Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Rejestracja bazy danych w GIODO6 Maja 2015

  system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 4. Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji (...)

 • Zmiana miejsca przechowywania ksiąg9 Września 2005

  W związku z wygasającą umową najmu wspólnicy podjęli decyzję o zmianie siedziby Spółki. W tym celu została powzięta uchwała o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby) oraz (...)

 • Wniosek do banku o wypis z MIG BR. 29 Maja 2015

  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,  3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, (...)

 • Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS7 Października 2005

  punktu C.4. Oprócz informacji ogólnych z początku wypełnia się miejsca oznaczone numerami od 33 do 41. Nie ma potrzeby podawania danych zmiany siedziby. Wniosek należy po prostu (...)

 • Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału5 Lutego 2008

  zmianę umowy spółki, nazwy, siedziby i wysokości kapitału zakładowego. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 22 w/w ustawy wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony (...)

 • Ochrona danych osobowych15 Września 2010

  przetwarzania danych osobowych, ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie): 1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; 2) identyfikatora (...)

 • Brak aktualizacji adresu w KRS15 Września 2004

  odpowiedzialnością ma obowiązek aktualizacji danych podlegających zgłoszeniu do KRS-u. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie (...)

 • Zmiana adresu spółki z o.o.12 Grudnia 2008

  dokumentacji spółki. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia (...)

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej1 Października 2010

  usprawiedliwionym jest zamieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wniosku o udostępnienie informacji publicznych. Przetwarzaniem danych osobowych (...)

 • Zmiany danych stowarzyszenia20 Grudnia 2011

  adresu siedziby następuje dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r. Co za tym idzie dopiero po zaistnieniu tej zmiany powstaje obowiązek wprowadzenia jej we właściwych rejestrach i ewidencjach. Nie oznacza

 • Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS20 Października 2010

  Chciałbym złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty (ewentualnie wniosek o upadłość) wobec mojego dłużnika, którym jest sp. z o.o. Problem polega na tym, że firma ta (...)

 • Założenie agencji pośrednictwa pracy3 Grudnia 2004

  podstawie wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru złożonego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek, zawierać powinien następujące dane dotyczące podmiotu ubiegającego (...)

 • Wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej2 Października 2007

  wniosek jako niezgodny ze stanem faktycznym. Istnieje sprzeczność między danymi w KRS i uchwałami organu a treścią wniosku. Postanowienie o wpisie hipoteki dotarło, gdyż jako adres siedziby (...)

 • Prawo umieszczania firm w KRD14 Listopada 2008

  dłużnika, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.  Niestety przepisy nie (...)

 • Otwarcie agencji rekrutacyjnej21 Listopada 2005

  działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.  Wraz z wnioskiem podmiot składa oświadczenie o zgodności z prawdą danych podanych we wniosku (...)

 • Jak przygotować się do rozwodu? 28 Kwietnia 2015

  urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po (...)

 • Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej28 Lutego 2005

  przypadku zmian rejestracyjnych w spółce akcyjnej Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (KRS-Z3) (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  . Tutaj znów należy wskazać właściwy adres do doręczeń, a do tego dokładnie opisać, iż dowiedział się Pan o wydaniu nakazu zapłaty dopiero z zawiadomienia o zajęciu (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wydało prawo jazdy, o rozpoczęciu (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania 13 Listopada 2008

  zwrócić się do niej o udzielenie wspomnianych informacji. Zgodnie z art. 50 § 1 kpa, organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach (...)

 • Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji3 Lutego 2006

  lub uwierzytelnione. Do wniosku należy dołączyć dokument określający adres siedziby oraz, przykładowo, jeżeli koncesja dotyczy usług ochrony mienia, dokument potwierdzający tytuł prawny (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  przepisów o opłacie skarbowej, a właśnie te przepisy odrębne. Przemawia za tym także brak wyszczególnienia wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w załączniku (...)

 • Ujawnienie danych osobowych dłużników21 Czerwca 2004

  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. ochrona danych osobowych, zaprzestanie, żądanie, zdministrowanie zbiorem danych

 • Umowne prawo do wypowiedzenia umowy8 Września 2004

  konsumenta, a jeżeli konsument nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zameldowania konsumenta na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania (...)

 • Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych4 Kwietnia 2006

  osoby uzasadniająca skorzystanie z powyższego prawa. Jeżeli administrator danych nie zamierza uwzględnić wniosku, powinien go przekazać do rozstrzygnięcia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane