Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odszkodowanie z OC lub Autocasco

  rozliczana z OC sprawcy, który także jest ubezpieczony w PZU. Obecnie czekam na wycenę szkody przez biegłego z PZU, który już auto oglądał i wstępnie stwierdził, że prawdopodobnie będzie (...)

 • Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

  wnioski o najem lokalu socjalnego z zasobów gminnych. Lista osób oczekujących na lokale socjalne (z tytułu wniosku o najem) wydłużyła się o 35%. Jednocześnie w związku z niedoborem (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  KZP 16/89). Akceptując pogląd o niezaskarżalności postanowienia o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny, (...)

 • Porada prawna na temat pzu wnioski o odszkodowanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pzu wnioski o odszkodowanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

  źródeł lub tytułów;  oświadczenie osoby uprawnionej o znajomości obowiązku zwrotu kompensaty, w przypadku gdy okaże się ona nienależna (o czym dalej).  Do wniosku (...)

 • Odszkodowanie od małoletniego

  sprawcy? Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie stwierdzonego wyrokiem sądu następuje po 10 lat. Bieg tego terminu można przerwać wnosząc ponownie do komornika o wszczęcie egzekucji. (...)

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  przez centralną informację o zastawach rejestrowych,   4) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy danych do centralnej informacji o zastawach rejestrowych. (...)

 • Przedawnienie roszczenia regresowego

  pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo (...)

 • Przedawnienie roszczenia za wypadek

  na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że roszczenie o odszkodowanie jeszcze (...)

 • Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

  operator uznał Twoją reklamację za zasadną, określenie wysokości kwoty i terminu wpłaty na Twoje konto - jeśli operator uznał Twój wniosek o odszkodowanie za zasadny, pouczenie o (...)

 • Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

  również o oględzinach, zapytał poszkodowanego o postępie w sprawie, okazało się iż zakład ubezpieczeń, dokonał oględzin 2 tyg. po szkodzie (nie informując o tym w żaden sposób (...)

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski (...)

 • Dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu karnym

  odszkodowanie z urzędu. Zatem jeśli pokrzywdzony chce uzyskać odszkodowanie szybciej niż stałoby się to w postępowaniu cywilnym, może wytoczyć powództwo cywilne w postępowaniu karnym. (...)

 • Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

  , otrzymane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie wynika z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku kwoty otrzymane (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania; na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie dostał (...)

 • Nowości w gospodarce nieruchomościami

  wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa, umowy o zarządzanie nieruchomością. Pomoże to w ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa (...)

 • Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

  wniosku chodzi przede wszystkim o uczciwość, o to, aby dać głos tym, którzy byli go pozbawieni, tym, którzy nie ze swojej winy cierpią na skutek słabej pozycji przetargowej. Proponowane (...)

 • Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  stosuje się w przypadku korzystania przez wojska obce z płatnych autostrad. Jeśli zaś przepisy wymagają wydania specjalnych zezwoleń na przewóz materiałów niebezpiecznych, wnioski (...)

 • Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  dowodowej. Wiąże się to z obowiązkiem należytego uzasadnienia orzeczenia. W praktyce znaczy to, iż możesz przed sądem zgłaszać wnioski o praktycznie nieograniczoną ilość jak i jakość (...)

 • Absolutorium a roszczenia po likwidacji spółki

  wnieść powództwo przeciwko likwidatorowi oparte na art. 415 kodeksu cywilnego. Będzie to więc roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. spółka z o.o., wspólnicy, odszkodowanie, (...)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

  . Częściami składowymi odszkodowań będą : - odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie Umowy wbrew jej postanowieniom- odszkodowanie za świadczenia wyłożone na rzecz WS w trakcie prowadzenia (...)

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego. Zastawca może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia zaspokoić zastawnika bądź wystąpić do sądu z powództwem (...)

 • Szybkie odszkodowania za błędy lekarzy

  wnioskiem o odszkodowanie? O tym, czy pieniądze należą się pacjentowi, ma decydować wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W skład komisji wejdą (...)

 • Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

  mógł wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie do Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie.  Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że z tej sprawy należy wyciągnąć wnioski. (...)

 • Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

  - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Sprawa o odszkodowanie z art. 293 kodeksu spółek handlowych (...)

 • Wypłata odszkodowania OC

  uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Waloryzacja polisy PZU

  Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują (...)

 • WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

  2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi (...)

 • Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

  Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. (...)

 • wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

  Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane