Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wyjazd w delegację a godziny nadliczbowe

  obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy. W uchwale z dnia 8 grudnia 1976 r., sygn. akt I PZP 59/76, Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości w końcowych (...)

 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego bez jego zgody a domaganie się wynagrodzenia za cały etat

  stanowisko Sądu Najwyższego nie jest jednak niekontrowersyjne. W innym bowiem orzeczeniu tego samego sądu z 11 września 1996 r., o sygnaturze I PZP 22/96 (opublikowane w OSNAPiUS 1997/7 poz. 111), na (...)

 • Pełna odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

  związku z art. 300 kp). Z orzecznictwa SN wynika ponadto, że odpowiedzialność dotyczyć może także odsetek od kwoty odszkodowania (tak w uchwale składu 7 sędziów SN z 22 września 1970r., III PZP

 • Opinia prawna na temat pzp 28/93

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pzp 28/93, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

  . akt II PZP 2/2005, LexPolonica nr 375022, zob. Też wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 1999 r., sygn. akt I PKN 292/99, LexPolonica (...)

 • Podatek od sprzedaży działki

  mieszkalno-gospodarczym. W EGiB działka stanowi tereny rolne i budowlane, natomiast w PZP tereny mieszkaniowe. Obecnie osoba A zamierza sprzedać nieruchomość B osobie fizycznej. Jaki ewentualny podatek (...)

 • Wadliwe oświadczenie woli a umowa o zamówienie publiczne

  wynika z przepisu art. 139 ust. 1 pzp, stosuje się również przepisy o wadach oświadczeń woli. Wystąpienie którejś z wad czynności prawnej powoduje bądź to jej nieważność z mocy (...)

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 p.z.p.). Jedyną istotną różnicą pomiędzy uchwaleniem i zmianą planu miejscowego jest sposób zainicjowania przewidzianej w ustawie procedury. (...)

 • Odmowa ponownego zatrudnienia pracownika

  podjąć pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Co zostało podkreślone także w uchwale z dnia 27 kwietnia 1977r., sygn. I PZP 3/77, LexPolonica nr 317938:         

 • Wolny dzień w pracy a wynagrodzenie

  pracy), to pracownik uzyskuje wynagrodzenie w wysokości tej stawki. Zgodnie z uchwałą SN z 3 kwietnia 2007 r., (sygn. akt II PZP 4/07, LexPolonica nr 1303263) w takim wypadku pracownik otrzymuje tylko

 • Przebywanie na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc

  wygaśnie, to pracownikowi temu nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za rok, w którym ustało zatrudnienie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1980 r., V PZP 2/80, OSNCP 1981 (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Operat szacunkowy.

  Witam! Po sprzedaniu działki miasto zmieniło plan przestrzennego zagospodarowania terenu. W związku z tym musiałem zapłacić podatek od wzrostu wartości (...)

 • rażąco niska cena

  Siema, mam trudności z interpretacja zapisu w kwestii rażąco niskiej ceny. Problemów nie brakuje: 1) jaki jest dozwolony zakres zapytania zamawiajacego (...)

 • Zmiany do ustawy PZP

  Czy umowę zawartą w trybie do 14k i będącą od 2 miesięcy w toku realizacji można aneksować do wartości powyżej 14k, w związku z wprowadzoną (...)

 • Formalne zmiany stanu zdrowia a pobieranie renty rodzinnej

  Witam! Chciałbym poprosić Państwa o poradę w niżej opisanej sprawie. Od 2009 roku prawie bez przerwy jestem na rencie rodzinnej po zmarłej śp. mamie-najpierw (...)

 • Zasadność protestu po wyroku ZA

  Czy wykonawca "A" może wnieść protest na naszą ofertę mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP, jeżeli wcześniej nasza oferta była przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane