Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  nawet pod Pana nieobecność, bowiem zgodnie z k.p.c. pismo dwukrotnie awizowane i nieodebrane uważane jest za doręczone. Konsekwencje takie wprowadza art. 139 k.p.c.: Art. 139. § (...)

 • Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej29 Czerwca 2010

  remontowy) nie ma wystarczającej liczby podpisów (były głosowane wg zasady 1 właściciel - 1 głos) i nie uzyskały poparcia większości. W opracowaniach prawnych spotkałem się z (...)

 • Darowizna na rzecz syna17 Kwietnia 2015

  to jednostronne oświadczenie woli, które staje się skuteczne z chwilą określoną w art. 61 § 1 k.c.. Z oczywistych względów stosowanie art. 898 § (...)

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z definicją (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje (...)

 • Zwrot nienależnego świadczenia19 Lutego 2009

  (art. 410 §2 zd. 1 kodeksu cywilnego) i jako takie podlega ono zwrotowi na zasadach określonych dla rozliczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem (art. 405 (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.        Natomiast (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  określonych w art. 36 ust. 1 i 2. Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą (...)

 • Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie5 Września 2005

  . Stanowisko przedstawione w uzasadnieniu niniejszego postanowienia nie pozostaje w sprzeczności z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 1999 r. (I KZP 26/99) (...)

 • Informacje na temat spółki z o.o.1 Lipca 2015

  ) umowa o świadczenie usług (niekiedy zwana kontraktem menedżerskim). Z uwagi na różny sposób opodatkowania i oskładkowania każdej z powyżej wskazanych podstaw wypłaty (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę. 24 Czerwca 2015

  ; § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego Art. 216 k.k. penalizuje przestępstwo zniewagi typu podstawowego (§ 1) i typu kwalifikowanego ze względu na użycie (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  zachodzą okoliczności wymienione w art. 79 § 1. Dokończenie postępowania przygotowawczego w formie śledztwa z uwagi na przekroczenie czasu na dochodzenie nie stanowi przeszkody (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  stawiane każdemu pismu procesowemu, wskazane w art. 126 k.p.c. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) (...)

 • Skutki wyłączenia sędziów3 Marca 2009

  pokrzywdzonego o stwierdzenie swej niewłaściwości rzeczowej. W wydanym postanowieniu sąd stwierdził, że skoro postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa dotyczyło czynu z art. 233 par. (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  , spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje: 1) po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1 i (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  okres pobierania zasiłku, a nie pobieranie zasiłku. Według tezy 1 wyroku z dnia 20 października 2008 r., sygnatura akt I PK 60/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 87, przez użyte w art. (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  . art. 10 u.s.z.r.1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  sugestię o odpowiednich zdolnościach psychofizycznych pracownika. Zgodnie z art. 207 par. 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie (...)

 • Umowa o świadczenie niemożliwe9 Lutego 2010

  niemożliwości świadczenia? Kiedy rozpocznie się bieg przedawnień i jakie przepisy będą miały zastosowanie? Zgodnie z art. 387 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; 7) wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.  Przedmiotem (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia” – art. 1031 § 1 KC  • Z dobrodziejstwem inwentarza: „ W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  w art. 16 § 1 k.c. i w okolicznościach wskazanych w tym przepisie uzasadniać może częściowe ubezwłasnowolnienie (post. SN z dnia 5 lutego 1965 r., I CR 399/64, OSN (...)

 • Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu12 Lipca 2011

  potrącenia nie z chwilą sporządzenia dokumentu zawierającego oświadczenie o potrąceniu, ale z chwilą złożenia oświadczenia drugiej stronie, co z mocy art. 61 § 1 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

  Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem złożono (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane