Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  komplementariuszowi albo likwidatorowi.   Ilu członków liczy rada nadzorcza? Rada nadzorcza spółki komandytowo-akcyjnej składa się co najmniej z trzech członków. (...)

 • Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). organ, nadzór, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, spółka, kapitałowa, spółka z o.o., wspólnik, powołanie, kapitał, kontrola, sprawozdanie, (...)

 • Prawo bankowe

  . Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza.2. Komisja Nadzoru Bankowego może zażądać informacji i dokumentów dotyczących osób wymienionych w ust. 1 w zakresie niezbędnym do (...)

 • Porada prawna na temat rada nadzorcza

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rada nadzorcza, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  Ustawaz dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowychDz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Dz.U. 2001 r. Nr 102, poz. 1037, Dz.U. 2003 r. Nr 49, poz. 408, Dz.U. 2003 r. Nr 229, poz. 2276, Dz.U. 2005 r. Nr (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  ; 3-5 stosuje się odpowiednio. Art. 219. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.§ 2. Rada nadzorcza (...)

 • Wybór członków Rady Nadzorczej

  Nadzorcza kolegialnie, może pełnić wszystkie czynności nadzoru? Statut spółki mówi: \"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  postanowić, że dopuszczalne jest wsteczne wypłacenie wynagrodzenia. Natomiast jeśli w spółce z o.o. funkcjonowała rada nadzorcza, to można powołać się na art. 552 Kodeksu spółek (...)

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

  rozważanego problemu) przyjmuje konsekwentnie, że w przypadku, gdy nie działa rada nadzorcza i nie został ustanowiony specjalny pełnomocnik, członek zarządu powinien doprowadzić do jego powołania (...)

 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  rada nadzorcza, lub pełnomocnik, ustanowiony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Poza kompetencją do odwoływania rada może także z ważnych powodów zawieszać w czynnościach (...)

 • Wpływ rady nadzorczej na decyzje zarządu S.A.

  Rada nadzorcza usilnie stara się wpływać na decyzje zarządu spółki akcyjnej. Czy rada nadzorcza ma prawo do ingerowania w bieżące decyzje zarządu spółki akcyjnej? Zgodnie z (...)

 • Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

  członkowskich.   Co to jest rada nadzorcza i jakie są jej kompetencje? Rada nadzorcza jest organem kontrolnym; sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni, (...)

 • Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

  woli stron. Inną możliwością byłoby zawarcie nowej umowy o pracę. pracownik, pracodawca, wypowiedzenie, oświadczenie woli, uchwała, rada nadzorcza, anulowanie, odwołanie, wycofanie, porozumienie

 • Uprawnienia rady nadzorczej

  zobowiązanie zarządu o udostępnienie do wglądu dokumentów spółki). rada nadzorcza, prawo kontroli wspólnika, rn, kompetencje, uprawnienia, odpowiedzialność członków rady nadzorczej

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  . § 2. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego (...)

 • Skarga na bezczynność KRRiT, wniosek o kuratora dla Polskiego Radia

  w spółce Polskie Radio S.A. od czterech miesięcy Rada Nadzorcza nie funkcjonuje. Brak tego podstawowego organu naraża spółkę na paraliż i może stanowić podstawę kwestionowania (...)

 • Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

  Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy (...)

 • Kto powinien podpisać umowę najmu

  zgromadzenie wspólników będzie przeciwne takiej umowie, to po prostu nie wyznaczy pełnomocnika do jej zawarcia). Spółka z o.o., zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, (...)

 • Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

  nadzorcza - o ile jest w spółce powołana, bądź pełnomocnik wybrany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza, (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni. 6. O czasie, miejscu i porządku (...)

 • Organy nadzoru w spółkach handlowych

  ;o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013 r., poz. 216i) handlowe, nadzór, spółka, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, organy, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (...)

 • Zarząd spółki akcyjnej

  zgromadzenie do przyznania członkom zarządu części wynagrodzenia w postaci udziału w zysku spółki. Jeśli rada nadzorcza skorzysta z tego uprawnienia, uszczuplona zostaje dywidenda przeznaczona (...)

 • Zatrudnienie administratora w spółdzielni

  radę nadzorczą. administrator, spółdzielnia, rada nadzorcza, umowa o pracę

 • Rezygnacja ze stanowiska

  , utracił zaufanie prezesa i członków spółdzielni oraz dopuścił się nieprawidłowości w pracy. Rozwiązanie z nim umowy o pracę jest konieczne. Kto winien wystąpić z wypowiedzeniem mu umowy: rada (...)

 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  , handlowe, spółka akcyjna, organy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, podejmowanie, większość, protokół, notariusz, sporządzenie, zwykłe, nadzwyczajne, rada nadzorcza, zarząd, zwołanie, (...)

 • Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  spółki do rejestru;W spółce z o.o. jedynym obligatoryjnym organem jest zarząd. Inne organy: rada nadzorcza lub komisja rewizyjna mogą, ale nie muszą zostać wybrane (przepisy przewidują (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane