Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rady pracowników w firmach

  wyborze rady pracowników lub od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  organizacyjnymi w służbie zagranicznej lub w ministerstwach i urzędach centralnych oraz urzędach obsługujących przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa (...)

 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  odpowiedzialność karną, przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych. Skład rady Statut musi określać liczbą członków rady albo przynajmniej minimalną lub maksymalną liczbę (...)

 • Porada prawna na temat rady

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rady, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

  spółki europejskiej dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym - jest to tzw. delegacja kompetencji.Delegacja kompetencji, jej zmiana albo cofnięcie wymaga uchwały rady

 • Uprawnienia i obowiązki rady wierzycieli

  wykonuje czynności przez podjęcie uchwał na posiedzeniach rady. Uchwały rady wierzycieli zapadają większością głosów. Z posiedzenia rady spisuje się protokół, który podpisują (...)

 • Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

  jest jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów. Mając na uwadze, że w skład strony rządowej Rady, oprócz członków Rady Ministrów, 

 • Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  skutki powołania rady wierzycieli? Skutki powołania rady wierzycieli odnoszą się przede wszystkim do syndyka. W momencie powołania rady wierzycieli syndyk jest ograniczony w swoich czynnościach. (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze te mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji (...)

 • Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

  wniosek co najmniej 1/3 członków rady. O terminie posiedzenia rady przewodniczący zawiadamia prezesa sądu. Przewodniczący rady lub jego zastępca przewodniczy posiedzeniom rady. Posiedzenia

 • Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  konkretnej czynności (np. długotrwała nieobecność na posiedzeniach rady nadzorczej). Mandat członka rady nadzorczej wygasa także na skutek śmierci i rezygnacji. W przypadku rezygnacji, członek (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  upadłości posiedzenie może zwołać każdy z członków rady. Posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady, chyba że członkowie rady postanowią inaczej.3. Posiedzenie (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  pierwszym jej posiedzeniu. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje jej pracami, w szczególności: ustala plan pracy Rady; zwołuje posiedzenia Rady; reprezentuje (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.§ 2. Statut może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając (...)

 • Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

  na podstawie uchwały Krajowej Rady. Uchwała samej Rady nie jest decyzją administracyjną. Uchwały Krajowej Rady w tym zakresie mają charakter aktów wewnętrznych i wiążą Przewodniczącego (...)

 • Jakie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zaproponował Prezydent?

  wskazanym do zajęcia stanowiska głos odda co najmniej połowa członków Rady. Kolejną zmianą mającą na celu zwiększenie transparentności pracy Krajowej Rady Sądownictwa jest przepis (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół.§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady (...)

 • W czym pomoże Karta Polaka?

  wydatków związanych z pracami Rady, zasady prowadzenia centralnego rejestru, o którym mowa dalej, orazwarunki organizacyjne wykonywania obsługi Rady.  W skład Rady (...)

 • Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  uprawnień rady nadzorczej może uzależniać dokonanie konkretnej czynności przez zarząd od zgody rady nadzorczej. Umowa może także ustanawiać prawo rady do zawieszania w czynnościach (...)

 • Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

  europejskiej rady zakładowej. Porozumienie określa zasady odbywania spotkań przedstawicieli reprezentujących pracowników w celu wymiany poglądów na temat przekazanych im informacji. Członkowie europejskiej (...)

 • Rada Dialogu Społecznego zyska nowe kompetencje

  Rady oraz informację o działalności Rady za okres swojej kadencji. ##baner##  Istotną kwestią jest umożliwienie stronie pracowników i stronie pracodawców Rady wystąpienia (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie;   2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej (...)

 • Pora na rady pracowników!

  opinię; przyjęcie opinii wymaga zgody większości członków rady pracowników. Każdy z członków rady pracowników może zaś przedstawić zdanie odrębne, które powinno być przedstawione (...)

 • Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

  sprawozdania z działalności Rady w roku poprzednim, przedstawianego corocznie do dnia 31 maja, projekt przewiduje przedstawianie przez Przewodniczącego Rady, dodatkowo, informacji o działalności (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  . Przewodniczący rady gminy wyłącznie organizuje pracę rady, przewodniczy jej obradom, zwołuje sesje rady, nie posiada innych kompetencji samoistnych. Wyboru przew. rady gminy dokonuje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

  Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

 • zmiana w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

  W ciągu roku dwoje członków rady nadzorczej zastępca przewodnuczącego rady oraz sekretarz złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji. Na ich (...)

 • Rada nadzorcza spółdzielnia mieszkaniowa

  Domyślnie Rada nadzorcza spółdzielnia mieszkaniowa Witam zwracam się z prośbą w sprawie informacji dotyczącej wyboru i sprawdzenia członków (...)

 • Zatajanie zarobków przez eks.

  Z małżenstwa mam 12 letnie dziecko, które mieszka z matką. Płacę dobrowolnie 350zł alimentów a mam zasądzone 300zł, jeszcze do niedawna chciałem (...)

 • Rada Nadzorcza

  Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane