu kryptowalutami

 • Brak specjalistów zagraża polskiej gospodarce

  pracowników napływających z krajów sąsiednich. rynek pracy, specjaliści, niedobór, gospodarka, raport

 • Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

  Urszula GACEK (EPP-ED, PL) przyjęła z dużą satysfakcją stanowisko Parlamentu w sprawie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii (raport De Vits, głosowanie 19.06 - red.), "a szczególnie

 • Będzie wsparcie na innowacyjność

  za ostatni rok obrotowy z wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży badań lub prac rozwojowych oraz raport z badania tego sprawozdania i opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych

 • Od kwietnia obowiązek wysyłania raportów do systemu ZSMOPL

  , z późn. zm.) rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi w zakresie określonym tym

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  ;zującego dotąd przepisu (sankcja wobec wytwórcy) sankcją będą zagrożeni także inni przedsiębiorcy wprowa­dzający towar do obrotu, np. importer. Poza tym nowelizacja znosi sankcje, (...)

 • Rozliczenie dochodów z obrotu akcjami na GPW

  obrotu akcjami na giełdzie będzie podlegał rozliczeniu przez wspólników spółki cywilnej proporcjonalnie do ich prawa w udziale w zysku. Pozostałe zasady rozliczania nie różnią się od standardowych. Czy (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  przez Komisję Wspólną.3. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych przygotowuje, nie rzadziej niż raz na dwa lata, raport dotyczący sytuacji mniejszości (...)

 • Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

  ;   39.600 zł - 22% obrotu opodatkowanego stawką niższą niż 22% (a więc w naszym przypadku obrotu z tytułu zaliczki w WDT) wynosi: 17.600 zł (80.000 zł x 22%)      

 • Rynek finansowy bez afer?

  to wynagrodzenia. Na tej podstawie raz na kwartał miałby powstawać zbiorczy raport. Informacje te pozwoliłyby na bieżąco analizować trendy sprzedażowe i nowe zjawiska na rynku produktów i (...)

 • NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

  ANR. (nik.gov.pl) obcokrajowcy, ziemia, raport NIK

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  ;  3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;   4) ochrony osób i mienia;   5) 

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;   5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi (...)

 • Kodeks karny

  § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. (...)

 • Należyta staranność w VAT

  zastosowaniem MPP zwalnia cię z: odpowiedzialności solidarnej (o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy o VAT), ryzyka nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (w trybie art. 112b (...)

 • Ustawa o obligacjach

  cele. 1a. Emitent, o którym mowa w art. 23a ust. 2 pkt 5, może przeznaczyć środki pochodzące z emisji obligacji przychodowych wyłącznie na finansowanie budowy autostrady, drogi ekspresowej (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Legalizacja miękkich narkotyków

  Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • mieszkanie po policji

  A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane