Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zachowanie miesięcznego terminu dla złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu liczonego od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zaprezentowane rozwiązanie - obowiązujące (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?7 Kwietnia 2015

  przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel. 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  więcej stosownie do art. 3 ustawy o opłacie skarbowej jeśli na podstawie odrębnych przepisów wydanie pozwolenia podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym, to nie stosuje się

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu20 Grudnia 2006

  ), a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności (...)

 • Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy15 Marca 2005

  upadłości.   Należy zdecydowanie opowiedzieć się za poglądem, wedle którego załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości winny być wniesione w oryginałach. Wniosek o (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wydało prawo jazdy, o rozpoczęciu (...)

 • Skutki niewłaściwego delegowania sędziego13 Sierpnia 2008

  zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub o (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  rodzaju zaburzeń psychicznych osoby fizycznej, a w przeciwnym razie sąd odrzuca wniosek1 Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek osoby, której dotyczy wniosek (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku26 Kwietnia 2005

  , załączając do wniosku testament. Jednocześnie wnuk zmarłego po śmierci ojca złożył w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu oraz dziadku jako spadkobierca ustawowy (dowiedziałam (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  u.p.z.), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje (...)

 • Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności19 Maja 2008

  czasowych co do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni (...)

 • Złożenie wniosku o ściganie6 Marca 2008

  zapoznał, skoro miał taką możliwość). Pouczenie było więc - jak wynika z opisu sytuacji - prawidłowe.Z reguły wniosek o ściganie jest zawarty w protokole przesłuchania pokrzywdzonego (gdyż (...)

 • Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną9 Stycznia 2006

  wznowienia postępowania na wniosek strony zostanie uwzględnione, a więc o ile powstanie sytuacja, w której postępowanie powinno być wznowione na wniosek strony, postępowanie to ma (ze (...)

 • Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości15 Lutego 2007

  cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania. W związku z tym wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymagania pisma procesowego, wynikające (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych w § 3 § 5. Na wniosek strony sąd (...)

 • Pobyt w placówce opiekuńczej a ubezwłasnowolnienie15 Listopada 2010

  psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osób. Sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają (...)

 • Naruszenie obowiązku meldunkowego11 Lutego 2003

  wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary (...)

 • Wniesienie o alimenty a rozwód22 Sierpnia 2006

  powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, (...)

 • Sprawa prywatnoskargowa i o wykroczenia25 Lipca 2003

  pokrzywdzony złożył wniosek o ukaranie, pomimo że oskarżyciel publiczny także złożył taki wniosek, wniosek pokrzywdzonego traktuje się jako oświadczenie o przystąpieniu (...)

 • Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości11 Kwietnia 2012

  (art. 987 i 988 kpc) wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie może być uwzględniony\". W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że wniosek o zawieszenie postępowania (...)

 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.23 Marca 2012

  rozporządzenia PRM w sprawie organizacji ii przyjmowania skarg i wniosków\". Naszym zdaniem postępowanie o udostępnienie informacji publicznej na wniosek prowadzone jest w oparciu o przepisy (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania24 Kwietnia 2006

  został Pan powiadomiony o uzupełnieniu braków formalnych. Jeśli nie, to termin do uzupełnienia apelacji nie biegnie, gdyż brak prawidłowego wezwania o uzupełnienie braków. Oczywiście wezwanie (...)

 • Zwolnienie od opłaty podstawowej17 Maja 2006

  . Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę podstawową pobiera się także od podlegających opłacie pism, o których mowa w art. 3 ust. 2 (w tym także (...)

 • Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych24 Czerwca 2015

  . Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i 2 tygodni od wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (tj. od upływu 2 miesięcy od zaprzestania działalności). Wniosek (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • ILE TRWA ROZWÓD ???

  Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (Stella) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane