Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Częściowe zabezpieczenie roszczenia22 Stycznia 2013

  . 492 k.p.c.). Wierzyciel może domagać się dokonania zabezpieczenia całości lub części roszczenia pieniężnego określonego w orzeczeniu sądu stanowiącego tytuł zabezpieczenia. Bez znaczenia (...)

 • Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku13 Marca 2008

  postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi (...)

 • Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom? 4 Maja 2015

  . 7301 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (...)

 • Realizacja ugody sądowej21 Września 2006

  zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny (...)

 • Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty16 Stycznia 2006

  , w drugim zaś - do komornika jako organu egzekucyjnego. Stąd wskazanie adresata wniosku wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest

 • Alimenty na dziecko w trakcie trwania małżeństwa3 Maja 2007

  prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia1 Czerwca 2004

  jest uwiarygodnienie, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić wierzyciela (tu Państwa) zaspokojenia. To niebezpieczeństwo musi istnieć w chwili żądania zabezpieczenia. Istnienie tego niebezpieczeństwa

 • Zabezpieczenie alimentacyjne dla żony21 Sierpnia 2006

  powiadomić żony o Pana wniosku. Proszę jednak pamiętać, że dopóki sąd nie uchyli zabezpieczenia, musi pan płacić żonie zgodnie z postanowieniem. Obecnie płacone tytułem zabezpieczenia (...)

 • wyrok niezaskarżalny28 Września 2010

  zabezpieczenie. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie (...)

 • Wniosek o zabezpieczenie12 Marca 2009

  zabezpieczenie jest składany razem z pismem wszczynającym postępowanie, opłaca się jednie wniosek wszczynający postępowanie, nie opłaca się natomiast wniosku o zabezpieczenia. Zgodnie z art. 733 (...)

 • Zabezpieczenie na majątku wspólnym małżonków26 Stycznia 2009

  pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia małżonek obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. O dokonanym sprzeciwie organ wykonujący

 • Drugi wniosek o zabezpieczenie w tej samej sprawie12 Lutego 2007

  zabezpieczenie swoich interesów poprzez wpłatę zabezpieczenia lub wstrzymanie egzekucji? Pozwany może ponownie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Skoro jednak sąd oddalił poprzedni (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym13 Czerwca 2005

  postanowienie prokuratora w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Jak już powiedziano na wstępie, nie określa kodeks postępowania karnego w jaki sposób dochodzi do zabezpieczenia (...)

 • Sankcja za niepodanie informacji komornikowi 27 Marca 2013

  udzieleniu zabezpieczenia). To sąd, udzielając zabezpieczenia, zajmuje rzeczy lub prawa, komornik zaś faktycznie sporządza protokół zajęcia oraz przeprowadza inne czynności technicznoprawne (...)

 • Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym 26 Lipca 2010

  orzeczeniu z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. III CZP 4/2007) stwierdził, że zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie (...)

 • Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia12 Września 2006

  . Okoliczność, że nakaz ten stanowi tytuł zabezpieczenia, stanowi charakterystyczną cechę, która odróżnia ten typ nakazu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Natomiast, by uzyskać (...)

 • Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu alimentów16 Sierpnia 2007

  obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Tym samym do wniesienia (...)

 • Umowa kredytu dla obcokrajowca21 Czerwca 2004

  rzecz wygląda w przypadku ustanawiania zabezpieczenia kredytu. Obowiązek określenia w umowie sposobu zabezpieczenia kredytu nie oznacza, iż każda umowa o kredyt bankowy musi przewidywać zabezpieczenie

 • Zwrot alimentów po upadku zabezpieczenia14 Października 2006

  z upadkiem zabezpieczenia reguluje art. 746 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli uprawniony (tzn. uprawniony do żądania zabezpieczenia czyli żona) nie wniósł pisma wszczynającego

 • Koszty zabezpieczenia roszczenia4 Września 2007

  ; zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego. Jak wynika z powyższego opłata jest pobierana od każdego wniosku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia (...)

 • Postanowienie w sprawie zabezpieczenia10 Lipca 2006

  zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia. Warunkiem jest przy tym, by zmieniła się lub zupełnie odpadła przyczyna zabezpieczenia. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (...)

 • Oznaczenie nakazu wydanego na podstawie weksla29 Stycznia 2007

  zapisów wynikają następujące reguły: każdy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia, nie wymagającym nadania mu dla celów zabezpieczenia klauzuli wykonalności. (...)

 • Rejestracja bazy danych w GIODO6 Maja 2015

  listach, wówczas należy je wpisać w pole tekstowe znajdujące się w dolnej części formularza. Przykładowe spis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu zabezpieczenia (...)

 • Egzekucja po ustanowieniu rozdzielności 25 Maja 2009

  roszczenia poprzez wniesienie o zabezpieczenie w formie ustanowienia zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik

 • Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego31 Marca 2008

  obowiązywał także przed rokiem. Zmiany w ustawie dotyczyły jedynie pobierania opłat w przypadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Skarbu Państwa niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane