Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); (...)

 • Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej8 Lipca 2004

  zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku wystosowania takiego żądania do BIKu - to zgodnie z umową między BIKiem a danym bankiem - bank zobowiązany (...)

 • Wycofanie środków z kasy mieszkaniowej21 Lutego 2005

  z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofał oszczędności z tej kasy, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się (...)

 • Wniosek do banku o wypis z MIG BR. 29 Maja 2015

  bezpośrednio do tego banku z wnioskiem o wykreślenie Pana z MIG BR w związku z brakiem podstawy prawnej (spłacone zobowiązanie) oraz cofnięciem zgody na przetwarzanie (...)

 • Prośba o zmianę spłaty zadłużenia29 Sierpnia 2011

  jest bardzo korzystne, w związku z walką banków o klienta. Poniżej, zamieszczamy przykładowy wzór podania do banku, w sprawie wstrzymania egzekucji i restrukturyzacji (...)

 • Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki22 Lipca 2006

  do banku z prośbą o rozwiązanie umowy, lecz bank się nie zgodził, a po odbiór przesyłki zalecił udać się do innego miasta. Firma Z. napisała, że mama została (...)

 • Pomyłki bankowe7 Lipca 2006

  dyspozycji co do utworzenia tego konta. Co do zasady wycofanie tych środków z lokaty terminowej z powrotem na Pana konto, wymagałoby co do zasady skierowania przez bank (...)

 • Skrócenie umowy o kredyt kontraktowy25 Października 2005

  oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy". Po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wycofanie oszczędności z kasy (...)

 • Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania9 Marca 2005

  składu siedmiu sędziów SN - z 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00 - OSNAP 2000, nr 19, poz. 702).  Niezapłacenie opłaty skarbowej od podania nie stanowi podstawy do wezwania autora podania (...)

 • Anulowanie złożonego wypowiedzenia30 Września 2004

  przypadku) wyrazi na to zgodę, oświadczenie to nie dotarło jeszcze do adresata lub oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy doszło do adresata jednocześnie z jego odwołaniem. (...)

 • Odpowiadanie z wolnej stopy9 Stycznia 2006

  Zgodnie z moim rozumieniem tego artykułu (286 kk), to przestępstwo może być popełnione jedynie w stosunku do osoby prywatnej tzn. nie w stosunku do instytucji (np. banku). Chciałabym (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania24 Marca 2007

  ) pracownik socjalny może się zwrócić do innych instytucji o udzielenie stosownych informacji (np. do urzędu skarbowego). Zebrane w postępowaniu informacje mogą stanowić podstawę do (...)

 • Zniesienie współwłasności a podatek20 Czerwca 2008

  powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika (art. 10 ust. 1 ustawy o PCC).Jak zatem wynika z powyższych przepisów, (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta21 Listopada 2007

  . 913–920[1]). Naszym zdaniem żądanie podania numeru konta bankowego dłużnika zmierza do wyjawienia majątku, zatem komornik nie ma uprawnień, by z takim żądaniem występować do (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  przepisów o opłacie skarbowej, a właśnie te przepisy odrębne. Przemawia za tym także brak wyszczególnienia wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w załączniku (...)

 • Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę28 Czerwca 2007

  oświadczenie woli jednej ze stron, które jest skuteczne z momentem zapoznania się (dojścia) z nim przez drugą stronę. Wycofanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy (...)

 • Ustalenie składników majątkowych4 Kwietnia 2012

  zobowiązanie pozwanych do wskazania tych informacji (na piśmie lub w ramach przesłuchania stron). Możliwe jest również wystąpienie przez Panią z wnioskiem o wystąpienie do (...)

 • Obowiązki informacyjne banku15 Grudnia 2004

  informowania kredytobiorcy o stanie zadłużenia wynikają z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego dotyczących zobowiązań. Konkretnie chodzi tutaj o art. 354 §2 k.c. nakładający na wierzyciela (...)

 • Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza6 Sierpnia 2012

  to więc, iż z mocy art. 57 prawa bankowego wypłaty z rachunków oszczędnościowych na pokrycie kosztów pogrzebu, wypłat kwot z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego, o (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne21 Marca 2012

  sprawia, że mamy do czynienia z podaniem w postępowaniu, a dodatkowo pismo dla swojej skuteczności musi spełniać warunki wskazane w art. 63 § 2 i § 3a k.p.a. Z punktu widzenia (...)

 • Wypłata środków przez BFG30 Marca 2012

  – art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o BFG. Zarząd Funduszu po przyjęciu listy, o której mowa wyżej, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, (...)

 • Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego23 Marca 2009

  niebezpieczny, może nakazać m.in. natychmiastowe wycofanie produktu z rynku albo wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie (art. 24 ust. 4 pkt 2 u.o.b.p.): Obowiązki dystrybutora (...)

 • Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC5 Września 2006

  ruchu. Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyrejestrowania pojazdu, ale wycofanie z ruchu nie jest tożsame z wyrejestrowaniem. Ani przepisy ustawy o ruchu drogowym, ani też (...)

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych23 Kwietnia 2009

  zasądzone alimenty z powodu chwilowych kłopotów z pracą . Była żona złożyła od razu pismo do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zatajając, że otrzymywała (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie jednak z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, do przedawnienia roszczeń z tytułu umów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak długo w BIK

  Wzięłam kredyt w SKOKu dla znajomych, nie spłacili 3 ostatnich rat ( w sumie 380 zł)- spłaciłam je sama ale znalazłam się nawindykacji i "czrnej (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • Znowu Kruk!!

  Moja sytuacja wygląda następująco: przeszło 3 lata temu PTK Centertel rozwiązała ze mną umowę za niezapłacony rachunek naliczając mi karę umowną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.