Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości14 Maja 2010

  sprzedającego zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, niezbędne jest zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (tzw. silniejszy skutek umowy przedwstępnej). Stanowi (...)

 • Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna6 Października 2006

  jedynie obowiązek zapłaty odszkodowania w sytuacji gdyby druga strona poniosła szkodę, gdyż liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Tym samym zawarcie umowy przedwstępnej nie (...)

 • Zmiana rodzaju umowy o pracę24 Stycznia 2005

  stwierdzić, że dokonanie zmiany tej umowy aneksem jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy zawartej na czas określony i zawarcie ponownie z pracownikiem umowy (...)

 • Zabezpieczenie umowy przedwstępnej1 Sierpnia 2002

  strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy (...)

 • Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania13 Lipca 2012

  umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. § 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają (...)

 • Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu17 Lutego 2004

  wspólnym? Jakie byłyby tego konsekwencje dla egzekucji z majątku wspólnego małżonków? Zgoda drugiego małżonka na zawarcie przez jednego z małżonków umowy przekraczającej zakres zwykłego (...)

 • Wada a transakcja kupna-sprzedaży7 Stycznia 2009

  bezterminowego, uciążliwego dla dłużnika stanu pozostawania w stałej gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli druga strona umowy przedwstępnej odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  możliwe skuteczne zawarcie umowy kredytowej. Wydaje się, że w opisanym przez Pania przypadku trudno mówić o przesłankach ubezwłasnowolnienia całkowitego, które traktowane jest (...)

 • Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego21 Kwietnia 2009

  art. 10 ust. 4 tej Karty (obecnie jest to zapis art. 10 ust. 7 - przyp. red). Już pierwsza umowa o pracę zawarta w sposób sprzeczny z tym przepisem oznacza zawarcie umowy na czas nie

 • Ustna umowa przedwstępna najmu4 Listopada 2005

  z tym, że liczył Pan na jej zawarcie i poniósł związane z tym wydatki. Jeśli umowa miała być zawarta na czas nie przekraczający roku, wtedy nie jest wymagane zawarcie umowy najmu (...)

 • Zawarcie umowy przedwstępnej w formie zwykłej13 Listopada 2003

  przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. (...)

 • Niedochowanie terminu z umowy przedwstępnej5 Stycznia 2009

  kto w świetle umowy był obowiązany do zorganizowania transakcji, a w konsekwencji mogą powstać wątpliwości kto nie wywiązał się ze swojego obowiązku (a więc która ze stron uchylała się (...)

 • Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu10 Marca 2004

  wspólnego), należy tą czynność uznać za czynność zwykłego zarządu (praktyka bankowa wykazuje często daleko idącą ostrożność i banki niejednokrotnie żądają zgody współmałżonka na zawarcie (...)

 • Odzyskanie zaliczki przy braku pisemnej umowy 18 Kwietnia 2008

  przelew oraz historię maili, z której wynika, że zleceniobiorca nie wykonał treści zlecenia? Brakuje umowy. Jeżeli tak, gdzie skierować sprawę (sąd, firmy ściągające wierzytelności, inne)? Zawarcie (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  się w treści umowy kupna – sprzedaży. Gdyby więc chciała Pani powoływać się na fakt braku poinformowania o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, musiałaby ten fakt udowodnić. (...)

 • Podstawa dysponowania cudzym lokalem17 Sierpnia 2006

  zawarcie umowy najmu, co w tym przypadku może nastąpić w dowolnej formie. W razie uczynienia odpowiedniego zastrzeżenia w umowie zlecenia, umowa najmu będzie mogła być zawarta w Pani imieniu. (...)

 • Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży4 Maja 2006

  przypadku, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość, chodzi o formę aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W myśl art. 390 par. 3 kc, roszczenia (...)

 • Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego2 Czerwca 2005

  zagrożone jest grzywną do 250 zł lub karą nagany. Ponadto zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 prawa o ruchu drogowym, nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

 • Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?16 Lipca 2015

  , by można było mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. Stanowi on standardowy czas trwania umów o pracę zawieranych z kadrą menedżerską. 2. Wypowiedzenie umowy na czas określony (...)

 • Błędy w SIWZ16 Sierpnia 2007

  uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego)? Jeśli postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie (...)

 • Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności11 Lipca 2014

  wyniku niewykonania umowy przedwstępnej. Nie doprowadzimy jednak do sytuacji, w której sąd nakaże zawarcie umowy przedwstępnej (nie doprowadzimy do sytuacji, która skutkować (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel (...)

 • Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości20 Lutego 2004

  umowy przyrzeczonej, wówczas umowa przedwstępna wywołuje słabszy skutek - druga strona umowy może żądać wyłącznie odszkodowania od drugiej strony umowy, która uchyla się od zawarcia (...)

 • Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki22 Lipca 2006

  .14) w umowie brak uprawnień odstąpienia od umowy ze strony mamy z innych przyczyn niż termin 10 dniowy od chwili zawarcia umowy. Czy brak zapisu o uprawnieniu do rozwiązania umowy ze strony (...)

 • Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego7 Sierpnia 2012

  oszczędnościowych lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego, otwartych przez osobę pozostającą pod opieką albo przez inne osoby na jej rzecz, bez takiego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

  Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem z właścicielem (...)

 • Waloryzacja polisy PZU

  Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują (...)

 • Zmiana warunków umowy

  Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy (...)

 • czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania?

  Witam. Mam taki problem, aktualnie mieszkam z babcia w mieszkaniu lokatorskim, jestm w nim zameldowany. Moja babcia wyszla drugi raz za maz, a drugi maz (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane