Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

  • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych16 Marca 2012

    Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Należy stwierdzić, że przedmiotowe umowy należą do kategorii umów o świadczenie usług (...)

  • Umowy o świadczenie usług transportowych5 Lipca 2010

    innym, niż wskazane powyżej, wypadku, do umowy o świadczenie usług transportowych należy stosować przepis art. 750 kc, który odsyła do przepisów dotyczących (...)

  • Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu7 Czerwca 2006

    nie może więc być kosztem. Kara umowna poniesiona z tytułu odstąpienia od umowy cywilnoprawnej, nawet w sytuacji, gdy odstąpienie wynika z faktu konieczności zawarcia korzystniejszej umowy (...)

  • Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie. 15 Czerwca 2015

    o otaczającej rzeczywistości. W tym znaczeniu błąd oznacza pewną zaszłość psychiczną i wyraża się w mylnym wyobrażeniu o rzeczywistym stanie sprawy (o prawdziwym stanie rzeczy) (...)

  • Umowa zlecenie podobna do umowy o pracę8 Lutego 2005

    jednego miesiąca. Ta konstrukcja ma zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Nie znajduje zastosowania do umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których (...)

  • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

    przyczyn rozwiązania umowy –dotyczących pracodawcy (ewentualnie rozwiązanie umowy przez samego pracodawcę z tychwłaśnie przyczyn). Wówczas przysługiwać będzie prawo otrzymania (...)

  • Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem26 Września 2012

    W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem (...)

  • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

    terminie, a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia. Istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest zatem równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, (...)

  • Odstępne za niewykonanie umowy12 Kwietnia 2007

    na wypadek odstąpienia od umowy ma charakter odszkodowawczy, rekompensujący ujemne skutki wcześniejszego jej rozwiązania. Zerwanie umowy cywilnej nie pozostaje w bezpośrednim związku (...)

  • Rozwiązanie umowy zlecenia na czas określony26 Marca 2001

    umów na czas określony? Umowa o świadczenie usług jest, co do zasady rozwiązywalna. Rozwiązanie umowy można oczywiście ograniczyć, jednak wyłączenie prawa rozwiązania (...)

  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług9 Listopada 2006

    wypowiedzenia by osiągnąć zamierzony skutek i by doszło do rozwiązania umowy z mojej inicjatywy? W piśmie zawierającym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy skonkretyzować (...)

  • Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym25 Stycznia 2010

    istnieje wzór dokumentu wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług telefonicznych. Ponieważ jednak jest to normalna umowa o świadczenie usług, nie ma żadnych (...)

  • Odszkodowanie za przestój w transporcie26 Lutego 2007

    świadczenia określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (w szczególności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (...)

  • Przedawnienie kary umownej16 Sierpnia 2004

    strat w wyniku zerwania umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej? Roszczenie o zapłatę określonej sumy na rzecz operatora telefonii komórkowej z powodu przedterminowego (...)

  • Ustalenie danych osobowych strony umowy17 Grudnia 2004

    usług) istniały. Odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia mogły zostać zawarte również w umowie o świadczenie usług. Jeżeli tak się stało należy bezwzględnie (...)

  • Przedawnienie należności telekomunikacyjnych31 Marca 2004

    ? Świdaczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora następuje na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a nie na podstawie umowy sprzedaży, (...)

  • Użyczenie lokalu a VAT8 Marca 2006

    kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 ustawy o (...)

  • Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych31 Maja 2005

    Jakie dane/formę powinna zawierać umowa powierzania przetwarzania danych osobowych podpisywana, np. w ramach umowy na usługi hostingowe? Umowy z tego zakresu są zazwyczaj tzw. umowami o (...)

  • Nieodpłatne świadczenie a darowizna24 Października 2006

    celowo używa pojęcia nieodpłatne świadczenie, albowiem zakres pojęciowy jest o wiele szerszy od pojęcia darowizny. Nieodpłatne świadczenie jest pojęciem na tyle ogólnym, że można (...)

  • Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur10 Lutego 2006

    realizują podmioty gospodarcze, które muszą wystawiać faktury, to obowiązek podatkowy może zostać przesunięty o siedem dni. Jeżeli następuje zamiana towarów lub usług o tej samej (...)

  • Przepisanie umowy z zakładem energetycznym4 Czerwca 2002

    z artykułem 7 prawa energetycznego przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie, umowy sprzedaży paliw lub energii, lub umowy o świadczenie (...)

  • Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego30 Listopada 2006

    wypowiedzenia umowy o pracę, co w przypadku odmowy przyjęcia tegoż wypowiedzenia byłoby równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę? Jedno jest pewne - ich drogi muszą się rozejść. (...)

  • Umowa dostawy a rękojmia15 Grudnia 2006

    również rozwiązania umowy w związku z utratą płynności dokonywania opłat wynikających z umowy. Pięć dni po wypowiedzeniu jednak uzyskaliśmy zaległe wynagrodzenie, jednak po pięciu (...)

  • Jeden podpis na umowie zlecenia - ważność umowy3 Lutego 2004

    drugiej stronie umowy podpisany przez Pana dokument obejmujący treść zawieranej umowy. Ponadto należy wskazać, iż dla ważności umowy o świadczenie usług nie jest (...)

  • Dzierżawa samochodu z kierowcą22 Czerwca 2005

    dzierżawy, której przedmiotem jest samochód oraz faktycznie oddzielną umową o świadczenie usług. Niezależnie od omawionego rozróżnienia, konsekwencje umowy na gruncie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

  • Zmiana warunków umowy

    Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy (...)

  • Uległem wypadkowi w pracy

    Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)

  • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

    Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

  • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

    Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

  • POLISA POSAGOWA PZU

    Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane