Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. § 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  , wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej itp.) jak i pracę na własny rachunek (prowadzą działalność gospodarczą, są twórcami, artystami, prowadzą działalność (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

  gdy profile działalności się nie pokrywały, oczywistym było skierowanie zlecenia do innej drukarni.   Wydaje się, iż sama umowa łącząca aktualnie Panią ze Zleceniodawcą jest ważna (...)

 • Porada prawna na temat rachunek umowa zlecenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat rachunek umowa zlecenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.  Umowa ma formę pisemną, zawierana jest między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Umowa, którą (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  , może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin (...)

 • Umowa zlecenia z pracodawcą

  zlecenia odpowiednią klauzulę dotyczącą czasu obowiązywania umowy i wypłaty wynagrodzenia. Jeśli umowa zlecenia zostanie zawarta na okres kilku miesięcy np. od dnia 01.03.2004 r. do (...)

 • Zmiana umowy zlecenia w umowę o pracę

  umowa nazwana umową zlecenia nakładała na zleceniodawcę i zleceniobiorcę obowiązki takie, jakie nakłada zwykle umowa o pracę na pracodawcę i pracownika uznaje się, że doszło do (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  obowiązkiem względem dłużnika, by obowiązku tego wobec dłużnika nie realizowała, a wynikające z prawa świadczenia pieniężne uiszczała komornikowi lub na rachunek depozytowy sądu, oraz wzywa (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Zobacz: Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne   Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). (...)

 • Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

  odróżnieniu od umowy o pracę \"w prawie cywilnym przedmiot umowy zlecenia został ujęty wąsko, co wyraźnie ją różnicuje od umowy o pracę. Umowa zlecenia w znaczeniu sensu (...)

 • Nieodpłatna umowa zlecenia

  ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nieodpłatna umowa zlecenia nie powinna też mieć konsekwencji w zakresie Funduszu Pracy i FGŚP.Nieodpłatna umowa zlecenia nie będzie też powodowała (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, lub osoby, które z (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Właściciel przedsiębiorstwa w (...)

 • Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  pralnią chemiczną o oczyszczenie odzieży, umowa o usługi świadczone przez zakład kosmetyczny, okazyjny przewóz dokonany odpłatnie, wykonanie prac dekoratorskich czy instalacyjnych w mieszkaniu, umowa

 • Ochrona tylko dla stałego pośrednika handlowego

  rachunek, termin "przedstawiciel handlowy" oznacza pośrednika pracującego na własny rachunek, któremu powierzono stałe pośredniczenie przy sprzedaży lub kupnie towarów na rzecz innej (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ich substancję, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrzeżono. Art. 276. (skreślony). Art. 277. § 1. Jeżeli statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub umowa z członkiem

 • Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  jednocześnie członkiem zarządu tzw. kontraktu menedżerskiego. Różnica pomiędzy kontraktem menedżerskim a umową zlecenia polega głownie na tym, iż umowa zlecenia jest umowa (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  menedżerskie , prace zawierane w ramach umów cywilnoprawnych, takich, jak umowa o dzieło, umowa zlecenia , itp.). Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia, wierzytelności z (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  . § 1. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna. Ograniczenie rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż (...)

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

  Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne. Umowa (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnika sporu, jak też rodziców, małżonka, rodzeństwo bądź zstępnych oraz osoby pozostające w stosunku (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  przychód z tytułu umowy zlecenia oraz przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przeliczenia przychodów z tytułu umowy zlecenia powinien wziąć (...)

 • Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  posiadającej rachunek w innym banku. Generalnie zasada jest taka, iż posiadacz rachunku bankowego wtedy jest uprawniony do wydawania poleceń rozliczeń, jeżeli umowa rachunku bankowego nie wyłącza (...)

 • Umowa komisu

  może niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświadczyć, że nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek; brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z wyrażeniem (...)

 • Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

  prawna wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje, że umowa o pracę jest nieważna z mocy prawa (art. 58 § 1 KC w zw. z art.2 KSH). Tak zawarta umowa o pracę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • umowa ustna

  Umowa ustna o wykonanie prac budowlanych Jaki czas po wykonaniu usługi można dochodzić roszczeń-i czy można zmienić cenę wcześniej ustaloną przez (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

  Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem CV 1 Pan odpisał przedstawil oferte (...)

 • spozniona wyplata

  Pracuje już rok w jednej firmie na umowe zlecenie. Pracodawca spoznia sie z wyplata notorycznie, czasami dzien, czasami dwa, teraz to juz przesada jednak? (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane