Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii6 Lipca 2006

  , więc podpisałam to wypowiedzenie dyscyplinarne. Miałam zamiar wystąpić do sądu pracy o przywrócenie do pracy. Po 2 dniach jednak firma postanowiła mi zmienić wypowiedzenie na to za (...)

 • Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda29 Grudnia 2004

  , domniemywać należy, że pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy w przypadku umowy na czas określony i dwutygodniowego okresu (...)

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę10 Listopada 2005

  Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia15 Stycznia 2008

  chciał zrezygnować z pracy. Zrobił to jednak składając pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził na to zgody, uznając, że pracownik ma (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, można rozwiązać umowę z przyczyn niewskazanych w u.o.p.l. Dopiero po rozwiązaniu umowy Najemca będzie zajmował lokal bez tytułu (...)

 • Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia19 Maja 2006

  w pytaniu wypowiedzenie umowy o pracę, lecz rozwiązanie jej za porozumieniem stron. Porozumienie zawarto przed zajściem w ciążę. Termin rozwiązania zaś umowy nastąpi, (...)

 • Porozumienie zawarte pod wpływem groźby12 Października 2006

  wypowiedzenia? Co powinien zrobić pracownik i ile ma czasu od momentu rozwiązania umowy wynikającym z odpisanego porozumienia stron, aby dochodzić rozwiązania umowy za wypowiedzeniem? (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron16 Listopada 2002

  to być rozwiązaniem za porozumieniem stron. W świadectwie widnieje "na mocy porozumienia" czy więc tak jest? Kiedy właściwie umowa ulega rozwiązaniu? Istotą rozwiązania umowy (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  wystąpienie wskazanych już przyczyn rozwiązania stosunku pracy postronie pracodawcy. Najkorzystniejszym więc rozwiązaniem dla Pana będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, (...)

 • Zmiana czynszu za lokal użytkowy.5 Marca 2010

  formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo (...)

 • Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia10 Lipca 2007

  jednak zgoda pracodawcy. Istnieje również możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Pracodawca musi wyrazić zgodę na wcześniejsze (...)

 • Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego30 Listopada 2006

  " pracownicy w podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron? A może poczekać na jej powrót do pracy i dać jej wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (...)

 • Brak odpowiedzi na ofertę zawarcia porozumienia2 Czerwca 2003

  propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest oświadczeniem woli pracownika. Jednakże rozwiązanie pracy za porozumieniem stron nie jest możliwe (...)

 • Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron5 Marca 2009

  , że podpisała Pani rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zgodnie z kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron,  przez oświadczenie (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny14 Września 2005

  wypowiedzenia pracownik powinien podać przyczynę wypowiedzenia? Jeżeli chodzi o możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, to jest to możliwe zawsze, a niezbędnym (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie26 Stycznia 2010

  zwolnienia, czy pracodawca płaci za zwolnienie po dniu rozwiązania umowy, czyli po 31 grudnia? (w 2009 r. pracownik wcześniej wykorzystał 15 dni zwolnienia. Wówczas również był na urlopie (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron27 Grudnia 2004

  podania? Umowa na czas określony może być oczywiście rozwiązana za porozumieniem stron (obu stron). Porozumienie stron w kwestii rozwiązania stosunku pracy może dotyczyć (...)

 • Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia4 Kwietnia 2011

  wypowiedzeniu umowy najmu jest więc bezskuteczne. Natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie. lokator, lokal, wynajmujący, czynsz, zalega, (...)

 • Pracodawca chce zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika z 1 etatu do 3/4 etatu23 Lutego 2012

  oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zmiana umowy może zostać dokonana za porozumieniem stron (...)

 • Okres wypowiedzenia a porozumienie23 Listopada 2004

  opisywanym przez Panią przypadku nie rozwiązano umowy za wypowiedzeniem, a za porozumieniem stron. Strony mogą dowolnie kształtować okres wypowiedzenia (porozumienie stron (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w okresie choroby29 Czerwca 2006

  niezbędnym obowiązkiem pracodawcy. praca, wypowiedzenie, umowa, choroba, pracownik, rozwiązanie umowy za porozumieniem

 • Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy30 Sierpnia 2011

  pracę za porozumieniem stron znajduje się pod następującym linkiem: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przejście zakładu pracy, przejęcie, (...)

 • Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?12 Października 2016

  pozostałą cześć okresu wypowiedzenia. W treści pytania jednakże zaznaczono, że skrócenie okresu wypowiedzenie nastąpiło „za porozumieniem stron”. Taki tryb jest (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu15 Października 2010

  jakich konkretnie przyczyn może zostać rozwiązana przed terminem. Natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie (por. Myczkowski Lesław, Gola (...)

 • Likwidacja pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę6 Maja 2008

  konieczne jest wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, bądź rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dopóki stosunek (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane