Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego28 Czerwca 2007

  to, iż można ponownie składać wniosek o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego, mimo iż poprzednio sąd taki wniosek oddalił. Jednakże należy pamiętać, iż sąd zmieni postanowienie wtedy, (...)

 • Zmiana zarzutów w postępowaniu karnym8 Grudnia 2005

  czynu nie wymagają zmiany postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zmiana w istotny sposób postaci czynu może być wynikiem zmiany okoliczności czynu - czasu, miejsca, sposobu popełnienia oraz (...)

 • Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę8 Stycznia 2008

  ); albo w art. 51 ust. 1. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie. Zgodnie, bowiem z art. 51 ust. 1 w/w ustawy, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu

 • Postanowienie w sprawie zabezpieczenia10 Lipca 2006

  wydany w ramach postępowania zabezpieczającego przez wydanie postanowienia. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Można je wnieść w (...)

 • Zmiana stwierdzenia nabycia spadku22 Grudnia 2005

  miejscem zamieszkania danej osoby jest jej miejsce zameldowania. W związku z tym, można uznać, że pisma z sądu były doręczane nieprawidłowo i należy to wykazać we wniosku o zmianę postanowienia (...)

 • Zmiana wydanego postanowienia8 Maja 2007

  postanowienia przez organ który wydał postanowienie wskutek zmian okoliczności sprawy. Kwestii zmiany postanowienia dotyczy art. 359 kodeksu postępowania cywilnego, który znajdzie zastosowanie (...)

 • Nieważność testamentu 13 Stycznia 2009

  postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, zaś druga do uzyskania przez Pana zachowku, bez zmiany postanowienia. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym (...)

 • Dwa postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku12 Września 2008

  oznacza to, że najprawdopodobniej będą Państwo zmuszeni wnieść kolejny wniosek do sądu - tym razem o wznowienie postępowania. Właściwy będzie sąd, który ostatnio orzekał co do istoty (...)

 • Apelacja od postanowienia co do podziału majątku10 Lipca 2007

  fizyczny podział zabudowanej nieruchomości. Uczestnik chce złożyć apelację od postanowienia. Czy uczestnik w tej sytuacji może żądać zmiany postanowienia sądu I instancji w taki (...)

 • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy19 Lutego 2009

  sam pracodawca. Zmiana regulaminu nie oznacza automatycznie, że nowe postanowienia będą obowiązywać pracowników (stosujemy bowiem art. 241[13] kodeksu pracy). układ zbiorowy, regulamin, (...)

 • Zmiana miejsca przechowywania ksiąg9 Września 2005

  wpisu do KRS (zmiana siedziby i adresu). Spółka nie otrzymała jeszcze postanowienia z sądu o zmianie wpisu, natomiast musiała już wyprowadzić się z uprzednio zajmowanych pomieszczeń. (...)

 • Określenie miejsca pracy w umowie o pracę 12 Października 2010

  nowe postanowienia regulaminowe pozbawiają go części składników wynagrodzenia. Natomiast warto wspomnieć, że z kolei zgodnie z art. 9 par. 3 k.p. postanowienia regulaminów i statutów

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu20 Grudnia 2006

  postanowienia w celu dokładnego sprecyzowania treści swojej apelacji. Po upływie ponad 80 dni Sąd przesłał mi treść sentencji postanowienia wraz z uzasadnieniem i okazało się, że w uzasadnieniu (...)

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków23 Sierpnia 2012

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela (...)

 • Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw7 Kwietnia 2009

  związku z tym mogłoby to stanowić podstawę uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia zgodnie z art. 24 kkw. Podkreślamy jednak, że ostateczna ocena do to zasadności tej podstawy zależy do sądu

 • Czym się różni uchylenie od zmiany zaskarzonego11 Kwietnia 2012

  postanowienia od zmiany zaskarżonego postanowienia w mojej sprawie - i co wybrać w odpowiedzi - przecież ja wyraźnie wnioskowałem że chce ponownego rozpatrzenia sprawy we właściwym miejscowo (...)

 • Zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem21 Września 2006

  postępowania cywilnego może Pan w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia. Podstawą takiej zmiany jest zmiana okoliczności, powodująca, (...)

 • Zmiana postanowień dowodowych przez sąd13 Lutego 2006

  dowodowym, nie musi także wydawać kolejnego postanowienia o cofnięciu dowodu. Nie jest to żadne uchybienie. Sąd drugiej instancji nie może uchylić wyroku sądu pierwszej instancji z tylko z (...)

 • Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika9 Stycznia 2008

  (ochrona przedemerytalna) – oznacza to, że nie nie można mu jednostronnie zmienić rozkładu czasu pracy. czas pracy, pracownik, harmonogram, rozkład czasu pracy, umowa, zmiana, wypowiedzenie zmieniające

 • Nakaz zapłaty z weksla a zabezpieczenie17 Września 2007

  związku z tym, iż w orzecznictwie (zob. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt III CZP 58/2003, oraz Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna (...)

 • Podstawy wyłączenia sędziego24 Września 2004

  uzasadniających daną właściwość sądu, np. miejsca zamieszkania, nie ma wpływu na właściwość sądu, jeżeli nastąpiła po dacie, w której miało miejsce wniesienie pozwu. Tak więc nie (...)

 • Zmiana składu osobowego w spółce jawnej7 Maja 2005

  jakim jest spółka jawna jednoosbowa. W tym przypadku zmiana składu nie powodowała w żadnym z wymienionych przypadków stanu, w którym w spółce pozostawał by jeden wspólnik. Zmiana składu (...)

 • Podwyższenie kapitału a zmiana umowy spółki18 Czerwca 2008

  , spółka z o.o., uchwała, zmiana, umowa, podjęcie, zgłoszenie, KRS, sąd, opłata

 • Zażalenie na postanowienie sądu7 Września 2007

  , postępowanie zażaleniowe, postępowanie apelacyjne, zmiana wyroku na niekorzyść, nieważność postępowania, uchylenie wyroku, odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu apelacyjnym

 • Skarga na czynność komornika w toku licytacji5 Grudnia 2005

  11, poz. 217). W powyższym przypadku orzeczeniem sądu doszło do uznania, że taka zmiana zaszła. Z pytania wynika, że w terminie złożono skargę od pierwszej licytacji. Uzupełnienie takiej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana warunków umowy

  Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ustalenie kontaktów z córkami

  Jestem z żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Mamy dwie córki 3 i 6 lat, które mieszkają z mama we Wrocławiu. Sad w sprawie rozwodowej nie ustalił (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.