Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy2 Października 2003

  obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, 3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone (...)

 • Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym29 Grudnia 2011

  dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178);   9)   wykonywania działalności twórczej (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  urodzenia czy wykonywanego zawodu: emerytura w wieku powszechnym (art. 24), emerytura w wieku powszechnym przyznawana z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Istotne jest, by odpowiednie postanowienie znalazło się w dokumencie dotyczącym (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie (...)

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  w zeznaniu PIT-36 składanym za rok 2005. Zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zeznaniami PIT-36, PIT-36L, PIIT-37 nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie (...)

 • Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci? 21 Lipca 2015

  niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie (...)

 • Ochrona i świadczenia przedemerytalne4 Lipca 2008

  upadłości czy likwidacji. Kobieta chciałaby skorzystać z następującej opcji. Pracodawca miałby zwolnić ją w miesiącu lipcu 2008 roku również z przyczyn ekonomicznych, żeby mogła następnie (...)

 • Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy31 Stycznia 2011

  , koszty pomocy naukowych) w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata: 1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, 2) z którym (...)

 • Prawo do wcześniejszej emerytury23 Listopada 2004

  r.) wcześniejsza emerytura, emerytura dla ubezpieczonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., niezdolność do pracy, emerytura, prawo do emerytury

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 Kodeksu pracy3. (...)

 • Odprawa dla pracownika 10 Września 2010

  ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r., Nr 90 poz. 844). Ustawa reguluje (...)

 • Emerytura dla nauczyciela a likwidacja szkoły16 Grudnia 2003

  , za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, 2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia, 3) przypadające (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do wcześniejszej emerytury2 Grudnia 2011

  przepisu ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje na cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika. Jednocześnie należy wskazać, że pojęcie „wiek (...)

 • Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury14 Lipca 2006

  okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Emerytura wcześniejsza, przysługuje ubezpieczonym, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o (...)

 • Wcześniejsza emerytura a ochrona przed zwolnieniem11 Maja 2007

  wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata (obecnie 4 lata - przyp. (...)

 • Okresy zatrudnienia w górnictwie30 Listopada 2011

  czasu, pracy górniczej (por. przede wszystkim Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 32/2005). górnictwo, (...)

 • Termin złożenia wniosku o emeryturę28 Listopada 2007

  są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z kolei, w ustępie 3 w/w przepisu, ustawodawca wyłącza stosowania art. 29 ust. 2 w przypadku wnioskodawcy, który przez cały (...)

 • Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym10 Marca 2005

  umowy. Pracodawca rozwiązują w tym trybie stosunek pracy z pracownikiem zobowiązany jest jednak podać przyczynę takiego wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami prawa pracy przyczyna (...)

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury17 Października 2007

  dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. Zgodnie z nimi wcześniejsza  emerytura z uwagi na pracę (...)

 • Emerytura górnicza2 Grudnia 2011

  i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej

 • Ochrona przedemerytalna pracownika19 Października 2010

  umożliwia uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (wyrok SN z 22 marca 1977 r., I PRN 24/77, LexPolonica nr 317957). Tym samym pracownik, aby zostać objęty ochroną, musi spełnić (...)

 • Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 19694 Lutego 2012

  , charakter tego uprawnienia -po dniu 1 stycznia 1999 r. -potwierdził TK w wyroku z dnia 12 września 2000 r. (…) Niewłaściwe byłoby jednak rozumienie tego przepisu w ten sposób, że emerytura

 • Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który jest tuz przed emeryturą18 Kwietnia 2011

  warunków pracy, którego przepisy ze strony pracownika nie przewidują) jak również rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). wypowiedzenie, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane