Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Immisje - jak się bronić10 Sierpnia 2012

  nieruchomości w jakikolwiek sposób, to ma tym bardziej prawo do żądania zmiany sposobu korzystania z nieruchomości. W drugim z wyroków Sąd Najwyższy wskazał natomiast, (...)

 • Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym19 Stycznia 2010

  odpowiednio przepisy o wyrokach. Stąd do powyższego przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprostowań wyroków. Przyjmuje się w doktrynie, że sprostowanie wyroku dotyczy (...)

 • Skarga na czynności komornika - zwrot opłaty22 Maja 2007

  skargę w całości. Sąd na posiedzeniu niejawnym w związku z pismem komornika umorzył postępowanie. Czy wnoszącemu skargę należy się zwrot kosztów sądowych? Czy powinien żądać zmiany (...)

 • Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.24 Czerwca 2015

  . Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lipca 2007r. (V CSK 130/07; Lex nr 412609), zgodnie z którym w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wpis w księdze (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy (...)

 • Faktury w PDF-ie17 Stycznia 2008

  kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie (...)

 • Zmiana umowy zawartej w trybie przetargu16 Czerwca 2010

  naruszeniem powyższych warunków podlega unieważnieniu. W konsekwencji w braku stosownych postanowień SIWZ, naszym zdaniem, nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy. Problematyczne (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  dotychczasowym przeznaczeniem, tj. w taki sposób, w jaki właściciel może to potencjalnie czynić w granicach określonych przepisami prawa. Niewątpliwie więc ustawodawca użył (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  kroków w celu zmiany miejscowego planu. Co prawda istnieje możliwość odwołania się do regulacji przepisów ustrojowych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, a w (...)

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.16 Listopada 2010

  miały przysługiwać tylko jednemu ze wspólników. Zatem kwestia ta powinna zostać uregulowana w uchwale o podwyższeniu, np. „Udziały przysługują wspólnikowi XYZ”. (...)

 • Ucieczka dłużnika z majątkiem do spółki cywilnej15 Października 2007

  Kilkakrotnie zetknąłem się z takimi sytuacjami, w których osoby (w tym także oszuści po wyrokach karnych) będące dłużnikami w zakresie niebagatelnych kwot zakładały spółki (...)

 • Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników10 Listopada 2006

  majątek był dorobkiem wspólnym. Zgodnie z umową podziału żona otrzymała nieruchomość oraz samochód. Ja natomiast całość udziałów w spółce. W jakim terminie należy zgłosić zmiany (...)

 • Dofinansowanie kształcenia młodocianych2 Grudnia 2010

  warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach (...)

 • Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza 21 Lipca 2010

  obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ujęte w art. 231 § 1 kk charakteryzować się może umyślnością w postaci zamiaru bezpośredniego (starosta chciał nie dopełnić (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.9 Lipca 2015

  potrzeb małoletnich dzieci, a częstokroć także w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych, konieczne było ustanowienie w art. 138 możliwości zmiany zasądzonych (...)

 • Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku 27 Maja 2008

  określonej w wezwaniu. Do wezwania bank obowiązany jest dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków określonych w wezwaniu, (...)

 • Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS7 Października 2005

  przeprowadzki. W formularzu KRS-ZB zaznacza się zmiany dotyczące wspólników spółki. Zmiany takie nie muszą oznaczać konieczności dokonania zmiany umowy. Wspólnik może bowiem (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  Rzeszowie uznał, iż uregulowanie tego rodzaju, że „udostępnianie dokumentów odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego w każdą środę w godzinach pracy urzędu” (...)

 • Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna? 13 Maja 2015

  ;   Wniosek o podwyższenie alimentów został z pewnością oparty o przesłankę wskazaną w art. 138 k.r.o.:   art. 138 k.r.o. W razie zmiany stosunków (...)

 • Błąd w nazwie dłużnika w nakazie zapłaty30 Listopada 2010

  odpowiednie przepisy w wyrokach. W tym wypadku konieczne więc będzie zastosowanie przepisów dotyczących sprostowań wyroków. Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowanie (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej29 Czerwca 2005

  stwierdzenie, czy odbywa się ona na targowisku.  W doktrynie występują dwa rozumienia pojęcia targowiska - pojęcie węższe oraz szersze. Pojęcie węższe pokrywa się z definicją zawartą w (...)

 • Dochodzenie nawiązki w wyroku5 Września 2005

  prawomocności wyroku wymagalna. Jej nieuiszczenie w okresie próby w czasie zawieszenia kary pozbawienia wolności może być podstawa do jej odwieszenia. Również Sąd karny nie orzeka w (...)

 • Sprzedaż w zestawach gastronomicznych a VAT24 Lipca 2007

  przykładowy kufel piwa sprzedawany będzie po cenie rynkowej. ETS stwierdził w swoich wyrokach (C-41/04 oraz C-349/96), że w sytuacji gdy celem klienta jest zakup konkretnego, jednostkowego (...)

 • Likwidacja pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę6 Maja 2008

  terminu na złożenie odwołania do sądu pracy. Jeśli pracodawca informowałby pracowników o zakończeniu stosunku pracy, pojawia się problem czy i jakiego rodzaju złożył oświadczenie o (...)

 • Protokolant a skład orzekający11 Sierpnia 2006

  , iż w składzie orzekającym Sądu Najwyższego nie zasiada protokolant ? Protokolant nie zasiada w składzie orzekającym w danej sprawie przed żadnym z sądów. Zadaniem protokolanta jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża

  Czy ktoś może mi powiedzieć co powinnam zrobić, mój narzeczony jest po rozwodzie i ma z pierwszego małżeństwa 1 dziecko. Zamierzamy wziać ślub, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.