Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

  przepisy art. 20 (np. przeniesienie w stan nieczynny). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 września 1996 r., sygn. akt I PZP 22/96 (...)

 • Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

  istnieje możliwość świadczenia pracy przez członka zarządu spółki z o.o. (por. też orzeczenie SN z 17 maja 1995r., I PRN 14/95, z 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/97, z 4 października 1994 r., I PZP (...)

 • Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

  umowy. Jednakże, w tym miejscu można przywołać wyrok SN z dnia 3 grudnia 2003 r., sygn. akt III PZP 16/2003, zgodnie z którym, w razie nieuzgodnienia przez strony w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu

 • Opinia prawna na temat pzp 28/93

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pzp 28/93, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odwołąnie wicedyrektora szkoły

  opinii nie może stanowić podstawy do odwołania nauczyciela ze stanowiska bez wypowiedzenia. Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn. akt I PZP 15/93, nauczycielowi mianowanemu

 • Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

  inwalidzkiej wyłącza możliwość przyznania pracownikowi odprawy rentowej w razie rozwiązania stosunku pracy” (uchwała z dnia 2 marca 1994 r., I PZP 4/94; OSNAPiUS 1994, nr 2, poz. 24). odprawa (...)

 • Wypowiedzenie podczas urlopu wychowawczego

  przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Warto jednakże zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. sygn. akt II PZP 13/05, (...)

 • Wpływ warunkowego umorzenia na sprawę cywilną

  jest to wyrok skazujący (tak SN w uchwale z dnia 22 października 1974 r., sygn. akt  III PZP 20/74). Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak równoznaczne z wyrokiem uniewinniającym

 • Błędne orzeczenie o kosztach sądowych

  uwzględniało w całości zgłoszonego wniosku, zawiera w sobie domniemanie oddalenia nie uwzględnionej części (uchwała SN z 11 lipca 1972 r., III PZP 14/72. Podstawa do żądania uzupełnienia wyroku (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę faksem

  SN z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/2002, opubl. w  Gazeta Prawna 2002/216 str. 12.  Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest

 • Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

  kwartale 2006 roku? Czy w I kwartale 2005 roku? Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1980 r., V PZP 6/79 (OSNCP 1980, nr 7 - 8, poz. 131) stanowi, że bieg przedawnienia

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Operat szacunkowy.

  Witam! Po sprzedaniu działki miasto zmieniło plan przestrzennego zagospodarowania terenu. W związku z tym musiałem zapłacić podatek od wzrostu wartości (...)

 • rażąco niska cena

  Siema, mam trudności z interpretacja zapisu w kwestii rażąco niskiej ceny. Problemów nie brakuje: 1) jaki jest dozwolony zakres zapytania zamawiajacego (...)

 • Zmiany do ustawy PZP

  Czy umowę zawartą w trybie do 14k i będącą od 2 miesięcy w toku realizacji można aneksować do wartości powyżej 14k, w związku z wprowadzoną (...)

 • Formalne zmiany stanu zdrowia a pobieranie renty rodzinnej

  Witam! Chciałbym poprosić Państwa o poradę w niżej opisanej sprawie. Od 2009 roku prawie bez przerwy jestem na rencie rodzinnej po zmarłej śp. mamie-najpierw (...)

 • Zasadność protestu po wyroku ZA

  Czy wykonawca "A" może wnieść protest na naszą ofertę mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP, jeżeli wcześniej nasza oferta była przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane